Domovská stránka > Z > Z Jakého Žánru Vznikla Opereta?

Z jakého žánru vznikla opereta?

Opereta vznikla v Paříži kolem roku 1850. Navázala na komickou operu a komedie se zpěvy – vadevilly, podněty čerpala z dobové zábavné a taneční hudby. Byla reakcí na okázalost velké francouzské opery, její vytvoření je možné dát do souvislosti se vznikem a rozvojem dobové populární hudby a zábavných hudebních žánrů.

Přečtěte si více

Jak se nazývá literární předloha k opeře?

Textovou předlohou opery je libreto (it. libretto – knížka). Zpočátku se jednalo o veršovaný text, na přelomu 19. století a 20. Co to je opereta? Opereta je hudebně-dramatický divadelní útvar zábavního rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem. Jedná se vlastně o kombinaci klasické divadelní činohry s operou.

Kde vzniklo první operní divadlo?

Premiéru mělo roku 1786 v opulentním prostředí Oranžerie, luxusního skleníku a zároveň koncertního sálu, na vídeňském zámku Schönbrunn. Básník a skladatel musejí během čtyř dnů složit operu. Podle toho, jaký žánr je opera? Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrumentálního doprovodu.

Co je to činohra?

Činohra je dramatický útvar (z řec. drama, čin, jednání), kde se – na rozdíl od opery a baletu – na jevišti jedná a mluví, obvykle v próze. Kdo je považován za zakladatelé operety? I když za zakladatele operety bývá všeobecně považován Jacques Offenbach, jeho prvenství v tomto žánru se také stalo předmětem diskuzí.

Co to je libreto?

Charakteristika. Libreto obsahuje námět díla, popis děje, texty jednotlivých zpívaných hudebních čísel, mluvené pasáže nebo popis pantomimy. Autor libreta je libretista. Můžete se také zeptat, co znamená slovo libreto? Tohle slovo pochází z italštiny a česky to znamená „knížečka“. A libreto vlastně taková knížka je. Autor musí vymyslet a napsat příběh – vlastně děj opery. Je to tedy literární podklad hudebního díla.

Co je předchůdcem operety?

Vaudeville (franc. [vódevil]) znamená zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, předchůdce operety, varieté a muzikálu.

By Narayan

Co to je árie? :: Které zvíře je nejchytřejší?
Užitečné odkazy