Sdílení sítě. A Comprehensive Guide

Jak se připojit k síti?
Možnost 2: Přidejte síť

  1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
  2. Klepněte na Síť a internet Internet.
  3. Na konci seznamu klepněte na Přidat síť. V případě potřeby zadejte název sítě (SSID) a další údaje o zabezpečení.
  4. Klepněte na Uložit.
Další informace najdete na support.google.com

Představte se: V dnešním propojeném světě nabývá schopnost sdílet síťová připojení na významu. Tento článek vám poskytne důkladné vysvětlení, jak sdílet síť iPhonu, ethernetové připojení nebo dokonce přístup k internetu z jednoho počítače do druhého. Pokračujte ve čtení a dozvíte se o několika přístupech a opravách pro snadné sdílení sítě. Jak rozdělit síť iPhonu: Pomocí užitečné funkce sdílení síťového připojení iPhonu můžete ostatním zařízením poskytnout přístup k internetu. Postupujte podle následujících kroků, abyste toho dosáhli:

1. Otevřete v iPhonu aplikaci „Nastavení“. 2. V závislosti na verzi systému iOS klepněte na položku „Osobní hotspot“ nebo „Mobilní hotspot“. 3. Zapněte funkci hotspotu.

4. Chcete-li zajistit bezpečný přístup, vytvořte pro hotspot heslo. 5. Po vyhledání a výběru hotspotu iPhonu ze seznamu dostupných Wi-Fi sítí k němu připojte další zařízení. Pomocí sdíleného ethernetového připojení: Existuje několik způsobů sdílení ethernetového připojení, například prostřednictvím Wi-Fi směrovače, síťového přepínače nebo vytvořením sítě ad hoc. Chcete-li sdílet ethernetové připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi, postupujte podle následujících kroků: 1. Připojte ethernetový kabel k hlavnímu zařízení připojenému k internetu.

2. V počítači se systémem Windows spusťte „Centrum síťových připojení a sdílení“ (nebo ekvivalent v jiných operačních systémech).

* Krok 3: Vyberte možnost „Změnit nastavení adaptéru“. 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ethernetové připojení a zvolte „Vlastnosti“. 5. V nabídce vyberte možnost „Sdílení“ a zaškrtněte políčko vedle položky „Povolit ostatním uživatelům sítě připojit se prostřednictvím internetového připojení tohoto počítače“. 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na tlačítko „OK“. 7. Připojte se k síti Wi-Fi, kterou primární zařízení vytvořilo, se sekundárním zařízením (sekundárními zařízeními). Sdílení internetu mezi počítači: Ethernetový kabel lze použít ke sdílení přístupu k internetu mezi dvěma počítači srozumitelným způsobem. Provedete to následujícím způsobem: 1. Připojte ethernetové připojení k hlavnímu počítači s připojením k internetu. 2. Připojte opačný konec kabelu Ethernet k záložnímu počítači. 3. Otevřete „Centrum síťových připojení a sdílení“ (nebo ekvivalentní nástroj) na hlavním počítači. 5. Vyberte možnost „Change adapter settings“ (Změnit nastavení adaptéru).

4. 5. Klikněte na „Properties“ (Vlastnosti) v kontextové nabídce ethernetového připojení kliknutého pravým tlačítkem myši. 6. V nabídce vyberte položku „Sdílení“ a zaškrtněte políčko vedle položky „Povolit ostatním uživatelům sítě připojit se prostřednictvím internetového připojení tohoto počítače“. 7. Chcete-li změny uložit, klepněte na tlačítko „OK“.

Shrnutí:

Při sdílení síťového připojení je k dispozici nespočet možností připojení, ať už jde o připojení přes iPhone, Ethernet nebo počítač. Podle pokynů v tomto článku můžete snadno sdílet síť s dalšími zařízeními a zajistit tak bezproblémový přístup k internetu pro všechny. Vždy dávejte přednost zabezpečení sítě vytvořením hesel a případným zapnutím šifrování. Využijte výhod sdílené sítě a zachovejte si připojení, ať jste kdekoli!

FAQ
Jak sdílet Wi-Fi v iPhonu s notebookem?

Chcete-li sdílet připojení Wi-Fi iPhonu s notebookem, můžete se řídit následujícími pokyny: 1. Zkontrolujte, zda jsou notebook i iPhone připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Přejděte do „Nastavení“ na iPhonu a vyberte „Osobní hotspot“. Ve třetím kroku zapněte funkci „Personal Hotspot“. 4. Možná budete muset svému osobnímu hotspotu zadat heslo Wi-Fi. Toho dosáhnete tak, že vyberete „Wi-Fi Password“ a zadáte požadované heslo. 5. V nastavení Wi-Fi na notebooku vyhledejte název sítě osobního hotspotu iPhonu. 6. Vyberte síť na iPhonu a zadejte heslo vytvořené v předchozím kroku. 7. Nyní, když jste připojeni, by měl váš notebook využívat připojení Wi-Fi z vašeho iPhonu. Upozorňujeme, že používání funkce osobního hotspotu může u některých mobilních datových tarifů podléhat omezením nebo dodatečným poplatkům. Je vhodné se zeptat svého poskytovatele služeb, zda s využíváním iPhonu jako osobního hotspotu nejsou spojena nějaká omezení nebo poplatky.

Proč nemohu sdílet síť na iPhonu?

Síť na iPhonu možná nebudete moci sdílet z několika důvodů. 1. Omezení mobilních dat: Sdílení síťových připojení může podléhat omezením nebo restrikcím v rámci vašeho mobilního datového tarifu. Někteří poskytovatelé služeb mají odlišné plány hotspotů nebo si za tethering účtují příplatek. 2. Softwarová omezení: Funkce hotspotu nemusí fungovat na starších modelech iPhonu nebo verzích systému iOS. Chcete-li využívat funkce sdílení sítě, ujistěte se, že váš iPhone používá nejnovější verzi softwaru. 3. Nastavení osobního hotspotu: Je možné, že funkce osobního hotspotu vašeho iPhonu je buď vypnutá, nebo nesprávně nastavená. Zkontrolujte nastavení iPhonu a ujistěte se, že je možnost osobního hotspotu zapnutá a že jsou nastaveny příslušné parametry. Je pravděpodobné, že správci sítě zakázali možnost sdílení síťového připojení, pokud používáte iPhone ve firemní nebo pracovní síti z bezpečnostních důvodů. Chcete-li zjistit, zda je sdílení síťového připojení povoleno, poraďte se se správcem sítě. 5. Problémy s hardwarem: Váš iPhone může mít občas hardwarový problém, který znemožňuje sdílení sítě. Pokud žádná z výše uvedených oprav nefunguje, zvažte možnost zavolat na podporu společnosti Apple nebo zajít do autorizovaného servisu pro další pomoc.

Mějte na paměti, že konkrétní nastavení a omezení vašeho mobilního operátora a modelu iPhone se mohou lišit.