Domovská stránka > J > Jak Rozdělit Obrazovku Počítače?

Jak rozdělit obrazovku počítače?

Jak rozdělit obrazovku ve Windows 10

 1. Kombinace Windows klávesy (dále jen Win) a šipky dolů vám okno zmenší, jako kdybyste klikli na zmenšení v prostředí prohlížeče.
 2. Při stisku Win a šipky vpravo/vlevo docílíte pohodlněji stejného efektu jako v první části.

Přečtěte si více

Jak Prepinat obrazovky?

Mezi režimy zobrazení přepínejte klávesovou zkratkou Win+P .

Stačí zapojit monitor do příslušného portu na počítači a Windows by na něj měl automaticky rozšířit plochu. Nyní můžete přetahovat windows mezi monitory. Pouze obrazovka počítače — Používá se pouze primární monitor (1).
Jak vypnout druhou obrazovku? Nastavení dvou monitorů na Windows

 1. Vyberte Start a pak otevřete Nastavení .
 2. V části Systém vyberte Zobrazit .
 3. V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.
 4. Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Lidé se také ptají, jak mít dvě obrazovky?

Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo na ploše a pak klikněte na položku Rozlišení obrazovky. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.) 2. Klikněte na rozevírací seznam Více displejů a pak vyberte možnost Rozšířit tyto displeje nebo Duplikovat tyto displeje. Když to vezmeme v úvahu, jak otevřít 2 okna vedle sebe? Pokud například máte na ploše spuštěné dvě aplikace, můžete nechat zobrazit jejich okna vedle sebe. Stačí myší chytit záhlaví aplikace a přetáhnout ji k pravému nebo levému okraji obrazovky. Okno aplikace se automaticky přichytí a změní velikost tak, aby zabíralo polovinu obrazovky.

Tak jak rozdělit obraz?

Použití dvou aplikací najednou („rozdělená obrazovka“)

 1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru.
 2. Otevřete aplikaci.
 3. Přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru, podržte ho a poté zdvihněte.
 4. Podržte ikonu aplikace.
 5. Klepněte na možnost Rozdělená obrazovka.
 6. Zobrazí se dvě obrazovky.
Pokud jde o to, jak prepnout obrazovku na pc? Klávesové zkratky pro otáčení displeje
 1. CTRL + ALT + šipka nahoru – převrátí obrazovku do standardní pozice,
 2. CTRL + ALT + šipka dolů – převrátí obrazovku vzhůru nohama (o 180 stupňů),
 3. CTRL + ALT + šipka doleva – převrátí obrazovku o 90 stupňů doleva,
 4. CTRL + ALT + šipka doprava – převrátí obrazovku o 90 stupňů doprava.

Jak nastavit 3 monitory?

Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte Rozlišení obrazovky . Ve vyskakovacím okně změňte vzhled svých displejů. Přetažením každého displeje můžete změnit jejich uspořádání. Kromě toho vyberte každý z nich a můžete změnit orientaci a režim zobrazení. Jak si nastavit monitor? Samotný monitor by měl být nakloněn (horní hranou dozadu) přibližně v úhlu 10° až 20°. Také není dobré na monitor koukat příliš zblízka. Ideální vzdálenost je přibližně 50 až 75 centimetrů, což je běžná čtecí vzdálenost. Ta tedy platí nejen pro knihu, ale i pro monitor.

Jak vypnout jeden monitor ze dvou?

Pravým tlačítkem klikněte na plochu Windows a z rozevíracího seznamu vyberte Nastavení zobrazení. Pokud se dva monitory nezobrazují normálně, klikněte na Detekovat . Z rozevíracího seznamu vyberte Zobrazit pouze na 2.

By Stanislas

Jak rozšířit plochu na 3 monitory? :: Jak odstranit prázdné řádky v Excelu?
Užitečné odkazy