Domovská stránka > J > Jak Pracovat S Finderem?

Jak pracovat s Finderem?

Stačí pravým tlačítkem kliknout právě na toolbar ve Finderu a zvolit Upravit panel nástrojů…Zobrazí se menu, ve kterém si můžete různě přetahovat položky, buď je smazat, přidat a nebo nahradit. Záleží na vašich preferencích – prostě se vám s Finderem musí pracovat dobře.

Přečtěte si více

Jak ukončit Finder?

Kromě postupu uvedeného výše můžete Finder restartovat ještě třeba kliknutím na ikonu  v levém horním rohu, a poté podržením klávesy Shift a zvolením možnost Vynutit ukončení procesu Finder. Tak samo lze Finder ukončit i v Terminálu, a to jednoduchým příkazem killall Finder. Kde je iTunes? Nalezení složky iTunes Media

Tu najdete v umístění Uživatel > Hudba > iTunes > iTunes Media. Pokud v tomto umístění složku iTunes Media nevidíte, najděte ji takhle: Otevřete iTunes. Na řádku nabídek nahoře v okně iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.

Jak na Macu vytvorit slozku?

Vytvoření složky na Macu je možné následujícím způsobem:
1. Otevřete okno Finderu kliknutím na ikonu Finderu v Docku a poté přejděte na místo, kde chcete složku vytvořit. Pokud chcete vytvořit složku na ploše, klikněte na ni.
2. Použijte příkaz Nová složka ve výběru Soubor nebo stiskněte klávesovou zkratku Shift-Cmd-N.
3. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Return. Jak označit více souborů najednou Mac? Výběr více položek: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a potom klikněte na jednotlivé položky (nemusí se jednat o navzájem sousedící položky). Výběr více sousedních položek v seznamu: Klikněte na první položku a poté stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední položku.

Co je to Finder?

Finder můžeme přirovnat k Průzkumníku Windows a slouží tedy pro práci se soubory. O té je ale řeč v samostatné části, zde si jej pouze představíme. Jeho ikonku nepřehlédnete a jak již bylo zmíněno, najdete ji vždy v docku úplně vlevo. Jak správně vypnout Macbook? Na Macu vyberte nabídku Apple > Vypnout. Pokud nechcete, aby se aktuálně otevřená okna aplikací při restartu Macu znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“. Mac je úplně vypnutý, pokud je obrazovka černá.

Podle toho, jak ulozit soubor na macbooku?

Uložení do jiného umístění na počítači

  1. V nabídce Soubor klikněte na Uložit jakonebo stiskněte.
  2. Pokud se v dialogovém okně na vašem počítači nezminí složka nebo složky, klikněte na Na mém Macu.
  3. Přejděte do složky na počítači, kam chcete soubor uložit.
Tak jak ukončit aplikace mac? Stiskněte současně tyto tři klávesy: Alt, Command a Esc. Nebo v nabídce Apple () v pravém horním rohu obrazovky zvolte Vynutit ukončení. (To je zhruba jako stisknutí Ctrl-Alt-Del na PC.) V okně Vynutit ukončení vyberte požadovanou aplikaci a klikněte na Vynutit ukončení.

Jak restartovat Finder?

Jak restartovat Finder pomocí klávesové zkratky

Na ploše nebo v aktivním okně Finderu stačí stisknout klávesovou kombinaci Command + Option + Escape. Tato klávesová zkratka vyvolá jakéhosi „správce úloh“, ve kterém stačí najít Finder, označit jej a stisknout Spustit znovu.

By Cathryn Etherton

Jak vypnout Mac na tvrdo? :: Co znamená aktualizovat stav na Facebooku?
Užitečné odkazy