Odhalení tajemství. Jak získat zdrojový kód webové stránky

Jak vypada zdrojovy kód?
Zdrojový kód je možné definovat, jako plně spustitelný popis softwarového systému. Jeho skladba by měla zapříčinit funkční grafickou reprezentaci.. Tento termín je hlavně využívaný v informatice pro zápis textu počítačového programu v daném programovacím jazyce. Tento zápis se může ukládat v podobě textových souborů.
Další informace najdete na wikisofia.cz

Design, funkčnost a základní technologie webové stránky lze nalézt ve zdrojovém kódu. Přístup ke zdrojovému kódu může být užitečný pro řadu věcí, včetně studia programování webu, zkoumání architektury webu a vytváření individuálních změn. Tento článek se bude zabývat různými způsoby přístupu ke zdrojovému kódu webových stránek a zodpoví další relevantní dotazy.

1. Pokyny pro získání zdrojového kódu webové stránky: V závislosti na vašich potřebách a zdrojích, které máte k dispozici, existují různé způsoby, jak získat zdrojový kód webové stránky. Zde je uvedeno několik typických technik: Zobrazit zdrojový kód stránky: Většina webových prohlížečů má vestavěnou funkci, která umožňuje zobrazit zdrojový kód webové stránky. Když se nacházíte na požadované webové stránce, stačí z kontextové nabídky zvolit „Zobrazit zdrojový kód stránky“ nebo „Prohlédnout prvek“ a otevře se nové okno nebo karta se zobrazeným zdrojovým kódem HTML. Výsledkem je, že jej můžete uložit jako soubor HTML.

b. Uložit celou webovou stránku: Uložení celé webové stránky je další technikou, jak získat zdrojový kód. Klikněte na webovou stránku pravým tlačítkem myši a poté zvolte „Uložit stránku jako“ nebo podobnou možnost. Prohlížeč uloží celou webovou stránku spolu se všemi souvisejícími soubory, včetně HTML, CSS, JavaScriptu a obrázků, do umístění, které zadáte při volbě uložení webové stránky. Použijte nástroj pro stahování webových stránek: Řada programů, například HTTrack a wget, umožňuje stáhnout kompletní webovou stránku včetně zdrojového kódu. Pokud si přejete stáhnout všechny soubory související s webovou stránkou nebo si přečíst zdrojový kód offline, jsou tyto nástroje velmi užitečné.

2. Použití prohlížeče Chrome k prohlížení zdrojového kódu: Jeden z oblíbených online prohlížečů, Google Chrome, nabízí jednoduchý způsob kontroly zdrojového kódu webové stránky. Proveďte tyto úkony:

a. Chcete-li otevřít panel nástrojů pro vývojáře, klikněte na webovou stránku pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Inspect“ nebo na klávesnici stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+I (Windows) nebo Command+Option+I (Mac).

b. V panelu Nástroje pro vývojáře vyberte kartu „Prvky“. Tato karta zobrazuje strukturu HTML webové stránky.

c. Vyberte kartu „Zdroje“ a zobrazte soubory CSS a JavaScript související s webovou stránkou. Zde si můžete prohlédnout jednotlivé soubory a dokonce nastavit body přerušení pro řešení problémů s kódem JavaScriptu.

3. Sledování zdrojového kódu jazyka JavaScript: Tyto kroky lze použít k vyhledání zdrojového kódu JavaScriptu webové stránky:

a. Spusťte prohlížeč a přejděte na webovou stránku.

b. Chcete-li otevřít panel Nástroje pro vývojáře, klikněte na webovou stránku pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Inspect“ nebo na klávesnici stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+I (Windows) nebo Command+Option+I (Mac).

c. V panelu Nástroje pro vývojáře vyberte kartu „Zdroje“. Zde naleznete všechny soubory JavaScriptu připojené k webové stránce. Pomocí ladicích nástrojů nabízených prohlížečem můžete kód JavaScriptu zkoumat, zkoumat a dokonce měnit.

4. Klonování a změna webové stránky znamená vytvoření duplikátu zdrojového kódu webové stránky, jeho úpravu podle vlastních potřeb a umístění na vlastní server. Zásadní je respektování práv duševního vlastnictví, proto klonujte a upravujte webové stránky pouze s příslušným povolením nebo pro vzdělávací účely.

Tyto kroky lze použít ke kopírování a úpravám webových stránek: Stáhněte si zdrojový kód pomocí jedné z výše uvedených strategií.

b. Pomocí textového editoru nebo integrovaného vývojového prostředí (IDE) proveďte požadované změny zdrojového kódu. Chcete-li si změny prohlédnout a otestovat,

c. nainstalujte místní vývojové prostředí nebo hostujte změněné webové stránky na serveru.

Shrnutí:

Porozumění zdrojovému kódu webové stránky vám může poskytnout důležité informace o její struktuře, funkčnosti a designu. Pomocí metod popsaných v tomto článku můžete rychle získat přístup ke zdrojovému kódu, zobrazit jej v prohlížečích, jako je Chrome, vyhledat soubory JavaScriptu a dokonce zodpovědně klonovat a upravovat webové stránky. Nikdy nezapomeňte respektovat práva duševního vlastnictví a před prováděním změn na cizích webových stránkách si vždy vyžádejte povolení.

FAQ
Co je to kód HTML webové stránky?

Základní struktura a obsah webové stránky jsou popsány v kódu HTML webové stránky. Webové stránky se obvykle vytvářejí pomocí značkovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Funkce a rozvržení webové stránky, včetně nadpisů, odstavců, obrázků, odkazů a dalších prvků, jsou definovány pomocí řady značek. Uspořádání a prezentaci obsahu na webové stránce má na starosti kód HTML, který překládají webové prohlížeče, aby se webová stránka správně zobrazovala divákům.

Jak stáhnout zdrojový kód z prohlížeče Chrome?

Chcete-li získat zdrojový kód webové stránky pomocí prohlížeče Google Chrome, můžete postupovat podle následujících kroků: 1. Spusťte prohlížeč Google Chrome a přejděte na webovou stránku. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné volné místo na webové stránce. 3. Z kontextové nabídky, která se otevře, vyberte možnost „Inspect“ nebo „Inspect element“. Poté se zobrazí panel Nástroje pro vývojáře Chrome. 4. V okně Nástroje pro vývojáře vyberte kartu „Prvky“. Na kartě „Elements“ můžete zobrazit zdrojový kód HTML webové stránky. 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na prvek HTML (často „html>“) v horní části panelu. 7. Z kontextové nabídky vyberte možnost „Kopírovat“ a poté „Kopírovat outerHTML“. Tím se do schránky přidá celý zdrojový kód HTML webové stránky. V kroku 8 otevřete textový editor nebo jiný editor kódu podle vlastního výběru. 9. Zkopírovaný zdrojový kód HTML vložte do textového editoru. 10. Uložte dokument s vhodným názvem a příponou „.html“ (například „website_source.html“).

Ke stažení zdrojového kódu webové stránky můžete použít prohlížeč Google Chrome podle následujících pokynů.