Jak duplikovat stránku v aplikaci Word

Jak vložit do Wordu novou stránku?
Pokud chcete do svého wordového dokumentu vložit prázdnou stránku, umístěte kurzor na místo, kde má nová stránka začínat, a klikněte na Vložení > Prázdná stránka. Objeví se prázdná stránka, kterou můžete hned začít zaplňovat. Další možnost oddělování prostoru je vložit konec stránky.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Microsoft Word je efektivní program pro zpracování textu, který umožňuje snadno vytvářet a upravovat dokumenty. Duplikování stránky je častá činnost, se kterou se můžete při práci na dokumentu setkat. Duplikování stránky ve Wordu je jednoduché a rychlé, ať už chcete zachovat konkrétní rozvržení, nebo jen vytvořit kopii pro úpravy. V tomto příspěvku se podíváme na různé způsoby duplikování stránky ve Wordu, včetně toho, jak zachovat formátování, vytvořit novou stránku a přesně zkopírovat stránku.

Je možné ve Wordu replikovat stránku s formátováním? Rozhodně! Při kopírování stránky můžete zvolit zachování formátování, díky čemuž bude kopie vzhledově přesně odpovídat originálu. Proveďte následující akce, abyste toho dosáhli:

1. Klepnutím a přetažením kurzoru přes text, fotografie a další prvky na stránce vyberte celý obsah stránky, kterou chcete kopírovat.

2. Chcete-li zkopírovat aktuálně vybraný materiál, stiskněte na klávesnici klávesovou zkratku „Ctrl + C“. 3. Umístěte kurzor na místo, kam chcete duplikovanou stránku umístit.

4. Chcete-li zkopírovaný materiál vložit na novou stránku, použijte klávesovou zkratku „Ctrl + V“. Duplikovat stránku při zachování jejího formátování můžete pomocí funkce kopírování a vkládání aplikace Word.

Jak Word duplikuje? Duplikování stránky je ve Wordu jednoduchý proces, který lze provést několika různými způsoby. Můžete využít následující dvě techniky:

1. Při první technice se používají příkazy „Kopírovat“ a „Vložit“. Výběrem celého obsahu stránky, kterou chcete duplikovat, jejím zkopírováním a následným vložením na novou stránku ji můžete duplikovat. 2. „Duplikovat stránku“ můžete také zvolit z kontextové nabídky klepnutím pravým tlačítkem myši na kartu stránky v dolní části okna aplikace Word. Vybraná stránka se přesně tímto způsobem zduplikuje. Stránku můžete ve Wordu duplikovat oběma těmito technikami, proto si vyberte tu, která nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.

Jak ve Wordu vytvoříte novou stránku? Existuje několik jednoduchých metod, které můžete použít k založení zcela nové stránky v dokumentu aplikace Word:

1. Na klávesnici stiskněte klávesy „Ctrl + Enter“. Tím vytvoříte novou stránku na aktuální pozici kurzoru. 2. Vyberte tlačítko „Prázdná stránka“ pod položkou „Vložit“ na panelu nástrojů aplikace Word. Váš dokument tak získá novou prázdnou stránku. Pomocí těchto technik můžete do dokumentu aplikace Word přidat novou stránku, na kterou můžete upravovat nebo kopírovat materiál.

Jak přesně zkopírovat stránku? Pomocí příkazů „Kopírovat“ a „Vložit speciální“ ve Wordu lze stránku přesně zkopírovat tak, jak je, včetně formátování, záhlaví, zápatí a dalších součástí. Postup je následující:

1. Vyberte celý obsah stránky, včetně záhlaví, zápatí a dalších součástí. 2. Klikněte na tlačítko „Kopírovat“.

2. Chcete-li zkopírovat aktuálně vybraný materiál, stiskněte na klávesnici kombinaci kláves „Ctrl + C“. 3. Umístěte kurzor na místo, kam chcete zkopírovanou stránku umístit. 4. Klepněte na šipku vedle tlačítka „Vložit“ na kartě „Domů“ na panelu nástrojů aplikace Word. 5. V rozevírací nabídce vyberte možnost „Vložit speciální“. 6. V dialogovém okně „Vložit speciální“ vyberte možnost „Formátovaný text (RTF)“ nebo „Formátovaný text (Unicode)“ a klikněte na tlačítko „OK“.

Pomocí příkazu „Vložit speciální“ můžete zkopírovat stránku ve Wordu přesně tak, jak se zobrazuje, se zachováním všech formátování a prvků.

Závěrem lze říci, že možnost duplikovat stránku ve Wordu je užitečná funkce, která umožňuje vytvářet duplikáty pro různé účely. Word nabízí několik způsobů, jak tyto úlohy dokončit, ať už potřebujete přesně zkopírovat stránku, vytvořit novou stránku nebo zachovat rozvržení. Stránky můžete ve Wordu jednoduše duplikovat podle pokynů uvedených v tomto návodu, což také zlepší vaše zkušenosti s úpravami dokumentů.

FAQ
Jak duplikovat stránku v souboru?

Podle těchto postupů zkopírujete stránku v dokumentu aplikace Word: Otevřete dokument aplikace Word obsahující stránku, kterou chcete v kroku 1 duplikovat.

2. Přístup k navigačnímu podoknu získáte zaškrtnutím políčka „Navigační podokno“ na kartě „Zobrazení“ na panelu nabídek. Stránky rukopisu se v podokně Navigace zobrazí jako miniatury. 4. V zobrazení miniatur vyhledejte stránku, kterou chcete replikovat, a kliknutím na ni ji vyberte. 5. Na klávesnici stiskněte klávesy „Ctrl“ a „C“ pro zkopírování aktuálně vybrané stránky. Přejděte na požadované místo v projektu, kam chcete duplikovanou stránku umístit,

a klikněte tam. 7. Chcete-li duplikovanou stránku vložit do dokumentu, stiskněte na klávesnici klávesy „Ctrl“ a „V“. Replikovat stránku v souboru aplikace Word můžete následujícím postupem.

Jak zopakovat formátování?

K opakování formátování lze použít funkci Format Painter v aplikaci Microsoft Word. Proveďte tyto úkony: 1. Spusťte nový dokument aplikace Word. 2. Rozhodněte se, jaký text nebo odstavec chcete opakovat, který má požadované formátování.

3. Na kartě Domů na pásu karet Ribbon vyhledejte skupinu „Schránka“.

Krok 4: Klepněte na malou ikonu štětce „Format Painter“. Jako kurzor se zobrazí malířský štětec. Vyberte text nebo odstavec, na který chcete použít stejné formátování jako nyní v kroku 5. Vybraný text okamžitě obdrží formátování.

Dvojklikem na tlačítko Format Painter můžete formátovat více oblastí najednou. Tímto způsobem můžete formátovat několik výběrů a zároveň uzamknout tlačítko Format Painter. Pro ukončení funkce Format Painter stačí použít klávesu „Esc“ na počítači nebo ještě jednou kliknout na tlačítko Format Painter. Pomocí nástroje Format Painter můžete rychle a snadno zopakovat formátování v celém dokumentu aplikace Word.