Domovská stránka > J > Jak Funguje Pc Síť?

Jak funguje PC síť?

Počítačová síť (anglicky computer network) je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tak uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

Přečtěte si více

Jaké jsou druhy počítačových sítí?

Počítačové sítě se dělí podle řady kritérií. Například podle velikosti/měřítka na PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), CAN (Campus Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) či WAN (Wide Area Network). Podle technologie použité pro spojení zařízení na Ethernet, WLAN, apod. Podle toho, co je sítě? Website (nebo web site, běžně též web, řidčeji webové místo, anglicky doslova „místo v pavučině“) označuje kolekci webových stránek, obrázků, videí a ostatních souborů, které jsou uloženy na jednom nebo více webových serverech a jsou dostupné pomocí Internetu.

Jaký je rozdíl mezi LAN a WAN?

LANWAN

LANWAN
kvůli čemu se zřizujíspíše pro potřeby sdíleníspíše pro potřeby komunikace
Co je WAN IP? 1. Router WAN IP adresa - Toto je IP adresa od vašeho poskytovatele Internetu pro přístup k Internetu. Tato adresa WAN IP bude použita také pro přístup k PC z venku.

Co je potřeba pro připojení do počítačové sítě?

Připojení do sítě a nastavení počítače

  1. Síťová karta. Musíte vlastnit počítač se síťovou kartou typu Ethernet s rychlostí minimálně 10/100 Mbit s konektorem RJ-45.
  2. Kabel typu RJ-45.
  3. Datové zásuvky na pokoji.
  4. Nastavení počítače.
Jaké jsou výhody počítačových sítí? Spojení v rámci území je většinou realizováno pomocí speciálních rychlých kanálů. Možnost sdílení dat je jednou z nejvýznamnějších výhod, kterou běžně sítě poskytují. Sdílení dat - větší počet uživatelů může pracovat s určitými daty současně. Tato možnost je samozřejmým požadavkem mnoha aplikací.

Jak Internet funguje?

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Pokud jde o to, jak dělíme počítačové sítě dle rozlohy? Dělení dle velikosti:

LAN (local area network) – místní počítačová síť například v domácnosti či jedné budově (např. ethernet), MAN (metropolitan area network) – metropolitní síť propojující větší množství zařízení v městské zástavbě, WAN (wide area network) – rozlehlá síť spojující LAN a MAN sítě (např.

Může se také zeptat, co je to síť gan?

GAN – Global Area Networks (globální počítačové sítě)

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o globální síť. Z jmenovaných sítí je nejrozsáhlejší, především díky použití satelitů a bezdrátových technologií a tím se stává prakticky neomezená. Základní přenosové rychlosti bývají v řádech Mb/s.

By Elephus Petko

Proč počítače do sítí propojujeme? :: Co jedí Indiáni?
Užitečné odkazy