Domů : Kvízové ​​otázky : Říjen 2019

Kvízy od října 2019

říjen 1Data odesílaná po síti se přenášejí v malých balíčcích, kterým se říká co?
říjen 2Jaký je účel šablony stylů XSLT?
říjen 3Který příkaz se obvykle nachází v nabídce Úpravy?
říjen 4Jaký je hlavní rozdíl mezi viry a jinými typy malwaru?
říjen 5U které z následujících operací se hash nepoužívá?
říjen 6Notebooky se systémem Chrome OS se nazývají co?
říjen 7Jaký je účel VLAN?
říjen 8Která verze Windows nahradila Windows 8?
říjen 9Jaký typ připojení má většina přenosných flash disků?
říjen 10Jak se nazývá zdrojový kód Java kompilovaný pro Java Virtual Machine (JVM)?
říjen 11Ve spodní části čeho je umístěn stavový řádek?
říjen 12Osoba, která kóduje softwarové programy, se také nazývá co?
říjen 13Která společnost vyvinula architekturu procesoru X86?
říjen 14Který protokol byl navržen pro sdílení souborů přes internet?
říjen 15Která metrika reklamy sleduje skutečné prodeje?
říjen 16Jaký je technický výraz pro „specializovaný“ software?
říjen 17Který z následujících je považován za „holý kovový“ systém?
říjen 18Co dělá funkci rekurzivní?
říjen 19Co je to over-the-top (OTT) obsah?
říjen 20Jaký je účel překladu síťových adres (NAT)?
říjen 21Jaká je hlavní výhoda objektově orientovaného programovacího jazyka?
říjen 22Jaký je primární cíl ASO?
říjen 23Jak se nazývá software, který spravuje jeden nebo více virtuálních strojů?
říjen 24Který z následujících nejlépe popisuje únik paměti?
říjen 25Jaká přípona souboru používá nativní formát souboru aplikace Microsoft Word?
říjen 26Jaký typ serveru poskytuje služby SMTP a IMAP?
říjen 27Jaká byla první verze OS X, která nebyla pojmenována po kočičí?
říjen 28Které tvrzení o změně měřítka obrázku je nepravdivé?
říjen 29Který formát souboru obsahuje video data?
říjen 30Příkladem jsou soubory s bohatým textem, kresby Illustratoru a tabulky aplikace Excel?
říjen 31Který z následujících příkladů je vaporware?