Jak nakreslit tabulku v aplikaci Word

Jak oddělit tabulky ve Wordu?
Rozdělení tabulky

  1. Umístěte kurzor na řádek, který chcete použít jako první řádek druhé tabulky. V tabulce příkladu je na třetím řádku. …
  2. Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku. Tabulka se rozdělí na dvě tabulky.
Další informace najdete na support.microsoft.com

Robustní textový editor Microsoft Word umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat různé dokumenty. Tabulky nabízejí přímočarý a přehledný přístup k předávání faktů, pokud jde o organizaci informací. Tabulku lze ve Wordu snadno vytvořit ručně nebo s využitím vestavěných funkcí programu pro formátování tabulek. V tomto příspěvku prozkoumáme různé techniky kreslení tabulek ve Wordu a poskytneme návod krok za krokem. Můžeme ručně vytvořit tabulku v aplikaci MS Word?

Ano, tabulku můžete v aplikaci Microsoft Word nakreslit ručně. Tato technika se hodí, když potřebujete vytvořit tabulku určité velikosti nebo tvaru. Při ručním kreslení tabulky postupujte podle následujících kroků:

1. Spusťte aplikaci Microsoft Word a přejděte na stránku, kam má být tabulka přidána. Na panelu nástrojů vyberte kartu „Vložit“. 3. Ve skupině „Tabulky“ vyberte tlačítko „Tabulka“. 4. Zobrazí se rozbalovací nabídka. Zvolte možnost „Nakreslit tabulku“. Po výběru možnosti „Nakreslit tabulku“ se kurzor změní na tužku. Chcete-li vygenerovat požadovaný počet řádků a sloupců tabulky, klikněte a táhněte myší. Po dokončení pusťte tlačítko myši. Jak vytvoříte formát tabulky v kreslení? K vytvoření formátu tabulky lze použít kartu Návrh nástrojů tabulky v aplikaci Word. Chcete-li změnit vzhled tabulky, použijte nástroje a nastavení na této kartě. Chcete-li nakreslit formát tabulky, postupujte podle následujících kroků:

1. Po ručním vytvoření nebo vložení tabulky klikněte kdekoli uvnitř tabulky a otevřete kartu Nástroje návrhu tabulky. 2. Ve skupině Styly tabulky si můžete vybrat z řady předpřipravených formátů tabulky. Každý formát má živý náhled, jak bude vypadat ve vašem dokumentu, když na něj najedete myší. 3. Chcete-li vybraný formát tabulky použít na svou tabulku, klepněte na něj. Chcete-li zobrazit kompletní galerii formátů tabulek, můžete také kliknout na malou šipku v pravém dolním rohu skupiny Styly tabulek. Jak mohu ve Wordu vytvořit řádek? Vytvořit řádek ve Wordu je snadné. Chcete-li do tabulky přidat nový řádek, postupujte podle následujících postupů: Chcete-li přidat nový řádek, začněte tím, že umístíte kurzor do libovolné buňky řádku nad nebo pod místo, kde chcete řádek přidat. 2. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na buňku vyberte z kontextové nabídky možnost „Vložit“. Objeví se rozbalovací nabídka,

3. Podle toho, kam chcete vložit nový řádek, vyberte buď „Vložit řádky nad“, nebo „Vložit řádky pod“. Word automaticky přidá nový řádek a v důsledku toho změní polohu stávajících řádků v tabulce. Jak ve Wordu vytvořit tabulku, která má sloupce? Vytvoření tabulky se sloupci ve Wordu je srovnatelné s ručním náčrtem tabulky. Je však třeba zadat pouze počet sloupců, nikoli nakreslit celou tabulku. Vytvoření tabulky se sloupci probíhá následovně: Otevřete aplikaci Microsoft Word, vyhledejte stránku, na kterou chcete tabulku umístit, a klikněte na ni. Na panelu nástrojů vyberte kartu „Vložit“. 3. Ve skupině „Tabulky“ vyberte tlačítko „Tabulka“. 4. Zobrazí se rozbalovací nabídka. Zvolte možnost „Vložit tabulku“. 5. V dialogovém okně „Vložit tabulku“ zadejte příslušný počet sloupců. 6. Upravte případné další možnosti, včetně počtu řádků a velikosti tabulky. Chcete-li tabulku vložit do dokumentu, vyberte v kroku 7 možnost „OK“. * * * Verdikt * * Word má vestavěné možnosti formátování tabulek a také možnost ručního kreslení tabulek. Word nabízí potřebné nástroje a možnosti pro sestavení tabulek, které vyhovují vašim požadavkům, ať už požadujete předpřipravené tabulky nebo tabulky vlastní velikosti. Podle postupu uvedeného v tomto článku můžete v aplikaci Microsoft Word rychle kreslit tabulky, měnit jejich vzhled, přidávat řádky a vytvářet tabulky s mnoha sloupci.

FAQ
Jak vytvořit tabulku z textu v aplikaci Word?

Pomocí aplikace Word můžete vytvořit tabulku z textu podle následujících kroků: Chcete-li vložit tabulku, nejprve otevřete aplikaci Microsoft Word a přejděte do dokumentu, který chcete vložit. 2. Ze seznamu vyberte text, který chcete proměnit v tabulku. Tabulku můžete vytvořit ze seznamu položek, dat oddělených tabulátorem nebo čárkou nebo z jakéhokoli jiného typu textu. 3. Po výběru textu vyberte kartu „Vložit“ z panelu nástrojů v horní části obrazovky. 4. V části „Tabulky“ vyberte tlačítko „Tabulka“. Objeví se rozbalovací nabídka.

5. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost „Převést text na tabulku“. Zobrazí se dialogové okno. 6. V dialogovém okně můžete zvolit, jak má být text převeden do tabulky. Počet sloupců a řádků, šířku sloupců a chování tabulky při automatickém přizpůsobení lze přizpůsobit. 7. Po nastavení potřebných voleb vyberte tlačítko „OK“. Podle vašich pokynů bude zvolený text transformován do tabulky. A je to! Úspěšně jste použili aplikaci Word k vytvoření tabulky z textu. Tabulku lze dále upravovat změnou šířky sloupců, přidáváním nebo odebíráním řádků a sloupců a v případě potřeby i použitím formátovacích stylů na tabulku.

Kde se ve Wordu nachází nástroj pro kreslení tabulek?

Na kartě „Nástroje tabulky“ aplikace Microsoft Word, konkrétně na kartě „Rozložení“, se nachází nástroj „Nakreslit tabulku“. Karta „Nástroje tabulky“ se zobrazí na pásu karet v horní části okna, jakmile do projektu aplikace Word přidáte tabulku. Když vyberete kartu „Rozložení“, nástroj „Nakreslit tabulku“ by se měl objevit ve skupině „Nakreslit ohraničení“.

Proč nemohu ve Wordu používat nástroje pro kreslení?

Kreslicí nástroje aplikace Word možná nebudete moci využít z několika důvodů. Zde je několik vysvětlení, která se mohou uplatnit:

1. Kompatibilita: Je možné, že funkce kreslicích nástrojů nejsou ve verzi aplikace Word, kterou používáte, k dispozici. Je možné, že starší verze aplikace Word nebo konkrétní verze softwaru nemají přístup ke všem možnostem kreslení, které mají modernější verze.

2. Zakázaná funkce: V závislosti na nastavení programu nebo oprávnění může Word občas zakázat nebo omezit používání určitých funkcí. Taková situace může nastat, pokud používáte Word ve firmě nebo ve třídě, kde jsou některé možnosti omezeny z administrativních nebo bezpečnostních důvodů.

Doporučuji zkontrolovat verzi aplikace Word, kterou používáte, a projít všechna možná nastavení nebo omezení, abyste přesně zjistili, proč nemůžete používat kreslicí nástroje v aplikaci Word. Další pomoc při řešení problému najdete v dokumentaci k softwaru nebo se můžete obrátit na podporu společnosti Microsoft.