Jak vytvořit titulní stránku v aplikaci Word

Jak udělat číslování stránek ve Wordu?
Vložení čísel stránek

  1. Vyberte Vložení > Číslo stránky a zvolte požadované umístění a styl.
  2. Pokud nechcete, aby se číslo stránky zobrazovalo na první stránce, vyberte Jiné na první stránce.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Microsoft Word je oblíbený program pro zpracování textu, který spotřebitelům umožňuje vytvářet dokumenty v odborné kvalitě. Titulní stránka, která udává tón celému dokumentu a poskytuje důležité informace o obsahu, je důležitou součástí každého dokumentu. Kromě odpovědí na některá související témata vás v tomto příspěvku provedeme procesem vytváření titulní stránky v aplikaci Word.

1. Jak ve Wordu vytvořím titulní stranu pro první stránku?

K vytvoření titulní stránky pro první stránku projektu můžete použít některou z vestavěných šablon titulní stránky aplikace Word. Postup je následující: Otevřete soubor aplikace Word a umístěte kurzor na začátek první stránky.

– Na pásu karet v horní části obrazovky vyberte kartu „Vložit“.

– V části „Stránky“ vyberte tlačítko „Titulní stránka“.

– Objeví se rozbalovací nabídka s různými šablonami titulní stránky. Klepnutím na ni můžete vybrat návrh, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Titulní stránka bude díky aplikaci Word standardně zařazena na začátek dokumentu. Její znění a styl pak můžete změnit podle svého vkusu. Jak vytvoříte nadpis pro horní stranu?

Pro vygenerování titulní stránky můžete buď ručně navrhnout vlastní titulní stránku, nebo využít jednu z výše uvedených šablon titulní stránky. Zde naleznete návod, jak napsat titulek titulní stránky ručně:

– Pro začátek umístěte prázdnou stránku na začátek dokumentu. Toho dosáhnete tak, že umístíte kurzor na konec obsahu první stránky a na kartě „Vložení“ na panelu nástrojů vyberete ve skupině „Stránky“ položku „Prázdná stránka“. Název můžete přidat tak, že jej umístíte na začátek této prázdné stránky. Aby titulek vynikl, přemýšlejte o využití větší velikosti písma, tučného stylu nebo jiného formátování.

– Pod nadpis můžete přidat další fakta, například jméno autora, datum nebo jiné důležité informace.

Text naformátujte a umístěte podle potřeby. Pro zvýšení estetické atraktivity titulní stránky můžete také použít grafiku, například obrázky, loga a další vizuální prvky.

Jak mohu stránku označit jako titulní stránku?

Pokud chcete určitou stránku označit jako titulní stránku, musíte uvést zalomení oddílu. Postup je následující: Kurzor by měl být umístěn na konci textu na stránce před titulní stranou.

– Na pásu v horní části obrazovky vyberte kartu „Rozložení“. Klepnutím na malou šipku v pravém dolním rohu skupiny „Nastavení stránky“ zobrazíte dialogové okno „Nastavení stránky“.

– V dialogovém okně vyberte kartu „Rozložení“. Klepněte na odkaz „Další stránka“ v části „Přerušení“.

Chcete-li přidat zlom oddílu, klikněte na tlačítko „OK“.

– V tomto okamžiku můžete přejít na stránku, kde se bude zobrazovat titulní strana, a použít předchozí postupy pro její sestavení.

4. Jak by měla být titulní stránka naformátována?

V závislosti na druhu dokumentu, který píšete, a na případných zvláštních pokynech pro formátování se může struktura titulní stránky měnit. Běžná titulní stránka však často obsahuje následující součásti:

– Název: Měl by být tučně zvýrazněn, větší velikostí písma a umístěn na viditelném místě uprostřed stránky.

– Podtitul: V případě potřeby lze pod nadpis přidat podtitul, který poskytne další souvislosti nebo vysvětlení.

– Jméno autora: Pod název nebo podtitul můžete uvést jméno autora nebo autorů.

– Datum: Uveďte datum vytvoření nebo předložení dokumentu.

– Instituce nebo organizace: Uveďte název instituce nebo organizace, která je s dokumentem spojena, je-li to vhodné. – V závislosti na zamýšleném použití může být v dokumentu uvedeno logo nebo relevantní obrázek.

Chcete-li vytvořit přitažlivou a odbornou titulní stránku,

dbejte na správné zarovnání a formátování těchto součástí. Pro profesionální prezentaci dokumentu je vygenerování titulní stránky v aplikaci Word nezbytným krokem. Podle níže uvedených metod můžete rychle proměnit první stránku v titulní stránku, vytvořit nadpis titulní stránky, označit stránku jako titulní stránku a efektivně uspořádat titulní stránku. Estetiku a strukturu dokumentu zlepší dobře navržená titulní stránka, ať už použijete některou z předpřipravených šablon titulní stránky aplikace Word, nebo si vymyslíte vlastní návrh.

FAQ
Jak udělat z první stránky titulní nebo titulní stránku a na druhé stránce dokumentu začít číslovat stranu 1?

V aplikaci Word můžete použít následující postupy, aby první stránka dokumentu byla titulní nebo titulní stranou a aby číslování stránek na dalších stránkách začínalo číslem 1. Pokud chcete, aby první stránka dokumentu byla titulní nebo titulní stranou, můžete použít následující postupy:

1. Číslování stránek začněte umístěním kurzoru na samý začátek druhé stránky. V kroku 2 přejděte na kartu „Vložení“ na panelu nástrojů. 3. Z rozevírací nabídky, která se obvykle nachází v části „Záhlaví a zápatí“, vyberte možnost „Číslo stránky“. 4. Ze seznamu možností vyberte „Formátovat čísla stránek“. 5. V dialogovém okně „Formát čísla stránky“ vyberte možnost „Začít od“ a do vstupního pole zadejte „1“. 6. Stisknutím tlačítka „OK“ proveďte změny.

7. Vraťte se na titulní nebo titulní stranu dokumentu.

8. Vraťte se na kartu „Vložení“. 9. Chcete-li vložit zlom stránky, vyberte v části „Stránky“ možnost „Zlom stránky“. Tím se vytvoří nový oddíl pro titulní stránku.

10. 11. V nově vytvořené oblasti můžete rozvinout titulní nebo titulní stranu, jak chcete.

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, bude první stránkou vašeho dokumentu titulní nebo titulní stránka a druhá stránka bude začínat na straně číslo 1.

Měla by strana 1 začínat na titulní straně?

Ne, titulní stránka by neměla být první stránkou. Titulní strana se obvykle nečísluje a je považována za oddělenou od hlavní části publikace. Po titulní straně a na druhé straně rukopisu by měla začínat strana 1.