Domovská stránka > J > Jak Řešit Šikanu Na Střední Škole?

Jak řešit šikanu na střední škole?

Od září mají ředitelé nově povinnost opakované projevy šikany neprodleně řešit. Na základních školách například ve spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany dětí. Na středních školách mají dokonce v nejzazší situaci informovat státního zástupce.

Přečtěte si více

Jaké jsou stupně šikany?

Michal Kolář člení vývoj šikany ve skupině, či ve třídě, do možných pěti stupňů. Pro vaši praxi rodičů je dobré tyto stupně umět rozlišit, protože to pomůže v rozhodování, jak postupovat, je-li vaše dítě obětí šikany. Než si budeme charakterizovat jednotlivé stupně, připomeňme si ještě některá důležitá fakta. Podle toho, jak vysvětlit dítěti šikanu? Sejměte z oběti pocit viny.

Mají falešnou představu, že způsobily něco, čím si vše zasloužily. Výsledek je, že se nikomu nesvěří. Místo toho jim bývá nutné vysvětlit, že šikana je volba, kterou udělal tyran. A ten musí být zodpovědný za své činy.

Jak se bránit proti mobbingu?

Zaměstnanec se může proti mobbingu bránit rovněž podáním stížnosti k nadřízenému nebo k zaměstnavateli s žádostí, aby tento sjednal nápravu. Pokud je zaměstnanec obětí bossingu ze strany zaměstnavatele (resp. vedoucího zaměstnance), může o tomto chování podnětem informovat příslušný inspektorát práce. Pokud jde o to, jak se bránit slovní šikaně? Bude se vám to hodit v případě, že vás bude někdo slovně napadat, protože slovní šikana je také velmi nepříjemná. Tito tyrani většinou potřebuj obecenstvo a jejich slova se pouze zřídka zakládají na pravdě. Snažte se překonat pomluvy: všem řekněte, že není pravda, co o vás tyran říká a že mu jde jen o pozornost.

Kde hledat pomoc při kyberšikaně?

Pokud tohle zažíváš, můžeš kdykoliv využít služeb Linky bezpečí a zatelefonovat nám na 116111, nebo napsat na chat Linky bezpečí či se nám svěřit v e-mailu. Čím dřív to začneš řešit, tím dřív se vše zlepší. Držíme Ti palce! Může se také zeptat, co se počítá jako šikana? Za šikanování se považuje, když jeden nebo více jedinců úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že jedinci někdo, komu se nemůže ubránit, dělá, co je mu nepříjemné, co ho ponižuje nebo to prostě bolí.

Jak poznat že je dítě Sikanovane?

Začne být agresivní směrem k sourozencům, odmítá komunikovat s rodiči, odmlouvá, má záchvaty vzteku… Ani to byste neměli přejít mávnutím ruky s odkazem na začínající pubertu apod., může se totiž jednat o důsledek šikany. Dítě si totiž nemá na kom vybít svoje frustrace, ke komu obrátit svůj hněv a bezmoc. Co delat kdyz škola neresi šikanu? Vyhledejte odbornou pomoc pro dítě i pro sebe. Odmítněte zlehčování, pokud k němu škola přistoupí. Odbornou pomoc a konzultaci můžete najít na Rodičovské lince 606 021 021. JSTE OBĚTÍ ŠIKANY Linka bezpečí má číslo 116 111 a je anonymní.

Co je šikana ve škole?

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

By Krueger Vongsakda

Co je to relevantní? :: Jak na šikanu ve škole?
Užitečné odkazy