Jak najít poslední dokumenty v aplikaci Word

Jak zobrazit historii Wordu?
Otevřete soubor, který chcete zobrazit. Přejděte na Historie > souborů. Poznámka: Pokud v navigačním podokně nevidíte tlačítko Historie, je možné, že používáte verzi Microsoft 365 s předplatným. V navigačním podokně vyberte tlačítko Informace a podívejte se, jestli tam máte přístup k historii verzí.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Máte potíže s vyhledáním posledních dokumentů aplikace Word, na kterých jste pracovali? Nejste sami, takže si nedělejte starosti. Uživatelé se často setkávají s problémem, že se poslední dokumenty ve Wordu nezobrazují. V tomto článku si projdeme, jak najít všechny vaše dokumenty ve Wordu a také proč Word nemusí zobrazovat vaše nejaktuálnější dokumenty. Podíváme se také na to, jak vyhledat nejnovější dokumenty v systému Windows 10. Proč Word nezobrazuje nejnovější dokumenty?

Nejprve prozkoumáme možné příčiny, proč Word nezobrazuje vaše nejnovější dokumenty, a poté přejdeme k řešení. Jedním z typických vysvětlení je, že funkce Poslední dokumenty aplikace Word nemusí být povolena. Přejděte na kartu Soubor, vyberte možnost Možnosti a poté klikněte na část Upřesnit, abyste si to ověřili. Zkontrolujte, zda je u možnosti „Zobrazit tento počet posledních dokumentů“ vybrána hodnota větší než nula. Pokud je tato hodnota nulová, Word nebude zobrazovat žádné nedávno otevřené dokumenty.

Je možné, že jste nedávno odstranili historii Průzkumníka souborů, což je další možnost. Při vymazání historie Průzkumníka souborů se odstraní i seznam posledních dokumentů aplikace Word. Seznam posledních dokumentů mohl být také vynulován, pokud jste nedávno aktualizovali operační systém nebo nainstalovali novou verzi aplikace Word.

Jak mohu vyhledat poslední dokument aplikace Word, na kterém jsem pracoval?

Existuje několik způsobů, jak vyhledat poslední dokument aplikace Word, na kterém jste pracovali, pokud aplikace Word nezobrazuje poslední dokumenty. Jednou z možností je využití funkce „Poslední dokumenty“ na kartě Soubor. Po klepnutí na kartu Soubor se v levé části obrazovky zobrazí seznam posledních dokumentů. Pokud je seznam prázdný, výběrem možnosti „Otevřít“ zobrazíte seznam nedávno vytvořených dokumentů. Můžete také vyzkoušet možnost „Poslední místa“ v dialogovém okně „Otevřít“.

Pomocí Průzkumníka souborů můžete také vyhledat poslední dokument aplikace Word, se kterým jste pracovali. Složku obsahující dokumenty aplikace Word vyhledejte tak, že otevřete Průzkumníka souborů a přejdete do ní. Příslušné dokumenty by se měly objevit, když do vyhledávacího pole zadáte název dokumentu nebo výraz s ním spojený. Nejnovější dokument můžete objevit seřazením výsledků hledání podle možnosti „Date Modified“.

Jak mohu vyhledat všechny dokumenty aplikace Word, které mám?

K vyhledání všech dokumentů aplikace Word můžete použít funkci vyhledávání v Průzkumníku souborů. Složku, do které pravidelně ukládáte dokumenty aplikace Word, vyhledejte tak, že otevřete Průzkumníka souborů a přejdete do ní. Do vyhledávacího pole zadejte „.docx“ (bez uvozovek), což je přípona souboru pro dokumenty aplikace Word. Zobrazí se všechny soubory aplikace Word v této složce. Pro vyhledávání dokumentů Word v celém počítači můžete použít kořenovou složku (často disk C:) tak, že do ní přejdete. Jak mohu vyhledat nejnovější dokumenty v systému Windows 10?

Vestavěná funkce nazvaná „Rychlý přístup“ ve Windows 10 vám může usnadnit vyhledání nejnovějších dokumentů. Ve výchozím nastavení systému Windows 10 se často používané složky a soubory zobrazují v části Rychlý přístup Průzkumníka souborů. Jsou v ní zahrnuty i poslední dokumenty aplikace Word. Stačí spustit Průzkumníka souborů a poté vlevo vybrat kartu Rychlý přístup. Tam by měly být uvedeny vaše nejnovější dokumenty, včetně dokumentů aplikace Word.

Závěrem lze říci, že jakmile znáte správné metody, může být objevení posledních dokumentů ve Wordu snadnou záležitostí. Svůj nejnovější dokument ve Wordu můžete rychle najít tak, že se ujistíte, že je ve Wordu zapnutá možnost Poslední dokumenty, prohlédnete si historii Průzkumníka souborů a využijete funkci vyhledávání. Kromě toho můžete snadno najít své nejnovější dokumenty pomocí funkce Rychlý přístup systému Windows 10. Přestaňte tedy být zmateni nedostatkem posledních dokumentů aplikace Word a použijte tyto pokyny k rychlému návratu ke své práci!

FAQ
Jak najdu dokument, který byl uložen přes?

K nalezení dokumentu aplikace Word, který byl uložen jinde, můžete použít níže uvedené techniky: V kroku 1 otevřete aplikaci Microsoft Word v počítači. 2. V levém horním rohu obrazovky vyberte kartu „Soubor“. 3. Ze seznamu možností na levé straně vyberte možnost „Otevřít“. 4. V pravé části dialogového okna Otevřít vyhledejte část „Poslední dokumenty“. 5. Vyberte tlačítko „Obnovit neuložené dokumenty“ v dolní části seznamu naposledy otevřených dokumentů. 6. V novém dialogovém okně se objeví seznam nedávno přepsaných nebo neuložených dokumentů. 7. Prohlédněte si seznam a vyberte dokument, který chcete získat. 8. Vybraný dokument otevřete klepnutím na tlačítko „Otevřít“. Pomocí níže uvedených technik byste měli být schopni vyhledat a získat dokument, který byl přepsán v aplikaci Microsoft Word.

Jak sledovat poslední změny ve Wordu?

Ke sledování posledních provedených změn můžete ve Wordu využít možnost „Sledovat změny“. Postup je následující: Prvním krokem je otevření dokumentu aplikace Word, ve kterém chcete sledovat změny. 2. Otevřete panel nástrojů aplikace Word a vyberte kartu „Prohlížení“. 3. V části „Sledování“ vyberte tlačítko „Sledovat změny“. Poté se aktivuje funkce sledování změn. 4. Změny v dokumentu budou nyní zvýrazněny a zobrazeny jinou barvou. 5. V části „Sledování“ klikněte na rozevírací šipku vedle položky „Zobrazit značky“ a sledujte změny provedené konkrétním uživatelem. Recenzenty, jejichž úpravy chcete vidět, můžete na této stránce vybrat nebo zrušit jejich výběr. K procházení změn můžete použít navigační tlačítka v sekci „Změny“. Klepnutím na tato tlačítka můžete přejít na následující nebo předchozí změnu v dokumentu. 7. Další možností, jak zobrazit změny, je zobrazit nebo skrýt komentáře, formátování nebo určité druhy změn. Tato nastavení obsahuje část „Podokno prohlížení“ na kartě „Prohlížení“.

Pomocí funkce „Sledovat změny“ aplikace Word můžete efektivně komunikovat s kolegy a jednoduše sledovat poslední změny provedené v dokumentu.