Jak změnit jméno správce ve Windows 10. Průvodce krok za krokem

Název účtu správce je jedním z uživatelských účtů, které lze ve Windows 10 upravit. Tento příspěvek vám přesně ukáže, jak změnit jméno správce, ať už z důvodu osobního vkusu, nebo z bezpečnostních důvodů. Projdeme si také, jak najít přihlašovací jméno správce v systému Windows 10 a jak upravit jméno správce pomocí příkazového řádku.

Změna jména správce v systému Windows 10:

Začněte otevřením Ovládacích panelů zadáním jejich názvu do vyhledávacího pole systému Windows nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a výběrem položky „Ovládací panely“ ze zobrazené nabídky. V Ovládacích panelech vyhledejte položku „Uživatelské účty“ nebo „Uživatelské účty a zabezpečení rodiny“ a vyberte ji v závislosti na verzi systému Windows 10.

2. Uživatelské účty.

3. Změna názvu účtu: V okně Uživatelské účty vyberte možnost „Změnit název účtu“ nebo „Změnit název, typ a obrázek účtu“.

4. Zadejte nové jméno správce: Do příslušného pole zadejte nové jméno, které chcete používat pro svůj účet správce. Ujistěte se, že zvolené jméno odpovídá vašim potřebám a je snadno zapamatovatelné.

5. Uložte změny: Chcete-li změny uložit, klikněte po zadání nového jména správce na tlačítko „Změnit jméno“ nebo „Změnit jméno a dokončit“. Váš účet správce obdrží nové jméno po aktualizaci systému Windows 10.

Pomocí příkazového řádku můžete v systému Windows 10 upravit jméno správce:

1. V příkazovém řádku zadejte jméno správce. Spusťte příkazový řádek: Chcete-li změnit jméno správce pomocí příkazového řádku, spusťte vyhledávání systému Windows a zadejte „příkazový řádek“. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku „Příkazový řádek“ a poté vyberte možnost „Spustit jako správce“.

2. Spusťte příkaz: Do okna příkazového řádku zadejte příkaz „net user [aktuální uživatelské jméno] [nové uživatelské jméno]“. Nahraďte [nové uživatelské jméno] preferovaným novým jménem správce a [současné uživatelské jméno] svým současným uživatelským jménem správce. 3. Stiskněte klávesu Enter: Po zadání příkazu stiskněte klávesu Enter. Příkaz se provede v příkazovém řádku a systém Windows 10 odpovídajícím způsobem upraví jméno správce. V systému Windows 10 změna hlavního účtu:

1. Spusťte aplikaci Nastavení: V nabídce Start klikněte na ikonu Nastavení (připomíná ozubené kolečko). Alternativně můžete aplikaci Nastavení spustit rovnou stisknutím klávesy Windows a I na klávesnici.

2. Klikněte na položku „Accounts“ (Účty) Najděte a v aplikaci Nastavení vyberte část „Accounts“ (Účty).

3. Vyberte položku „Rodina a ostatní uživatelé“: V levém menu v sekci Účty vyberte položku „Rodina a další uživatelé“. 4. Upravte primární účet: V části „Your family“ (Vaše rodina) nebo „Other users“ (Ostatní uživatelé) klikněte na účet, který chcete určit jako primární. Po kliknutí na tlačítko „Change account type“ (Změnit typ účtu) se v rozevírací nabídce objeví možnost „Administrator“ (Správce). Jak v systému Windows 10 zjistit uživatelské jméno správce:

1. Spusťte příkazový řádek zadáním slova do vyhledávacího pole systému Windows, poté na něj klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Spustit jako správce“.

2. Spusťte příkaz: Do okna příkazového řádku zadejte příkaz „net user“. Pro provedení příkazu je nutné zadat klávesu Enter. 3. Vyhledání uživatelského jména správce: Projděte seznam uživatelských účtů zobrazený v okně příkazového řádku a vyhledejte uživatelské jméno správce. Vedle uživatelského jména účtu správce se zobrazí slovo „Administrator“.

V systému Windows 10 je změna jména správce jednoduchým procesem, který lze provést buď v ovládacích panelech, nebo v příkazovém řádku. Pomocí Příkazového řádku, respektive programu Nastavení systému Windows, můžete navíc změnit primární účet a zjistit uživatelské jméno správce. Podle těchto podrobných pokynů můžete rychle upravit uživatelské účty v systému Windows 10 tak, aby vyhovovaly vašim preferencím a požadavkům.

FAQ
Jak odstranit účet správce?

K odstranění účtu správce v systému Windows 10 lze použít následující kroky: 1. Klepněte na tlačítko . Kliknutím na symbol ozubeného kola v nabídce Start spusťte aplikaci „Nastavení“.

2. V podokně Nastavení vyberte položku „Účty“.

3. V levém sloupci vyberte položku „Rodina a ostatní uživatelé“. 4. Ve sloupci „Ostatní uživatelé“ najděte účet správce, který chcete odstranit, a klikněte na něj. 5. V nabídce vyberte možnost „Odstranit“. 6. Zobrazí se možnost trvale odstranit účet a všechna jeho přidružená data. Po pečlivém přečtení výzvy stiskněte tlačítko „Odstranit účet a data“.

Upozorňujeme, že pro deaktivaci účtu správce musíte být přihlášeni pod jiným účtem správce nebo mít přístup k jeho heslu. Účet správce odstraňujete na vlastní nebezpečí; před pokračováním se ujistěte, že jste zálohovali všechna důležitá nastavení nebo soubory.

Jak změním správce administrátora?

Následující podrobné postupy vám umožní změnit jméno správce v systému Windows 10: 1. Klepněte na tlačítko . Chcete-li vstoupit do Ovládacích panelů, stiskněte klávesy Windows + X a z rozevírací nabídky vyberte „Ovládací panely“. 2. V Ovládacích panelech vyberte položku „Uživatelské účty“.

3. V části Uživatelské účty klikněte na položku „Změnit typ účtu“. V počítači se zobrazí seznam uživatelských účtů. Vyhledejte účet správce, jehož jméno chcete změnit, a klikněte na něj.

5. Z nabídky na následující obrazovce vyberte možnost „Change the account name“ (Změnit název účtu).

6. Zadejte nový název účtu správce a vyberte možnost „Změnit název“.

7. Název účtu správce bude změněn po zavření Ovládacích panelů. Vezměte prosím na vědomí, že abyste mohli změnit název účtu správce, musíte být správcem.