Domovská stránka > J > Jak Zjistit Všechny Zařízení V Síti?

Jak zjistit všechny zařízení v síti?

IP adresu může ukázat třeba obslužný software, ale nejjednodušší je podívat se do administrace routeru na všechna připojená zařízení. Další možností je použít aplikaci na skenování IP adres. Například Advanced IP Scanner, který projede celou lokální síť a vypíše všechna připojená zařízení.

Přečtěte si více

Podle toho, jak počítat subnety?

Pokud je prefix /27 (standartní je /24) tak víme, že si network půjčil 27-24 bitů tedy 3. Počet subnetů se počítá vzorcem 2^n, kdy n je počet půjčených bitů. Jak se počítají sítě? Ta se zapisuje jako IP adresa následovaná lomítkem (/) a číslem, které reprezentuje počet jedničkových bitů v masce podsítě v binární formě. Protože celkový počet bitů v masce je 32, tak počet nul je 32 - počet jedniček . Příklad CIDR notace je 10.0.5.2/20 a tedy maska je 255.255.240.0 .

Jak rozdelit síť?

IP adresu rozdělíme na tři části:

  1. Bity, které označují celou naši síť — v adrese jsou zleva a jejich počet označíme S.
  2. Další bity zleva vyhradíme pro označení podsítě — počet bitů pro podsíť označíme P.
  3. Zbývající bity IP adresy, budou označovat konkrétní zařízení v podsíti — počet bitů pro zařízení označíme Z .
Co vše se dá zjistit z IP adresy? Z IP adresy směrovače zjistí, kdo je poskytovatelem vašeho připojení k internetu a také se dozví, kde se asi přibližně nacházíte. Dále budou schopni identifikovat čtvrť či městskou část, ve které bydlíte, ale již nikoliv váš dům.

Jak zjistit svoji IP adresu?

Otevřete hlavní nabídku start a napište CMD nebo Příkazový řádek. V příkazovém řádku napište příkaz IPCONFIG a stiskněte klávesu Enter. V zobrazeném výpisu vás tentokrát zajímá řádek s označením Default Gateway, který značí IP adresu vašeho routeru (nebo jiné nejbližší brány). Jak vypočítat masku podsítě? Někdy se udává maska sítě zkrácenou formou zápisu, kterou označujeme CIDR notace (anglicky Classles Inter-Domain Routing), ve které se maska zapisuje jako dekadické číslo za lomítkem za posledním oktetem IP adresy a číslo udává počet jedniček zleva v binárním zápisu masky (pozice pro číslo sítě).

Může se také zeptat, jak zjistit výchozí bránu?

Klávesovou zkratkou Win + R vyvoláte aplikaci Spustit, potom do okna Otevřít vypíšete příkaz cmd. Následně do příkazového řádku zadáte pro zobrazení konfigurace příkaz ipconfig/all a uvidíte údaje, mezi nimiž vás bude zajímat řádek Default Gateway (výchozí brána). Tady je totiž vypsána IP adresa vašeho routeru. Může se také zeptat, jak vytvořit podsíť? Velikost významnější části IP adresy (tj. velikost části, která vyjadřuje „číslo sítě“) je definována pomocí CIDR notace počtem bitů zleva (tzv. prefix) nebo pomocí masky sítě. Jednu a tutéž podsíť je tedy možné zapsat pomocí prefixu jako 198.51.100.0/24 nebo pomocí masky sítě jako 198.51.100.0/255.255.255.0 .

Co potřebuje z hlediska HW počítač aby mohl být připojen do sítě?

Co potřebuje z hlediska HW počítač, aby mohl být připojen do sítě? Síťovou kartu, kabel, (nebo připojení bezdrátové, je-li k dispozici bezdrátová síť a počítač to umožňuje.

By Cormack

Jak rozdělujeme sítě podle jejich velikosti? :: Jak sdilet s nekym polohu?
Užitečné odkazy