Přístup k síťové jednotce z vnější sítě. A Comprehensive Guide

Možnost přistupovat k síťové jednotce mimo síť je v dnešním síťovém prostředí klíčová pro vzdálenou práci, sdílení souborů a spolupráci. Tento článek vám poskytne podrobné vysvětlení, jak přistupovat k jednotce C počítače na dálku, k síťové jednotce prostřednictvím prohlížeče, k síťové jednotce rychle nebo k síťové jednotce pomocí adresy IP.

1. Vzdálený přístup k jednotce C počítače: K přístupu k jednotce C počítače na dálku můžete použít program pro vzdálenou plochu, například TeamViewer nebo Microsoft Remote Desktop. Pomocí těchto technologií se můžete k počítači připojit z notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu. Nainstalujte software do počítače, ke kterému chcete přistupovat, i do zařízení pro vzdálený přístup. Po jeho instalaci navažte spojení zadáním IP adresy nebo názvu hostitele počítače a požadovaných přihlašovacích údajů. Jednotka C v počítači pak bude přístupná vzdáleně, což vám umožní procházet soubory a pracovat s nimi, jako byste tam byli osobně.

2. Použití prohlížeče pro přístup k síťové jednotce:

Pro přístup k síťové jednotce nakonfigurované v místní síti můžete prostřednictvím prohlížeče použít síťový souborový systém (NFS) nebo protokol pro přenos souborů (FTP). Pro přístup k síťovému disku prostřednictvím protokolu FTP budete potřebovat klienta FTP, například FileZilla. Zadejte název hostitele nebo IP adresu serveru FTP spolu s potřebnými přihlašovacími údaji, abyste se k němu mohli připojit. Po připojení můžete procházet, nahrávat a stahovat soubory ze síťového disku.

Alternativně můžete k přístupu k síťovému disku použít systém NFS pomocí prohlížeče. Síťový disk lze v počítači připojit jako místní jednotku pomocí systému NFS. Systém NFS musí být pro tento účel nastaven jak na serveru, tak na klientském počítači. Po nastavení můžete pomocí prohlížeče přistupovat k síťovému disku tak, že přejdete na umístění připojeného disku.

3. Rychlý přístup k síťové jednotce:

Na ploše počítače můžete vytvořit zástupce síťové jednotky. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast pracovní plochy, zvolte „Nový“ a poté „Zástupce“. Do části umístění zadejte cestu k síťové jednotce pomocí syntaxe UNC (Universal Naming Convention), například servernamesharename. Po pojmenování zástupce klepněte na tlačítko „Další“. Jakmile je zástupce vytvořen, lze k němu snadno a rychle přistupovat poklepáním na něj a spustit tak síťovou jednotku.

Čtvrtý: Použití síťové jednotky pomocí IP adresy:

Pokud znáte IP adresu hostitelského serveru síťové jednotky, můžete k ní pomocí Průzkumníka Windows přistupovat přímo. Otevřete Průzkumníka Windows a do adresního řádku zadejte IP adresu ve formátu IPAdresaJménoSharename. Místo skutečné IP adresy serveru zadejte „IPAddress“ a místo názvu sdílené složky „sharename“. Přístup k síťové jednotce získáte stisknutím klávesy Enter.

Závěrem lze říci, že existuje několik způsobů, jak získat přístup k síťovému disku mimo síť. Výše popsané techniky vám umožní vzdálený přístup k jednotce C počítače, k síťové jednotce prostřednictvím prohlížeče, k síťovému disku rychle nebo k síťové jednotce pomocí IP adresy. Chcete-li při používání vzdáleného přístupu ochránit svá data, ujistěte se, že jsou zavedena správná bezpečnostní opatření. Mezi příklady patří používání silných hesel a zapnutí šifrování.

FAQ
Jak se připojím k disku pomocí IP adresy?

Pro připojení k síťovému disku pomocí IP adresy použijte níže uvedené postupy:

1. Zjistěte adresu IP síťového disku. Adresu IP můžete zjistit nahlédnutím do nastavení síťového disku nebo kontaktováním správce sítě. Otevřete Finder (Mac) nebo Průzkumníka souborů (Windows): Pomocí těchto správců souborů můžete přistupovat k souborům a složkám v počítači.

3. Do adresního řádku zadejte IP adresu síťového disku: Na začátek napište „smb://“ a poté IP adresu. Pokud je IP adresa 192.168.1.100, zadejte do adresního řádku například „smb://192.168.1.100“.

4. Klikněte na tlačítko Go nebo stiskněte klávesu Enter: Tím se vytvoří připojení k síťové jednotce.

5. Zadejte své přihlašovací údaje: Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo potřebné pro přístup k síťovému disku. Přihlašovací údaje v počítači se nemusí shodovat s těmito údaji.

6. Získejte přístup k síťovému disku: Po připojení by měl správce souborů zobrazit obsah síťového disku. V současné době můžete podle potřeby procházet, otevírat, kopírovat a ukládat soubory.

Poznámka: V závislosti na operačním systému a nastavení síťové jednotky se mohou pokyny výrazně lišit.

Jak získám přístup ke složce C$?

Chcete-li získat přístup ke složce C$ mimo síť, musíte provést následující akce: 1. Zkontrolujte, zda máte požadovaná oprávnění: Skrytou sdílenou složkou pro správu, která je často přístupná pouze správcům, je složka C$. Chcete-li získat přístup k této složce, ověřte si, že máte potřebná oprávnění a administrátorský přístup. 2. Vytvořte připojení k virtuální privátní síti (VPN): Pokud nejste v síti, musíte se bezpečně připojit k síti, která hostí složku C$, pomocí sítě VPN. Díky tomu budete moci používat prostředky sítě, jako byste k ní byli fyzicky připojeni. 3. Připojte se ke vzdálenému počítači: Po navázání připojení VPN můžete složku C$ zobrazit na svém počítači spuštěním Průzkumníka souborů. Do adresního řádku zadejte místo slova „computername“ název nebo IP adresu vzdáleného počítače, ke kterému chcete získat přístup, takto: computernameC$. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo účtu s přístupem správce ke vzdálenému počítači.

4. Zadejte přesné přihlašovací údaje. Tím potvrdíte platnost připojení a získáte přístup ke složce C$.

Je důležité mít na paměti, že získání přístupu k jakýmkoli sdílením pro správu nebo ke složce C$ z vnějšku sítě může mít bezpečnostní důsledky. Před pokusem o vzdálený přístup ke kritickým složkám se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní zásady vaší organizace, a získejte potřebné oprávnění.