Domovská stránka > J > Jak Odeslat Zprávu V Určitý Čas?

Jak odeslat zprávu v určitý čas?

Pro aktivaci funkce a naplánování odeslání bude stačit dlouze podržet tlačítko pro odeslání. Tím se otevře menu, v němž vyberete datum a čas plánovaného odeslání. Funkce však poběží jen na systému Android 9 a novějších, přičemž bude třeba též aktualizovat aplikaci Zprávy.

Přečtěte si více

Jak odeslat textovou zprávu iPhone?

Stačí na odeslanou (ale nedoručenou) iMessage v konverzaci podržet prst, a poté z menu, které se zobrazí, vybrat možnost Poslat jako textovou zprávu. Tímto způsobem ručně urychlíte odeslání iMessage jako SMS. Jak zrusit odeslani Zprávy iPhone? Smazání zprávy nebo konverzace

 1. V konverzaci podržením prstu na bublině se zprávou otevřete nabídku možností.
 2. Klepněte na Další .
 3. Klepněte na tlačítko Koš a potom klepněte na Smazat zprávu.

Jak zmenit textovou zprávu na iMessage?

Androidtextové zprávyiMessageZprávy

Před vyjmutím SIM karty z iPhonu

 1. V iPhonu přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Zprávy.
 3. Nastavte službu iMessage na Vypnuto.
Pokud jde o to, jak se prihlasit na imessage? Na iPhonu:
 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Zprávy a zapněte iMessage.
 2. Klepněte na Odesílání a příjem.
 3. V části „Zprávy iMessage můžete používat s číslem“ se přesvědčte, že máte vybrané své telefonní číslo i Apple ID.

Podle toho, jak zjistit odeslané sms?

Fotogalerie

 1. Otevřete aplikaci Zprávy.
 2. Rozklikněte si konverzaci, ve které chcete datum a čas zobrazit.
 3. Nyní se v konverzaci přesuňte tak, aby byla zpráva zobrazená na displeji.
 4. Poté přejeďte prstem po displeji zprava doleva.
 5. Zobrazí se časy zaslání u všech zpráv, které se na displeji nachází.
Jak nastavit zkratky Iphone? Přidání zkratky:
 1. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete aplikaci Zkratky.
 2. Klepněte na kartu Galerie.
 3. V části Zkratky z vašich aplikací zobrazíte akce z různých aplikací klepnutím na možnost Zobrazit vše.
 4. Klepněte na Přidat vedle zkratky, kterou chcete přidat.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat do Siri.

Může se také zeptat, jak poslat sms místo imessage?

Aktivujte nebo deaktivujte možnost poslat jako SMS:

Pokud aktivujete možnost Poslat jako SMS, budou iMessages poslány jako běžné SMS v případě, že je tato služba nedostupná. Stisknutím indikátoru vedle „Poslat jako SMS“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Proč nejde odeslat SMS iPhone? To může mít několik příčin:

 • Osoba, které zprávu odesíláte, nemá zařízení Apple.
 • Na vašem zařízení nebo na zařízení příjemce je vypnutá funkce iMessage. Na svém zařízení zkontrolujete stav iMessage v nabídce Nastavení > Zprávy > iMessage.
 • Funkce iMessage je na vašem zařízení nebo na zařízení příjemce dočasně nedostupná.

Jak poslat textovou zprávu?

Jak používat Zprávy na iPhonu, iPadu a iPodu touch

 1. Otevřete Zprávy.
 2. Klepnutím na tlačítko Vytvořit vytvoříte novou zprávu. Nebo přejděte na existující konverzaci.
 3. Klepněte na textové pole a zadejte zprávu.
 4. Klepnutím na tlačítko Odeslat zprávu odešlete.

By Nikolaus

Jak najit Smazane Zprávy iPhone? :: Jak se pocita v Excelu?
Užitečné odkazy