Domů : Centrum nápovědy : Odpovědi

Jak mohu citovat nebo odkazovat na definice z webu TechLib.com?

A: Všechny definice obsažené v počítačovém slovníku Tech Lib jsou chráněny autorským zákonem. Pokud se tedy rozhodnete odkazovat na definice z webu TechLib.com ve vnějším zdroji, musíte zahrnout příslušné citace.

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit citaci pro definici Tech Lib, je použít „Uveďte tuto definici"funkce pod definicí.

Níže uvádíme některé základní pokyny pro odkazování na web TechLib.com v různých typech publikací.

1) Pokud odkazujete na definici v dokumentu publikovaném na webu, můžete za definici umístit následující text s odkazem na TechLib.com:

[definice]

Definice z Počítačový slovník Tech Lib.

2) Pokud v tištěné publikaci odkazujete na definici z webu TechLib.com, můžete použít následující citaci:

[definice]

Definice z počítačového slovníku Tech Lib (TechLib.com).

V kterémkoli z výše uvedených případů můžete místo odkazu na domovskou stránku TechLib.com přidat odkaz na skutečnou definici. Například můžete zahrnout odkaz na „https://TechLib.com/definition/software“ pro definici softwaru. Nezapomeňte uvést přesný odkaz na web TechLib.com, kdykoli odkazujete na obsah z počítačového slovníku Tech Lib.

3) Pokud se rozhodnete použít pokyny pro citaci MLA nebo APA, měli byste odkazovat na přesnou stránku definice. Většina definic obsahuje datum v pravém dolním rohu definice. Pokud v definici není zobrazeno žádné datum, můžete jako datum použít „2006“. Pokud to vaše publikace nevyžaduje, není třeba na ni odkazovat autor v citaci.

Konkrétní pokyny, jak citovat stránky TechLib.com pomocí pokynů APA nebo MLA, najdete na následujících stránkách:

Další informace o zásadách autorských práv na webu TechLib.com naleznete na webu Podmínky použití stránky.