Odhalení skrytých ikon v systému Windows 11. Komplexní průvodce

Představte se: Když chcete zpřehlednit hlavní panel a skrýt některé programy a oznámení, může vám pomoci funkce skrytých ikon ve Windows 11. Za určitých okolností však možná budete potřebovat získat přístup k těmto skrytým symbolům nebo prozkoumat příčinu jejich nepřítomnosti. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak skryté ikony odhalit, povíme si o typických problémech, které brání jejich zobrazení, uvedeme zástupce, jak tak učinit, projdeme si, jak skryté ikony skrýt, a poradíme, jak otevřít skryté aplikace. Proč se mi nezobrazují skryté ikony?

Příčin, proč se vaše skryté ikony nezobrazují na hlavním panelu systému Windows 11, může být celá řada. Nejprve se ujistěte, že je zapnutá možnost „Zobrazit skryté ikony“. Toho dosáhnete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu, vyberete možnost „Nastavení hlavního panelu“ a poté se ujistíte, že je přepínač „Zobrazit skryté ikony“ zapnutý v části „Oznamovací oblast“.

Přepínač již může být aktivován, v takovém případě může aktivní oznámení na chvíli skrýt skryté ikony. Kliknutím na šipku směřující nahoru v systémové liště vyhledejte všechny skryté ikony. Přetáhněte všechny ikony, které vidíte v rozšířené nabídce, zpět na hlavní panel, aby byly viditelné.

2. Jak přimět zástupce systému Windows 11, aby zobrazoval skryté ikony? K rychlému přístupu ke skrytým ikonám můžete v systému Windows 11 použít klávesovou zkratku. Po skrytých ikonách v systémové liště se můžete pohybovat a pracovat s nimi současným stisknutím kláves „Windows“ a „B“. Pokud máte mnoho skrytých ikon, může vám tato zkratka ušetřit čas a práci.

3. Jak mohu zakázat skryté ikony systému Windows 11? Pokud chcete mít funkci skrytých ikon systému Windows 11 vypnutou a zachovat hlavní panel bez nepořádku, postupujte podle následujících pokynů: Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte možnost „Nastavení hlavního panelu“.

– Posunutím dolů najděte část „Oznamovací oblast“. Vypněte možnost „Zobrazit skryté ikony“.

– Po vypnutí se skryté ikony přestanou zobrazovat v rozšířené nabídce nebo na hlavním panelu.

4. Jak získat přístup ke skrytým aplikacím?

To, zda je aplikace otevřená a pracuje na pozadí, nebo je zcela zavřená, ovlivňuje způsob jejího odhalení. Do nabídky skrytých ikon se dostanete kliknutím na šipku směřující nahoru v systémové liště, a pokud je aplikace spuštěna na pozadí, můžete kliknout na její ikonu tamtéž.

Aplikaci můžete otevřít několika způsoby, pokud ještě není otevřená. Pro rychlý přístup můžete aplikaci připnout na hlavní panel nebo ji vyhledat v nabídce Start. Kromě toho můžete přistupovat k panelu vyhledávání systému Windows tak, že stisknete klávesu Windows a písmeno „S“ a poté zadáte název aplikace a spustíte ji z výsledků vyhledávání.

Shrnutí:

Pro efektivní správu hlavního panelu je zásadní vědět, jak zobrazit skryté ikony v systému Windows 11, a řešit případné problémy s jejich viditelností. Tento důkladný průvodce vás vybaví znalostmi, které potřebujete k snadnému používání systému Windows 11, ať už potřebujete zobrazit skryté ikony, zcela zakázat tuto funkci nebo získat přístup ke skrytým aplikacím. Skryté ikony si nyní můžete plně přizpůsobit a vylepšit své uživatelské prostředí pomocí zkratek a změnou nastavení.

FAQ
Jak otevřu všechny skryté aplikace?

V systému Windows 11 lze k odhalení všech skrytých aplikací použít následující kroky: Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel v dolní části obrazovky. V zobrazené kontextové nabídce klikněte na položku „Nastavení hlavního panelu“. 3. Přejděte dolů na část „Oznamovací oblast“ v poli nastavení hlavního panelu a klikněte na „Zapnout nebo vypnout systémové ikony“. V následujícím okně můžete zvolit zobrazení nebo skrytí seznamu systémových ikon, který je

4. Ujistěte se, že přepínač vedle položky „Vždy zobrazit všechny ikony v oznamovací oblasti“ je zapnutý, aby se zobrazily všechny skryté aplikace. 5. Po zapnutí této možnosti budou nyní všechny skryté aplikace viditelné v oznamovací oblasti hlavního panelu.

Pomocí těchto postupů můžete jednoduše obnovit všechny dříve skryté programy a odhalit všechny skryté aplikace v systému Windows 11.

Jak získám zpět své skryté ikony?

Pomocí níže uvedených postupů můžete obnovit své skryté ikony ve Windows 11: 1. Vyberte ikonu šipky směřující nahoru v pravé části hlavního panelu. Tím se zobrazí zásobník skrytých ikon. 2. V zásobníku skrytých ikon se může zobrazit seznam ikon, které jsou aktuálně skryté. Vyhledejte ikonu, kterou chcete odhalit. 3. V kontextové nabídce, která se zobrazí, vyberte po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou ikonu možnost „Unhide“. Ikona se následně zobrazí na hlavním panelu. 4. Pro obnovení všech dalších skrytých ikon je nutné předchozí postup zopakovat.

Alternativně můžete upravit nastavení a změnit tak viditelnost ikon:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu a z kontextové nabídky vyberte možnost „Nastavení hlavního panelu“. 2. V části „Oznamovací oblast“ okna nastavení hlavního panelu klikněte na položku „Zapnout nebo vypnout systémové ikony“ tak, že na ni přejdete. 3. V okně, které se zobrazí jako další, můžete ovládat viditelnost četných systémových ikon. Chcete-li zobrazit požadované ikony na hlavním panelu, ujistěte se, že jsou zapnuté.

Podle těchto pokynů byste měli být schopni obnovit skryté ikony ve Windows 11 a mít je snadno dostupné na hlavním panelu nebo systémové liště.

Jak zviditelním ikony aplikací?

Pomocí těchto postupů můžete zviditelnit ikony programů v systému Windows 11: 1. Klepněte na tlačítko . Stiskněte klávesu Windows na klávesnici nebo klikněte na tlačítko Start na hlavním panelu. 2. V nabídce Start vyberte položku „Nastavení“ (ikona ozubeného kola). 3. V levé nabídce vyberte v poli Nastavení položku „Přizpůsobení“. 4. Dále na hlavním panelu vyberte položku „Hlavní panel“. 5. V části „Oznamovací oblast“ klikněte na odkaz „Zapnout nebo vypnout systémové ikony“. V následujícím okně se zobrazí seznam systémových ikon. U ikon, které se mají zobrazovat na hlavním panelu, posuňte přepínač doprava. 7. Můžete také zvolit, které ikony aplikací se zobrazí, když se vrátíte do nastavení „Hlavního panelu“ a přejdete do sekcí „Lidé“ a „Rohové ikony“ dále na stránce.

Tyto pokyny by vám měly umožnit zobrazit na hlavním panelu systému Windows 11 požadované ikony aplikací.