Odstranění počítačů ze sítě. A Comprehensive Guide

Představte se: Sítě jsou v dnešním propojeném světě nezbytné pro umožnění sdílení zdrojů a komunikaci mezi počítači. Existují však okolnosti, za kterých můžete potřebovat odpojit počítač od sítě, ať už jde o izolaci zařízení, odpojení od pracovní skupiny nebo o to, abyste tak učinili v systému Windows 10. V některých případech je nutné počítač od sítě odpojit. Kromě řešení vašich obav týkajících se soukromí a zabezpečení je záměrem tohoto článku poskytnout vám důkladný přehled o tom, jak tyto povinnosti provádět.

Jak odpojit pracovní skupinu od počítače:

Chcete-li počítač se systémem Windows odebrat z pracovní skupiny, měli byste provést následující kroky: 1. Pomocí vyhledávacího řádku systému Windows vyhledejte Ovládací panely a otevřete je. 2. V Ovládacích panelech vyberte položku nabídky „Systém a zabezpečení“. 3. Na levém panelu klikněte na položku „Systém“ a poté na položku „Upřesnit nastavení systému“. 4. Klikněte na tlačítko „Změnit“ na kartě „Název počítače“ v okně Vlastnosti systému. 5. Zvolte možnost „Workgroup“ (Pracovní skupina) a do pole Computer Name/Domain Changes (Změny názvu počítače/domény) zadejte název pracovní skupiny, ke které se chcete připojit nebo kterou chcete opustit. 6. Klikněte na tlačítko „OK“ a poté na tlačítko „Použít“ pro uložení změn. Aby se změny projevily, bude možná nutné počítač restartovat. Odpojení od sítě v systému Windows 10 probíhá následovně: Níže uvedené postupy vám ukáží, jak odpojit počítač od sítě v systému Windows 10: 1. Odpojte počítač od sítě. V systémové liště, která se obvykle nachází v pravém dolním rohu obrazovky, klikněte na ikonu sítě. Poté se zobrazí seznam přístupných sítí. Vyberte síť, ke které jste právě přihlášeni.

3. V okně nastavení sítě vyberte možnost „Odpojit“. Zařízení se odpojuje od sítě:

Někdy můžete chtít z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů řešení problémů izolovat určité zařízení od sítě. Zde jsou uvedeny některé strategie, jak toho dosáhnout: Prvním krokem je změna IP adresy zařízení. Vyhledejte připojené zařízení ve správní oblasti směrovače a poté mu přidělte statickou IP adresu mimo rozsah DHCP vaší sítě. Tím zařízení úspěšně izolujete od ostatních síťových zařízení. 2. Pomocí virtuální místní sítě (VLAN) vytvořte samostatnou síť pro zařízení, které chcete izolovat. Tato metoda vyžaduje, aby váš směrovač podporoval sítě VLAN. Díky tomu bude zařízení odděleno od zbytku vaší sítě. 3. Vypněte Wi-Fi nebo odpojte ethernetový kabel: Nejrychlejší způsob, jak izolovat zařízení od sítě, je fyzicky ho odpojit vypnutím Wi-Fi nebo odpojením ethernetového kabelu.

Mohou ostatní počítače v mé síti vidět, co dělám?

Ve výchozím nastavení počítače připojené k síti nemohou sledovat, co děláte online. Je však důležité mít na paměti, že správci sítě nebo jiné osoby s pokročilými technickými dovednostmi mohou sledovat síťový provoz nebo používat nástroje pro monitorování sítě, aby měli přehled o činnosti. Používejte brány firewall, vytvořte si silná hesla a aktualizujte svůj software, abyste měli jistotu, že jsou váš počítač a síť dostatečně chráněny. Vaše online akce jsou také dále šifrovány, pokud procházíte internet pomocí zabezpečených protokolů, jako je HTTPS.

Verdikt:

Z různých důvodů, jako je oddělení od pracovní skupiny, izolace zařízení nebo prosté odebrání ze sítě v systému Windows 10, může být nutné odebrat počítače ze sítě. Počítače můžete úspěšně odebrat ze sítě pomocí postupů popsaných v této příručce. Abyste si zachovali soukromí a zabránili nelegálnímu přístupu k datům, je také důležité znát postupy zabezpečení sítě.

FAQ
Jak odebrat počítač z domény, která již neexistuje?

Pro odebrání počítače z domény, která již není aktivní, můžete provést následující kroky: 1. Přistupte k počítači přihlášením se pod účtem s právy správce. 2. Odeberte počítač z domény, která již není aktivní. 2. Vyhledejte v nabídce Start Ovládací panely a spusťte je. 3. Po výběru možnosti Systém a zabezpečení klikněte v Ovládacích panelech na položku Systém. 4. Vedle části „Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny“ na obrazovce Systém klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“. 5. V okně Vlastnosti systému klikněte na kartu „Název počítače“. 6. Vyberte tlačítko „Změnit“ napravo od textu, který zní: „Chcete-li tento počítač přejmenovat nebo změnit jeho doménu či pracovní skupinu, klikněte na tlačítko Změnit“. 7. V okně Změny názvu počítače/domény vyberte možnost „Pracovní skupina“.

8. Nahraďte stávající název domény novým názvem pracovní skupiny a klepněte na tlačítko OK. 9. Zobrazí se výzva k restartování počítače. Chcete-li počítač restartovat, uložte případnou nedokončenou práci a klepněte na tlačítko OK.

Po obnovení provozu již stroj nebude připojen k zaniklé doméně. Místo toho bude součástí zcela nové pracovní skupiny, kterou jste zmínili.

Jakým způsobem odebíráte počítač spravovaný vaší organizací?

Při odstraňování počítače, který je pod správou vaší společnosti, dodržujte následující opatření: 1. Obraťte se na správce systému nebo oddělení IT vaší společnosti: Řekněte jim, že se chystáte odpojit počítač od sítě. Provedou vás tím a ujistí se, že je to v souladu s platnými zákony nebo postupy. 2. Zálohujte svá důležitá data: Dbejte na to, abyste před odpojením od sítě zálohovali všechny důležité soubory nebo data počítače. Tím si můžete být jisti, že při odstraňování nedojde ke ztrátě důležitých dat. 3. Zlikvidujte všechny kontrolované prostředky nebo software: Vaše společnost mohla do počítače zařadit určitý software nebo agenty pro správu. Pokyny, jak tyto programy správně odinstalovat nebo zakázat, získáte od oddělení IT. V souladu s postupy, které dodržuje vaše firma, vás mohou provést jednotlivými fázemi. 4. Odpojte se od sítě: Po dokončení základních postupů, které vám poskytli pracovníci IT, odpojte počítač od firemní sítě. K tomu může být nutné odpojit všechny ethernetové kabely nebo vypnout přístup k síti Wi-Fi. Po odpojení od sítě je nezbytné ověřit a aktualizovat nastavení zabezpečení počítače.

5. Chcete-li počítač ochránit před potenciálním nebezpečím, ujistěte se, že brána firewall, antivirový program a další bezpečnostní opatření jsou funkční a aktuální. 6. Ověřte si, že odstranění bylo účinné, a to tak, že se spojíte s oddělením IT a požádáte je o potvrzení, že váš počítač byl úspěšně odpojen od firemní sítě. Mohou vám pomoci ujistit se, že byly provedeny všechny potřebné činnosti a že již není třeba provádět žádné další postupy.

Chcete-li zajistit rychlé a bezpečné odstranění počítače ze sítě, mějte na paměti, že je nezbytné dodržovat firemní zásady a v každém kroku požádat o pomoc oddělení IT.