Jak upravit prezentaci v aplikaci PowerPoint a vyřešit problémy s úpravami

Přestože je aplikace PowerPoint účinným nástrojem pro tvorbu vizuálně krásných prezentací, při pokusech o úpravy prezentací můžete občas narazit na problémy. Tento výukový program vás provede úpravou prezentace aplikace PowerPoint a poradí vám s typickými problémy, které mohou nastat.

1. Změna textu v prezentaci aplikace PowerPoint:

Při změně textu v prezentaci aplikace PowerPoint je třeba postupovat podle následujících kroků.

1. Spusťte prezentaci aplikace PowerPoint a vyberte snímek, který je třeba upravit. 2. Vyberte textové pole nebo zástupný symbol obsahující text, který chcete změnit, tak, že na něj kliknete. Po kliknutí se textové pole zvýrazní nebo vybere. 3. Chcete-li nahradit nebo odstranit text, začněte psát nebo stiskněte klávesu Backspace nebo Delete. Můžete také vložit text, který byl zkopírován z jiného zdroje. 4. Vyberte textové pole a pro formátování textu použijte možnosti formátování, které najdete na panelu nástrojů umístěném v horní části okna aplikace PowerPoint. Písmo, velikost, barva, zarovnání a další prvky formátování jsou upravitelné. Proč nemohu upravit text v aplikaci PowerPoint? Důvodů, proč nemůžete upravovat text v aplikaci PowerPoint, může být několik: Možnost úpravy snímku v aplikaci PowerPoint může být uzamčena. Výběrem možnosti „Chránit prezentaci“ na kartě „Prohlížení“ můžete zjistit, zda je snímek chráněn. Pokud je u položek „Označit jako finální“ nebo „Omezit úpravy“ zaškrtnuto políčko, nebudete moci prezentaci upravovat. Textové pole nebo zástupný symbol může být uzamčen v

2. Chcete-li se dostat na kartu „Ochrana“, klikněte pravým tlačítkem myši na textové pole, vyberte možnost „Formátovat tvar“ a poté vyberte. 3. Soubor aplikace PowerPoint může být určen pouze pro čtení nebo uložen ve formátu, který brání úpravám. Ujistěte se, že není vybrána možnost „Uzamčeno“. Před vytvořením kopie souboru se ujistěte, že soubor není nastaven pouze pro čtení. Přípona souboru by měla být.pptx (upravitelný), nikoli.ppt (pouze pro čtení). 3. Co způsobuje uzamčení aplikace PowerPoint pro úpravy? Aplikace PowerPoint může být z různých důvodů uzamčena pro úpravy. Mezi typické situace patří např: Prezentace může být chráněna heslem podle

1. Chcete-li ji za takových okolností otevřít, musíte zadat příslušné heslo.

2. Prezentace může být v procesu úprav spoluautorem nebo jinou osobou. Pokud pracujete na sdílené síti nebo v online prostředí pro spolupráci, zkontrolujte, zda je soubor otevřen. 3. Soubor může být uložen na jednotce určené pouze pro čtení nebo na místě určeném pouze pro čtení. Ujistěte se, že máte správná práva ke změně souboru. Jak upravit neupravitelný PowerPoint, část čtvrtá. Pokud je soubor aplikace PowerPoint, který jste obdrželi, označen jako soubor pouze pro čtení nebo neupravitelný, můžete vyzkoušet následující řešení: 1. Požádejte osobu, která vám jej dodala, o upravitelnou verzi. Je možné, že záměrně sdílela verzi pouze pro čtení nebo omylem předala nesprávný soubor.

2. Změňte formát souboru PowerPoint na jiný, například PDF nebo obrázek, a poté použijte vhodnou online nebo desktopovou aplikaci k extrakci obsahu. Poté můžete obnovit text, obrázky a další položky a dále je měnit. 3. Vytvořte kopii souboru PowerPoint, který nelze upravovat, a změňte příponu z.ppt na.pptx. Otevřením aktualizovaného souboru zkontrolujte, zda jsou úpravy povoleny. Mějte však na paměti, že tento postup nemusí být vždy úspěšný, zejména pokud je soubor chráněn heslem nebo má omezená práva k úpravám.

Závěrem lze říci, že změna textu nebo rozvržení v prezentaci aplikace PowerPoint vyžaduje výběr textového pole nebo zástupného prvku. Pokud se setkáte s potížemi při úpravách, zkontrolujte, zda není snímek nebo textový box uzamčen, zda nemá práva k souboru a zda není chráněn heslem. Pokud obdržíte soubor aplikace PowerPoint, který nelze upravovat, zvažte své možnosti, například požádat o upravitelnou kopii nebo soubor převést a získat z něj obsah. Pochopením těchto návrhů na řešení problémů můžete zaručit bezproblémové úpravy v aplikaci PowerPoint.

FAQ
Existuje v aplikaci PowerPoint režim úprav?

Ano, aplikace PowerPoint má režim úprav. Při spuštění prezentace aplikace PowerPoint je automaticky vybrán režim Normální zobrazení, ve kterém můžete snímky upravovat a měnit. V tomto režimu můžete přidávat, odstraňovat a formátovat text, fotografie, tvary a další prvky prezentace. Kromě toho máte přístup k mnoha nástrojům pro úpravy, včetně možnosti upravovat předlohu snímku a měnit rozvržení snímků.

Jak můžete zadávat nebo upravovat text v prezentaci?

Chcete-li přidat nebo upravit text v prezentaci aplikace PowerPoint, postupujte podle následujících postupů: V kroku 1 otevřete prezentaci PowerPoint a vyberte snímek, na který chcete přidat nebo upravit text. 2. Kliknutím vyberte textové pole nebo formulář na prezentaci. Po zvýraznění textového pole můžete začít psát a přidat nový text nebo upravit stávající text. 3. Pokud na prezentaci není textové pole nebo tvar, vyberte kartu „Vložit“ na pásu aplikace PowerPoint v horní části obrazovky. Ve skupině „Text“ je třeba kliknout na tlačítko „Textové pole“. Klepnutím a přetažením nakreslete na prezentaci textový rámeček. Možností je i přímé psaní do textového pole. 4. Ze seznamu dostupných textů vyberte text, který chcete formátovat. 5. Změňte písmo, velikost, barvu, zarovnání a další atributy formátování pomocí nastavení na kartě „Domů“ na pásu karet. 5. Chcete-li na snímek přidat další textová pole nebo tvary, opakujte krok 3.

6. Kliknutím a přetažením textového pole nebo tvaru na požadovanou pozici na snímku změňte jeho umístění. 7. Chcete-li změnit velikost textového pole nebo tvaru, klikněte na jeden z jeho rohů nebo okrajů a přetáhněte jej. Obsah z jiného zdroje, například z webové stránky nebo dokumentu, lze snadno zkopírovat a vložit do textového pole na prezentaci. Stačí vybrat text a z kontextové nabídky vybrat možnost „Kopírovat“. Chcete-li zkopírovaný text zadat, klikněte v textovém poli na prezentaci ještě jednou a z kontextové nabídky vyberte „Vložit“.

Abyste předešli ztrátě změn, které jste v prezentaci PowerPoint provedli, nezapomeňte své změny pravidelně ukládat.