Domovská stránka > J > Jak Se Počítá Definiční Obor?

Jak se počítá definiční obor?

Definiční obor můžeme vyčíst i z grafu funkce. Pro příklad si vezmeme graf předchozí funkce f(x) = 1/x. Pokud si promítnete graf na osu x, získáte definiční obor. Pokud bod x není prvkem definičního oboru, tak pokud uděláte v tomto bodě svislou kolmici k ose x, tak tato přímka neprotne žádný bod grafu.

Přečtěte si více

Co jsou číselné obory?

Číselné obory. Číselný obor je množina čísel, na nichž je bez omezení definována operace sčítání a násobení. Vůči těmto operacím je uzavřený, to znamená, že i jejich výsledky patří do téhož oboru. Pokud jde o to, jak říkáme číslům se kterými počítáme? V nejjednodušším tvaru sčítání kombinuje dvě čísla, sčítance, do jednoho čísla, nazývaného součet.

Jak na racionální čísla?

Racionální čísla jsou uzavřená na operacích sčítání, odečítání, násobení a dělení. Znamená to, že když vydělíme dvě racionální čísla, získáme opět racionální číslo. Toto je změna oproti celým číslům, která na operaci dělení nebyla uzavřená. Racionální čísla obsahují všechna celá čísla. Co není reálné číslo? Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce. Tato nula pak přirozeně dělí reálná čísla na kladná a záporná.

Jak se vypočítá průnik?

Příklad: A = {1, 3, 5, 7, 9} a B = {4, 5, 6, 7}. Průnik je roven A ∩ B = {5, 7}. Další příklad: A = {a, b, c, d, e} a B = {f, g, h, i, j}. Průnik je roven: A ∩ B = ∅. Lidé se také ptají, jak se značí průnik? Podobně jako s čísly, nebo s logickými výroky, můžeme s množinami provádět různé operace, například průnik. Průnik množin značíme takovýmto symbolem ∩ a můžeme jej chápat jako logickou spojku a zároveň. Protože průnik vybírá z množin ty prvky, které jsou v obou množinách zároveň.

Co to jsou množiny?

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek. Objekty množiny se nazývají prvky množiny. Charakterizující vlastnost množiny je, že je jednoznačně určena svými prvky (ale nevšímá si jejich pořadí ani žádné další struktury). Množina, neobsahující žádné prvky se nazývá prázdná množina. Jak rozložit na součin prvočísel? Pokud je číslo složené, lze ho jednoznačně rozložit na součin prvočísel tzv. prvočíselný rozklad. Rozklad se provádí postupným dělením (beze zbytku) prvočísly (od nejnižších po nejvyšší), dokud nám nezbude číslo 1.

Také, co je to prvočíselný rozklad?

Prvočíselný rozklad je matematický pojem z oboru aritmetiky. Jedná se o vyjádření přirozeného čísla jako součinu mocnin prvočísel.

By Beebe

Jak se značí iracionální čísla? :: Co je množina R?
Užitečné odkazy