Domovská stránka > J > Jak Vznikla Umělá Inteligence?

Jak vznikla umělá inteligence?

Počátky této idey lze nalézt již v teoriích antických filosofů, kteří se snažili objevit podstatu lidské mysli. Historie umělé inteligence, tak jak ji známe dnes, se ovšem začala psát až v první polovině 20. století, kdy již existovaly programovatelné stroje a první počítače.

Přečtěte si více

Také, kde se využívá umělá inteligence?

Umělá inteligence nachází uplatnění nejen v komunikaci se zákazníky, ale také při vývoji autonomních aut, řízení elektrických sítí, údržbě strojů a zařízení či medicíně. Zvyšuje tak produktivitu práce, ale také umožňuje dělat věci, které by jinak nebyly možné. Lidé se také ptají, co znamená zkratka ai? Umělá inteligence (AI) - Slovník pojmů - Vodafone.cz.

Jak se učí umělá inteligence?

Různé metody učení umělé inteligence. Dvě nejběžnější techniky, s jejichž pomocí vývojáři „cvičí“ systémy strojového učení, je učení pod dozorem a bez dozoru. Při učení pod dozorem systém obdrží referenční údaje, s jejichž pomocí může v nových datech hledat podobné vzory. Učí se tak pomocí iterace, tj. Co je strojové učení? Strojové učení je podoblastí umělé inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému 'učit se'. Učením v daném kontextu rozumíme takovou změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schopnost přizpůsobení se změnám okolního prostředí.

Podle toho, kdy vznikla umělá inteligence?

1956 - Dartmouthská konference: za zrození umělé inteligence ve smyslu, jak ji chápeme dnes je považován rok 1956, kdy se konala Dartmouthská konference. Lidé se také ptají, kde studovat umělou inteligenci? Kde studovat?

  • Masarykova univerzita v Brně – Fakulta informatiky.
  • Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd.
  • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

Můžete se také zeptat, na čem závisí inteligence?

Nakolik inteligence skutečně souvisí s učením, vědomím, symbolickým myšlením, sebeuvědomováním nebo algoritmickým systémem specifickým pro lidský mozek, je v rámci filozofie umělé inteligence ovšem stále diskutovaná otázka. V čem otevřít soubor AI? ai je vlastní formát souborů vyvinutý společností Adobe. Aplikace Adobe Illustrator se obvykle používá k otevírání a úpravě.

Co je to Machine Learning?

Strojové učení je současný technologický trend, při kterém sofistikovaný IT systém v datech nalézá zákonitosti a vzorce. Takto vytvořené algoritmy následně dokáží například vytvářet predikce trendů.

By Sekyere

Co je to QWERTZ klávesnice? :: Jaké jsou média?
Užitečné odkazy