Domovská stránka > J > Jak Vypnout Iphone 13Pro?

Jak vypnout iPhone 13pro?

Chcete -li vypnout iPhone 13, podržte boční tlačítko jedním z tlačítek hlasitosti a zavolejte vypnete posunutím skluzavka. Odtud jednoduše vypněte iPhone. Dalším způsobem, jak vypnout iPhone, je přejít do Nastavení → Obecné, přejděte do spodní části stránky a klepněte na tlačítko Vypnout.

Přečtěte si více

Jak vypnout iPhone XS?

Zapnutí a vypnutí

K zapnutí telefonu stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. Až budete chtít telefon vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník. Zařízení vypnete přetažením posuvníku.
Můžete se také zeptat, jak opravit tlacitko na iphone? Zkalibrujte Home Button

Spusťte Akcie, Počasí, nebo jinou z nativních iOS aplikací. Stiskněte a podržte tlačítko pro vypínání, dokud se neobjeví vypínací obrazovka. Poté stiskněte a podržte Home Button po dobu osmi sekund, dokud se opět neobjeví obrazovka aplikace.

Jak odemknout iPhone kdyz nefunguje Home Button?

Jděte do Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk → Assistive touch a zapněte pomocí přepínače. Za předpokladu, že budete Assistive Touch používat pouze jako náhradu za Home button, lze nastavit, že po jednom klepnutí se virtuálně stiskne domovské tlačítko. Když to vezmeme v úvahu, jak odemknout iphone kdyz nefunguje touch id? Pokud používáte kryt nebo chránič displeje, ujistěte se, že nezakrývá snímač Touch ID ani kovový rámeček kolem něj. Přejděte do Nastavení > Touch ID a kódový zámek a podívejte se, jestli máte zapnuté volby Odemknutí iPhonu a iTunes a App Store a jestli máte přidaný alespoň jeden otisk. Zkuste zaregistrovat jiný prst.

Jak nastavit zamykání iPhone?

Jak na iOS nastavit, aby obrazovka zařízení sama nezhasínala

  1. Spusťte Nastavení.
  2. Jděte do sekce Zobrazení a jas.
  3. Pokračujte do Uzamčení.
  4. Zde nastavte možnost Nikdy.
Lidé se také ptají, jak nastavit trojklik iphone? Přejděte do nastavení vašeho iPhonu/iPadu a zapněte funkci Zvětšení. Cesta je Nastavení => Obecné => Zpřístupnění => aktivujte Zvětšení. Na displeji se vám objeví pole se zvětšeným textem, čili funkcí lupy. Poklepejte třemi prsty najednou na displej a zobrazí se vám nabídka s několika možnostmi.

Pokud jde o to, jak nastavit home button na iphone?

Berte v potaz, že v iOS 13 se možnost AssistiveTouch nachází v Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk. Zde už je poté postup stejný, jako je uvedeno výše, tedy rozkliknete možnost AssistiveTouch a funkci pomocí přepínače aktivujete. Jak nastavit gesta na Apple Watch? Nastavení gest na hodinkách Apple Watch je rychlý a snadný proces, který zvládnete v několika krocích. Nejprve otevřete na hodinkách aplikaci Nastavení. Poté klepněte na možnost Obecné. Přejděte dolů a klepněte na možnost Zpřístupnění. Klepněte na možnost povolit funkci AssistiveTouch. Po povolení funkce AssistiveTouch můžete klepnutím a podržením obrazovky vyvolat nabídku. Zde můžete klepnout na možnost Gesta a vybrat gesta, která chcete používat.

Lidé se také ptají, jak ovládat apple watch?

Hodinky Apple Watch můžete ovládat několika způsoby:
1. Pomocí korunky Digital Crown můžete procházet seznamy a přibližovat a oddalovat aplikace.
2. Chcete-li vybrat položku, klepněte na ni.
3. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, dotkněte se spodní části obrazovky, podržte ji a poté přejeďte prstem nahoru. Stisknutím digitální korunky můžete také přejít na domovskou obrazovku.
4. Chcete-li přejít do ovládacího centra, dotkněte se spodní části obrazovky, podržte ji a poté přejeďte prstem nahoru.
5. Chcete-li získat přístup k centru oznámení, přejeďte prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.
6. Chcete-li přistupovat k Siri, stiskněte a podržte korunku Digital Crown nebo řekněte "Hey Siri".
7. Chcete-li aplikaci násilně ukončit, stiskněte a podržte boční tlačítko a poté aplikaci přejeďte prstem nahoru.
8. Chcete-li hodinky Apple Watch vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko a potom přejeďte prstem doprava.

By TEirtza

Jak vypnout režim spánku na Windows 10? :: Jak vypnout Assistive Touch?
Užitečné odkazy