Jak restartovat Apple Watch. Tipy pro řešení potíží s restartováním a resetováním

How do you restart the Apple Watch?
To force-restart your Apple Watch, press and hold both the side button and the Digital Crown for at least 10 seconds, then release both buttons when you see the Apple logo.
Další informace najdete na support.apple.com

Široce používané nositelné hodinky Apple Watch poskytují řadu funkcí a vlastností, které zlepšují váš každodenní život. Stejně jako každé elektrické zařízení mohou i hodinky Apple Watch časem z různých důvodů vyžadovat restart nebo reset. V tomto příspěvku vysvětlíme, jak hodinky Apple Watch restartovat, popíšeme okolnosti, za kterých to může být nutné, a nabídneme rady pro řešení problémů, pokud se hodinky Apple Watch nechtějí zapnout nebo restartovat. Je třeba hodinky Apple Watch restartovat?

Restartování hodinek Apple Watch může pomoci vyřešit řadu problémů, které mohou vzniknout při jejich pravidelném používání. Může pomoci řešit nereagující chování, opravit drobné chyby programu a zvýšit celkový výkon. Restartování hodinek Apple Watch je chytrým prvním krokem, pokud vás trápí některý z následujících problémů:

1. Pomalý výkon nebo zpoždění: Restartování hodinek Apple Watch může pomoci aktualizovat jejich software a možná vyřešit problém, pokud se vám zdají pomalé nebo jim trvá déle, než zareagují na vaše požadavky.

2. Nereagující aplikace nebo funkce: Restartování hodinek Apple Watch pomůže vyřešit případné chvilkové softwarové závady a obnovit normální provoz, pokud určitá aplikace nebo funkce v zařízení nereaguje nebo zamrzá. 3. Vybíjení baterie: Restartování hodinek Apple Watch může pomoci ukončit procesy nebo aplikace na pozadí, které mohou přispívat k nadměrné spotřebě baterie, pokud si všimnete, že hodinky ztrácejí energii rychleji než obvykle. Restartování obou zařízení může pomoci vytvořit nové připojení a vyřešit případné přechodné problémy s připojením, pokud mají hodinky Apple Watch potíže s připojením k iPhonu nebo jiným zařízením.

4. Problémy s připojením.

Restartování hodinek Apple Watch: Postup restartování hodinek Apple Watch je jednoduchý: 1. Podržte stisknuté boční tlačítko na hodinkách Apple Watch a počkejte, až se objeví posuvník Vypnout. 2. Stiskněte boční tlačítko. 2. Chcete-li hodinky Apple Watch vypnout, posuňte posuvník Vypnout doprava. 3. Chcete-li hodinky Apple Watch restartovat, stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. Moje hodinky Apple Watch se nerestartují; proč?

I po provedení výše uvedených postupů se hodinky Apple Watch nemusí restartovat. Zde je několik návrhů na řešení problémů, které můžete vyzkoušet:

1. Zkontrolujte baterii Zkontrolujte, zda jsou hodinky Apple Watch dostatečně nabité. Pokud je baterie nebezpečně vybitá, před pokusem o restart ji krátce nabijte.

2. Vynuťte restart: Pokud standardní restart nefunguje, můžete se pokusit Apple Watch restartovat násilím. Za tímto účelem stiskněte a podržte boční tlačítko a také korunku Digital Crown, dokud se neobjeví logo Apple.

3. Aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je na hodinkách Apple Watch nainstalován nejnovější software. Klepnutím na položku Obecné a následně na položku Aktualizace softwaru v aplikaci Watch na spárovaném iPhonu můžete zjistit, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

Resetování hodinek Apple Watch 7

O resetování hodinek Apple Watch můžete uvažovat, pokud se u vás opakovaně objevují problémy, které nelze vyřešit jejich restartováním. Po resetu se hodinky Apple Watch fakticky resetují, čímž se vymažou všechna jejich data a nastavení. Při resetování hodinek Apple Watch 7 je třeba postupovat podle následujících kroků: V kroku 1 otevřete na hodinkách Apple Watch aplikaci Nastavení.

2. Sestupně vyberte položku Obecné. 3. Posuňte se ještě jednou a vyberte možnost Resetovat. Ve čtvrtém kroku vyberte možnost Vymazat veškerý obsah a nastavení.

5. Pokud budete vyzváni, zadejte svůj přístupový kód a potvrďte své rozhodnutí.

Upozorňujeme, že při resetování hodinek Apple Watch budou vymazána všechna data – včetně aplikací, nastavení a osobních údajů. Abyste zabránili ztrátě dat, je nutné před provedením resetu hodinky Apple Watch zálohovat. Jak je možné, že se moje hodinky Apple Watch nechtějí zapnout ani restartovat?

Existuje několik možných příčin a technik řešení problémů, které můžete vyzkoušet, pokud se vaše hodinky Apple Watch nechtějí zapnout nebo restartovat:

1. Zkontrolujte nabíjecí kabel a baterii: Zkontrolujte, zda jsou hodinky Apple Watch připojeny ke zdroji napájení pomocí nabíjecího kabelu a zda není baterie zcela vybitá.

2. Zkuste provést vynucený restart současným stisknutím a podržením bočního tlačítka a korunky Digital Crown, dokud se nezobrazí logo Apple.

3. Obraťte se na podporu společnosti Apple Pokud žádné z výše uvedených opatření nebude úspěšné, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Apple a požádat o další pomoc. Poradí vám s pravděpodobnými hardwarovými problémy, které mohou vyžadovat opravu nebo výměnu, nebo vás provede dalšími postupy řešení problémů.

V neposlední řadě může restartování hodinek Apple Watch pomoci odstranit řadu problémů souvisejících se softwarem a zlepšit jejich funkčnost. Pokud se hodinky Apple Watch nedaří restartovat, vyzkoušejte techniky řešení problémů včetně kontroly baterie, vynucení restartu nebo aktualizace softwaru. V případě potřeby můžete také obnovit tovární nastavení hodinek Apple Watch. Před obnovením nezapomeňte zálohovat data, a pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu společnosti Apple.

FAQ
Jak rozmrazím své hodinky Apple Watch?

Pokud hodinky Apple Watch zamrznou nebo přestanou reagovat, můžete je zkusit rozmrazit následujícími způsoby: Stisknutím a podržením bočního tlačítka a korunky Digital Crown současně, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple, vynutíte restart. Jakmile se Apple Watch restartují, tlačítka uvolněte.

2. Restartování prostřednictvím nastavení: V případě, že se vynucený restart nezdaří, můžete se pokusit hodinky Apple Watch restartovat pomocí nastavení. Na hodinkách Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení, vyberte možnost Obecné a poté přejděte dolů na položku „Resetovat“. V nabídce „Reset“ vyberte možnost „Restartovat“.

3. Odpojte a znovu připojte hodinky: Pokud výše uvedené postupy nefungují, zkuste hodinky Apple Watch od iPhonu oddělit. Přejděte na kartu „Moje hodinky“ v aplikaci Apple Watch na iPhonu, klepněte na hodinky v horní části obrazovky a poté klepněte na ikonu „i“ vedle hodinek. Poté klepněte na možnost „Zrušit spárování hodinek Apple Watch“. Po dokončení procesu odpárování můžete hodinky Apple Watch znovu připojit k iPhonu a obnovit je jako nové nebo je můžete obnovit ze zálohy.

Pokud použití těchto způsobů řešení potíží k rozmrazení hodinek Apple Watch nepomůže, budete se možná muset obrátit na podporu společnosti Apple nebo zajít do prodejny Apple Store pro další pomoc.