Domovská stránka > J > Jak Očistit Data?

Jak očistit data?

Cílem procedury sezónního očištění je tedy oddělit sezónní složku čímž zbude složka trend-cyklus a nepravidelná složka, aby byly ostatní vlivy na časovou řadu zřetelnější a umožněno srovnání po sobě jdoucích pozorování, zejména za účelem rozpoznání krátkodobých tendencí (v rámci jednoho roku).

Přečtěte si více

Proč je Excel tak velký?

Formátování může způsobit, že sešity aplikace Excel budou tak velké, že nebudou správně fungovat. Aplikace Excel se často zasekává nebo selhává kvůli problémům s formátováním. Podle toho, jak zrušit zaheslování souborů? Z nabídky Soubor vyberte příkaz Uložit jako. V otevřeném okně klikněte na tlačítko Nástroje a v zobrazené nabídce zvolte možnost Obecné možnosti. V následujícím dialogovém okně pak vymažte oba řádky, ve kterých je heslo zapsáno, a klikněte na OK. Dokument pak nezapomeňte uložit.

Jak odemknout sešit v Excelu bez hesla?

Excelový sešit otevřeme a na kartě Revize klepneme na „Odemknout list“, již bychom neměli být vyzvání k zadání hesla. Jak odemknout zamčené soubory? Odemknutí zamčeného dokumentu

Pokud znáte heslo pro zrušení zámku dokumentu nebo jste ověřeným vlastníkem dokumentu, postupujte takto: Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy. V podokně úloh Omezit úpravy klikněte na Odemknout.

Jak odemknout excelovou tabulku?

Excelový dokument si před pokusem o odemknutí zazálohujte pro případ, že se odemknutí nepovede. Následně vše uložte, velmi pravděpodobně budete muset potvrdit uložení. Nyní je nutné přejmenovat koncovku »zip« zpět na koncovku »xlsx«, následně Excel spusťte. Hotovo, Excel je odemknutý. Může se také zeptat, jak zazipovat soubor s heslem? Pokud chcete v programu 7-zip zašifrovat soubory v archivu, pak v dialogovém okně Přidat do archivu zadejte heslo a vyberte jako metodu šifrování AES-256. Tyto volby se nachází ve spodním pravém rohu dialogového okna.

Můžete se také zeptat, jak zamknout sloupec?

Vyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené. Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky. Jak zamknout obrázek v Excelu? Viz screenshot: 2. Potom Formát obrázku na pravé straně listu se zobrazí podokno a poté klikněte na Velikost a vlastnosti ikona, vyberte ikonu Přesun a velikost buněk možnost podle Nemovitosti kartu a poté zavřete Formát obrázku panel. Nyní je obrázek uzamčen do buňky.

Podle toho, jak zamknout buňku?

Vyberte buňky, které chcete zamknout. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na malou šipku a otevřete tak místní okno Formát buněk. Na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a potom kliknutím na OK zavřete místní nabídku.

By Lichtenfeld

Jak vypnout automatické titulky YouTube? :: Jak otevrit Excel jen pro čtení?
Užitečné odkazy