Domů : Kvízové ​​otázky : Září 2014

Kvízy od září 2014

září 1Jakou součást obchází DMA?
září 2Jaký typ komponenty lze označit jako DIMM?
září 3Jaký typ datové struktury lze popsat jako LIFO nebo FIFO?
září 4Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje uživatelské rozhraní?
září 5Co z toho je kabelové připojení?
září 6Jaká je nejoblíbenější předpona domény?
září 7Jaká služba sociálních médií převede „zeď“ na „časovou osu?“
září 8Jaký typ dat se přenáší přes HTTP?
září 9Která z následujících položek se nepovažuje za dokument?
září 10Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje vyrovnání párů?
září 11Kolik bitů je v gigabajtu?
září 12Co je zneužití nulového dne?
září 13Jaký protokol může využívat SIP trunking?
září 14Které z následujících tvrzení o koaxiálních kabelech je nepravdivé?
září 15Kolik různých hodnot může mít logická proměnná?
září 16Jaký produkt společnosti Microsoft je typem DBMS?
září 17Který z následujících lze popsat jako LIFO?
září 18Jaký je technický název postavy se všemi jejími bity nastavenými na nulu?
září 19Jakou technologií se vyrábějí energeticky účinné žárovky?
září 20Jaká součást se běžně označuje jako napájecí zdroj?
září 21Jaký prvek uživatelského rozhraní je v OS X opraven k horní části obrazovky?
září 22Jaký je jiný název systému nebo zařízení připojeného k síti?
září 23Co identifikuje MAC adresa?
září 24Jaký typ malwaru získává přístup správce, aniž by byl detekován?
září 25Který z následujících programů není webový prohlížeč?
září 26Kolik bytů je v zebibyte?
září 27Jaký protokol distribuuje přenosy souborů mezi více systémů?
září 28Jakou funkci plní laser v laserové tiskárně?
září 29Která dvě písmena nepopisují dřívější verzi systému Windows?
září 30Jak se nazývá vztah mezi definovanými hodnotami a jednou nebo více proměnnými?