Domovská stránka > K > Kde Všude Se Vyskytuje Voda?

Kde všude se vyskytuje voda?

Povrchová voda je soustředěna převážně ve světovém oceánu a mořích, dále ve vodních tocích, v přírodních vodních nádržích (jezerech, bažinách, rašeliništích atd.), v umělých vodních nádržích (přehrady, rybníky), ve formě sněhu a ledu.

Přečtěte si více

Tak na co je voda?

Voda je hlavní součástí vnitřního prostředí organismu. Podporuje vstřebávání živin, přenáší minerály, vitamíny a další látky k buňkám, pomáhá detoxikovat organismus a chrání důležité orgány tím, že okolo nich vytváří „ochrannou vrstvu“. Kromě toho správný pitný režim pomáhá regulovat tělesnou teplotu. Může se také zeptat, jak se dostane voda do vodojemů? Z Želivky pitná voda teče gravitačně (samospádem) pomocí tzv. štolového přivaděče až do Jesenice poblíž Prahy, kde se skladuje v podzemních vodojemech. Zbývající část Prahy je pak zásobována z vodárny Káraný, odkud je pitná voda dopravována do dalších vodojemů v Praze, např. na vodojem Flora nebo Ládví.

Jaká je voda?

voda

voda

Pitná vodammol/l
velmi tvrdá> 3,76
tvrdá2,51–3,75
středně tvrdá1,26–2,5
měkká0,7–1,25
Co obsahuje voda v přírodě? Chemicky čistá voda (H2O) obsahuje dva prvky - vodík a kyslík. V přírodě chemicky čistá voda však neexistuje; dešťová voda absorbuje různé látky z ovzduší, např. CO2. Jako součást koloběhu vody pak protéká skrze vrstvy půdy a obohacuje se o další přísady.

Co je zdrojem sladke vody?

Sladká voda je název pro vodu přirozeně se vyskytující na povrchu Země, obvykle v potocích, řekách, rybnících, jezerech, rašeliništích a v podzemí v zvodních a podzemních řekách. Sladké vody se vyznačují tím, že mají nízkou koncentraci rozpuštěných solí. Sladká voda je opakem mořské vody, která je slaná. Podle toho, jaké části má koloběh vody v přírodě? Koloběhem vody na Zemi se rozumí neustálé obíhání vody, doprovázené změnami skupenství: povrchová voda se odpařuje, jako vodní pára přechází do atmosféry, kde postupně kondenzuje a padá zpět na zemský povrch převážně ve formě deště či sněhu.

Odkud bere ČR vodu?

Pitná voda se v České republice v naprosté většině případů získává buď úpravou vody ze studní, vrtů či pramenišť, nebo úpravou vody povrchové - z potoků, řek, rybníků či vodních nádrží. Podle toho, jak se čistí voda v praze? Hlavní čistící komory pro Prahu se nachází přímo pod hrází přehrady Švihov a nesou název Želivka. Voda se do nich přivádí pomocí věží s čerpadly, následně se chemicky čistí a připravuje na cestu do Prahy. Úpravna Káraný, která zásobuje jen čtvrtinu domácností, čerpá oproti Želivce převážně podzemní vodu.

Jaká je voda v Praze?

Pitná voda v Praze je většinou měkká až středně tvrdá, v závislosti na původu vody, resp. dle toho, zda voda pochází z úpravny vody Želivka, úpravny vody Káraný nebo se jedná o směs vody z těchto zdrojů.

By Torosian Winnicki

Jak vypočítat úbytek napětí na rezistoru? :: Jaké jsou zdroje vody?
Užitečné odkazy