Domů : Technické termíny : Definice koncového uživatele

Koncový uživatel

Koncový uživatel je osoba, pro kterou je určen softwarový program nebo hardwarové zařízení. Termín je založen na myšlence, že „konečným cílem“ softwarového nebo hardwarového produktu je být pro spotřebitele užitečný. Koncový uživatel může být v kontrastu s vývojáři nebo programátory produktu. Koncoví uživatelé jsou také v samostatné skupině od instalátorů nebo správců produktu.

Pro zjednodušení je koncovým uživatelem osoba, která používá software nebo hardware poté, co byl plně vyvinut, uveden na trh a nainstalován. Je to také člověk, který neustále volá „IT-čka“ s otázkami, proč produkt nefunguje správně. Termíny „uživatel“ a „koncový uživatel“ obecně znamenají totéž.

TechLib - počítačový slovník Tech Lib

Tato stránka obsahuje technickou definici koncového uživatele. Vysvětluje ve výpočetní terminologii, co znamená koncový uživatel, a je jedním z mnoha technických termínů ve slovníku TechLib.

Všechny definice na webu TechLib jsou napsány tak, aby byly technicky přesné, ale také snadno srozumitelné. Pokud shledáte tuto definici koncového uživatele užitečnou, můžete ji odkázat pomocí výše citovaných odkazů.