Domovská stránka > J > Jak Zrušit Formátování Tabulky V Excelu?

Jak zrušit formátování tabulky v Excelu?

Jak vymazat formátování pro vybrané buňky v Excelu

 1. Na kartě „Domů“ v části „Úpravy“ klikněte na možnost „Odstranit“.
 2. V nabídce „Odstranit“ vyberte „Odstranit formáty“.
 3. A Excel odstraní veškeré formátování z vybraných buněk.
 4. Jsi připravený.
 5. Na kartě „Domů“ v části „Upravit“ vyberte možnost „Odstranit“.

Přečtěte si více

Také, jak navrhnout tabulku?

Pokud chcete vložit základní tabulku, klikněte na Vložení > Tabulka a přesuňte kurzor po mřížce tak, aby se zvýraznil požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud chcete vložit větší tabulku nebo chcete tabulku přizpůsobit, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku. A další otázka, jak obarvit tabulku ve wordu? Na kartě Nástroje tabulky – Návrh (karta Nástroje tabulky – rozložení v OneNote) klikněte na nabídku Stínování. V části Barvymotivu nebo Standardní barvy vyberte požadovanou barvu stínování. Pokud chcete zobrazit další možnosti barev, klikněte na Další barvy.

Tak jak ukotvit tabulku ve wordu?

Umístění a ukotvení objektu

 1. Umístěte kurzor na objekt v odstavci, kde chcete ukotvení uzamknout.
 2. Klikněte na tlačítko Pozice na kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat a vyberte volbu Další možnosti rozložení.
 3. V zobrazeném okně zatrhněte políčko Uzamknout ukotvení.
 4. Potvrďte tlačítkem OK.
V čem vytvořit tabulku? Postup vytvoření nové tabulky:
 1. Otevřete domovskou stránku Tabulek na adrese sheets.google.com.
 2. Klikněte na Nová . Tím se vytvoří a otevře nová tabulka.

Jak vložit tabulku do Google?

V počítači otevřete dokument nebo prezentaci v Dokumentech Google nebo Prezentacích Google. Vložit. Zvolte možnost Odkaz na tabulku nebo Vložit bez propojení a klikněte na Vložit. Také, jak vložit tabulku do mailu? Postup je opravdu rychlý.

 1. Otevřete program či editor, který umí vytvářet tabulky (Doporučujeme: MS Excel, MS Word či online službu Google Dokumenty).
 2. Vytvořte požadovanou tabulku z jednom ze zmíněných editorů.
 3. Nakopírujte oblast tabulky, kterou chcete vložit do těla e-mailu.
 4. Vložte do e-mailu tabulku.

A další otázka, jak spočítat počet buněk v excelu?

Způsoby počítání buněk v oblasti dat

 1. Vyberte buňku, ve které se má zobrazovat výsledek.
 2. Na kartě Vzorce klikněte na Dalšífunkce , přejděte na Statistické apotom klikněte na jednu z následujících funkcí: POČET:Spočítat buňky, které nejsou prázdné
 3. Vyberte požadovanou oblast buněk a stiskněte RETURN.
Jak vypočítat obvod v Excelu? Způsob zápisu funkce

Dejme tomu, že například potřebujeme v tabulce vypočítat obvod kruhu o poloměru 3 cm. Vzorec pro výpočet pak bude mít tvar =2*PI()*buňka s hodnotou poloměru.

Jak vytvořit rozevírací seznam v Excelu?

Na pásu karet přejděte na kartu Data a potom klikněte na Ověření dat. Na kartě Nastavení klikněte v poli Povolit na Seznam. Pokud chcete uživatelům povolit, aby pole nechali prázdné, zaškrtněte políčko Přeskakovat prázdné buňky. Zaškrtněte políčko Rozevírací seznam v buňce.

By Keegan

Jak vytvořit image Windows? :: Jak udělat pěknou tabulku?
Užitečné odkazy