Jak vytvořit obálky v aplikaci Word

Jak udělat ve Wordu časopis?
Vytvoření brožury pomocí šablony

  1. Přejděte na Soubor >Nový.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte brožuru a vyberte ikonu hledání.
  3. Až najdete šablonu, kterou chcete použít, vyberte ji a zvolte Vytvořit.
  4. Klikněte na > Uložit kopii a uložte brožuru.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Vytvořením obálek v aplikaci Microsoft Word lze snadno a rychle odeslat profesionálně vypadající poštu. Word nabízí jednoduše použitelné nástroje pro vytváření a tisk obálek pro pozvánky, dopisy a obchodní kontakt. V tomto návodu vás provedeme vytvářením obálek v aplikaci Word a uvedeme některé související informace. Jaké jsou kroky pro vytvoření obálky v aplikaci Word?

Chcete-li ve Wordu vytvořit obálku, proveďte následující kroky: 1) Spusťte nový nebo aktuální dokument aplikace Word. 2. Otevřete pás karet v horní části obrazovky a vyberte kartu „Poštovní zásilky“. 3. V části „Vytvořit“ vyberte tlačítko „Obálky“. 4. Zobrazí se dialogové okno s názvem „Obálky a štítky“. 5. V části „Doručovací adresa“ na kartě „Obálky“ zadejte adresu příjemce. 5. Pokud chcete, vyplňte zpáteční adresu do pole „Return address“. 6. Chcete-li změnit velikost obálky, písmo a další možnosti, klikněte na tlačítko „Options“ (Možnosti). 7. Po zadání všech požadovaných údajů obálku vytiskněte klepnutím na tlačítko „Print“ (Tisk) nebo ji přidejte do dokumentu aplikace Word klepnutím na tlačítko „Add to Document“ (Přidat do dokumentu). Jak mohu ve Wordu vytisknout několik obálek najednou? K tisku mnoha obálek se stejnou adresou můžete použít vestavěný nástroj aplikace Word „Mail Merge“. Postup je následující: 1) Spusťte nový nebo aktuální dokument aplikace Word. 2. Otevřete pás karet v horní části obrazovky a vyberte kartu „Poštovní zásilky“. 3. V části „Vytvořit“ vyberte tlačítko „Obálky“. 4. Vyplňte pole „Doručovací adresa“ adresou příjemce. 5. Kliknutím na tlačítko „Options“ (Možnosti) zvolte písmo a velikost obálky. 6. Po přepnutí na kartu „Mailings“ klikněte na tlačítko „Start Mail Merge“. Po výzvě k výběru příjemců z kontaktů nebo k jejich ručnímu zadání vyberte z rozevírací nabídky položku „Envelopes“ (Obálky). 8. 9. Po dokončení výběru příjemců klepněte na tlačítko „Finish & Merge“ a poté na tlačítko „Print Documents“. 10. Klepněte na tlačítko „Mail Merge“. 9. Chcete-li vytisknout více obálek se stejnou adresou, zvolte požadované možnosti v dialogovém okně „Tisk“ a klikněte na „OK“. *Jak lze ve Wordu nastavit okraje obálek?

Tlačítko „Možnosti“ v dialogovém okně „Obálky a štítky“ ve Wordu lze použít k nastavení okrajů obálek. Postup je následující: 1) Spusťte nový nebo aktuální dokument aplikace Word. 2. Otevřete pás karet v horní části obrazovky a vyberte kartu „Poštovní zásilky“. 3. V části „Vytvořit“ vyberte tlačítko „Obálky“. 4. Zobrazí se dialogové okno s názvem „Obálky a štítky“. V nabídce vyberte položku „Options“ (Možnosti). 5. V dialogovém okně „Možnosti obálky“ můžete změnit okraje zadáním požadovaných hodnot do sekcí „Zleva“ a „Shora“. V tomto dialogovém okně můžete také změnit písmo, velikost obálky a další nastavení. Po provedení požadovaných úprav klepněte na tlačítko „OK“, abyste použili nové okraje a vrátili se na předchozí obrazovku. Jak mohu vytvořit mnoho adresních štítků na jedné stránce aplikace Word?

Pomocí nástroje „Štítky“ aplikace Word můžete vytvořit mnoho adresních štítků na jedné stránce. Postup je následující: 1) Spusťte nový nebo aktuální dokument aplikace Word. 2. Otevřete pás karet v horní části obrazovky a vyberte kartu „Poštovní zásilky“. 3. V části „Vytvořit“ vyberte tlačítko „Štítky“. 4. Zobrazí se dialogové okno s názvem „Obálky a štítky“. 5. Klikněte na tlačítko „Options“ (Možnosti) na kartě „Labels“ (Štítky). 5. V dialogovém okně „Možnosti štítků“ vyberte požadovaného výrobce štítků a číslo produktu. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, zvolte v kroku 6 možnost „OK“. 7. Do pole „Address“ (Adresa) zadejte počáteční adresu štítku. 8. Stisknutím tlačítka „Enter“ přejděte na následující řádek, zadejte druhou adresu atd. 9. Klepnutím na tlačítko „New Document“ (Nový dokument) vygenerujete po zadání všech adres nový dokument s různými adresními štítky na jedné stránce. 10. Štítky pak můžete vytisknout a v případě potřeby je dále upravovat.

Konečně, aplikace Microsoft Word nabízí přímočaré možnosti pro navrhování obálek a adresních štítků. Podle pokynů uvedených v tomto článku můžete snadno nastavit obálky, vytisknout mnoho obálek, upravit okraje a vytvořit různé adresní štítky na jedné stránce. Ať už se jedná o soukromé nebo firemní použití, funkce obálek a štítků aplikace Word zjednodušují odesílání.

FAQ
Jak ve Wordu vytvořit adresní štítky s více adresami?

K výrobě adresních štítků s více adresami použijte nástroj Mail Merge aplikace Word. Zde je podrobný návod: 1. Spusťte aplikaci Word a na panelu nástrojů vyberte kartu „Pošta“. 2. V nabídce „Spustit sloučení pošty“ vyberte položku „Štítky“. 3. V okně „Možnosti štítků“ vyberte značku a druh štítků, které budete používat, nebo klepněte na tlačítko „Nový štítek“ a vytvořte vlastní velikost štítku. 4. Chcete-li zavřít okno „Label Options“, klepněte na tlačítko „OK“. 5. Kliknutím na tlačítko „Select Recipients“ (Vybrat příjemce) v okně „Create Labels“ (Vytvořit štítky) vyberte zdroj adres. Máte tři možnosti: zadat nový seznam, využít kontakty aplikace Outlook nebo použít existující seznam. 6. Po výběru zdroje adres zavřete okno „Vybrat zdroj dat“ kliknutím na tlačítko „OK“. 7. V oblasti „Zápis a vložení polí“ vyberte možnost „Vložit slučovací pole“ a poté umístěte kurzor do horního štítku stránky. Vyberte pole, jako je jméno, adresa, město atd. která chcete zobrazit na štítku s adresou. 8. Změňte vzhled štítku s adresou vložením dalšího textu nebo formátování. 9. Chcete-li rozvržení duplikovat na všechny ostatní štítky na stránce, klikněte na tlačítko „Aktualizovat štítky“ v části „Psaní a vkládání polí“. 10. Výběrem tlačítka „Náhled výsledků“ v části „Náhled výsledků“ můžete zobrazit náhled svých štítků. 11. Pokud se zdá, že je vše v pořádku, klikněte na tlačítko „Dokončit a sloučit“ a vyberte možnost „Upravit jednotlivé dokumenty“. Vaše adresní štítky budou ve výsledku vytvořeny v samostatném dokumentu. Vaše adresní štítky můžete uložit a vytisknout.

Pomocí nástroje Mail Merge aplikace Microsoft Word můžete jednoduše vytvořit adresní štítky s mnoha adresami podle následujících kroků.