Domovská stránka > J > Jak Funguje Startér U Auta?

Jak funguje startér u auta?

Startér je stejnosměrný elektromotor, který uvádí motor auta do pohybu. Při startu vozidla se vysune pastorek, spojí se se setrvačníkem (který je spojen s klikovou hřídelí) a startér jím začne začne točit, čímž se celý motor dá do pohybu. Pro benzinové motory obvykle stačí startér s výkonem do 0,9 kW.

Přečtěte si více

Jak funguje startování auta?

Při startování auta se vysune pastorek (malé ozubené kolo), který zapadne svým ozubením do ozubení setrvačníku na klikovém hřídeli motoru. Poté se zapne samotný elektromotor startéru, který roztočí správným směrem spalovací motor. Co je Roztečná kružnice? Roztečná kružnice (p) se definuje jako vzdálenost mezi dvěma shodnými body dvou po sobě následujících zubů měřená po roztečné kružnici.

Jaké průměry ozubených kol rozeznáváme?

U ozubeného kola rozeznáváme tyto hlavní pojmy: průměr hlavové kružnice da, průměr roztečné kružnice d, průměr patní kružnice d. Jak kreslit Ozubene kolo? Zobrazení ozubeného kola v řezu: - souvislou tlustou čarou se kreslí válcová plocha s průměrem hlavové kružnice; - tenkou čerchovanou čarou se vykresluje válcová plocha odpovídající roz- tečnému válci; - souvislou tlustou čarou se kreslí válcová plocha s průměrem patní kruž- nice.

Jak se počítá převodový poměr?

Vzorec pro výpočet: Převodový poměr = T2 / T1, kde T1 - počet zubů prvního převodu, T2 - počet zubů druhého stupně. Jak vzniká cykloidní ozubení? Cykloida vzniká odvalováním (kutálením) valivé kružnice po základní kružnici. Cykloidní ozubení pracuje přesněji.Je ovšem citlivější vůči změnám vzdálenosti os. Většinou se užívá v hodinářském průmyslu. Nástroje pro výrobu mají klenuté boky.

Můžete se také zeptat, jak se projevuje špatný startér?

Startér neroztočí motor, ale je slyšet, že se točí naprázdno. Případně krátce po otočení motorem vypadne a roztočí se naprázdno. V takovém případě se pravděpodobně jedná o závadu na pastorku startéru. Pastorek vůbec nenaskočí do věnce setrvačníku, anebo z něj krátce po naskočení sjede. Jak proměřit startér? i) Přezkouší se startér. Připojí se svorka 30 startéru k nabitému akumulátoru, do okruhu se zařadí ampérmetr s velkým rozsahem měření a startuje se - přivede se proud na svorku 50. Hodnota proudu nesmí při chodu naprázdno překročit cca 65 A, neuvažujeme špičku při první mžikové výchylce.

Jak zkontrolovat startér?

Zda je automobilový spouštěč správně zapojen, zjistíte nejen jeho sepnutím při otočení klíčku, ale také změřením ampérmetrem. Při chodu naprázdno nesmí hodnota elektrického proudu překročit 65 A.

By Fielding

Jaké jsou druhy médií? :: Co určuje modul?
Užitečné odkazy