Domů : Centrum nápovědy : Odpovědi

Co je to Tech Factor?

A: Společnost Tech Factor je hodnocení používané k popisu technické úrovně každé definice v počítačovém slovníku Tech Lib.

Každý termín má technologický faktor v rozmezí od 1 do 10, kde 1 je nejzákladnější a 10 je nejpokročilejší. Níže je vysvětleno hodnocení jednotlivých technologických faktorů.

  1. Základní počítačový termín, často používaný
  2. Velmi běžný termín, snadno pochopitelný
  3. Často používaný termín, základní terminologie
  4. Nepoužívá se každý den, ale přesto je důležité vědět
  5. Trochu technická, ale stále považovaná za základní výpočetní terminologii
  6. Může obsahovat pokročilou terminologii, ale užitečné vědět
  7. Přesnější termín, používaný pouze v určitých počítačových průmyslech
  8. Pokročilý termín může být pro průměrného uživatele obtížné pochopit
  9. Používá se zřídka, obsahuje pokročilou terminologii
  10. Vysoce specifický a pokročilý termín, může zapůsobit i na vaše nejchytřejší přátele

POZNÁMKA: Všechny výrazy podle Tech Factoru můžete procházet pomocí Procházet stránku.