Jak restartovat aplikaci Outlook a vyřešit běžné problémy

How do I manually restart Outlook?
Using a Run Command Type outlook.exe /resetnavpane in the box and press OK. This will reset the navigation pane for your current Outlook profile, forcing the application to restart in the process.
Další informace najdete na helpdeskgeek.com

V oblíbeném e-mailovém klientu Outlook je k dispozici rozsáhlá sada nástrojů a funkcí, které vám pomohou při správě e-mailů, kalendářů, kontaktů a dalších položek. Stejně jako každý software se však i Outlook občas dostane do problémů nebo přestane fungovat. Restartování aplikace Outlook může v těchto situacích často problém vyřešit a obnovit vaši produktivitu. V tomto článku vás provedeme restartováním aplikace Outlook a poradíme si s některými typickými problémy.

Pokyny k restartování aplikace Outlook:

1. Zavřete aplikaci Outlook: První akcí je vypnutí aplikace Outlook. To provedete buď kliknutím na symbol „X“ v pravém horním rohu okna aplikace Outlook, nebo pomocí kontextové nabídky kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Outlook na hlavním panelu a výběrem možnosti „Zavřít“ nebo „Ukončit“.

2. Zastavte proces aplikace Outlook: Pokud aplikace Outlook nereaguje nebo se správně neukončuje, může být nutné proces aplikace Outlook zastavit pomocí Správce úloh. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a zvolte „Správce úloh“. V okně Správce úloh přejděte na kartu „Procesy“, najděte v seznamu „Outlook.exe“, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte „Ukončit úlohu“.

3. Znovu otevřete aplikaci Outlook: Po ukončení programu Outlook a případném ukončení aktuální operace můžete program Outlook znovu otevřít. Dvakrát klikněte na ikonu aplikace Outlook na pracovní ploše nebo proveďte vyhledání „Outlook“ v nabídce Start a vyberte příslušný výsledek. Po opětovném spuštění aplikace Outlook můžete zjistit, zda byl problém odstraněn.

Zobrazení:

Jak restartovat aplikaci Outlook Pro restartování zobrazení nebo rozložení aplikace Outlook můžete provést následující akce:

1. Ukončení aplikace Outlook Provedením stejných akcí jako výše zavřete aplikaci Outlook. 2. Otevřete dialogové okno Spustit stisknutím kláves Windows + R a zrušte nastavení zobrazení aplikace Outlook. Bez použití uvozovek zadejte „outlook.exe /cleanviews“ a stiskněte klávesu Enter. Pomocí tohoto příkazu aplikace Outlook obnoví své předvolby zobrazení a vrátí se k výchozímu zobrazení.

3. Znovu otevřete aplikaci Outlook: Po spuštění příkazu znovu otevřete aplikaci Outlook poklepáním na ikonu aplikace Outlook na ploše nebo vyhledáním položky „Outlook“ v nabídce Start. Nyní bude zobrazení obnoveno do továrního nastavení.

Jak obnovit Outlook:

Obnovením aplikace Outlook lze řešit řadu problémů, například selhání synchronizace nebo neaktuální informace. Zde je uveden postup aktualizace aplikace Outlook:

1. Zavřete aplikaci Outlook: K zavření aplikace Outlook použijte stejný způsob jako dříve.

2. Vymazání mezipaměti aplikace Outlook: Otevřete dialogové okno Spustit stisknutím klávesy Windows a klávesy R. Zadejte text „%localappdata%MicrosoftOutlook“ (bez uvozovek). Otevře se umístění datového souboru aplikace Outlook. Chcete-li odstranit mezipaměť, vyberte každý soubor ve složce a stiskněte klávesu Delete na klávesnici.

3. Znovu otevřete aplikaci Outlook: Po vymazání mezipaměti znovu otevřete aplikaci Outlook a přihlaste se ke svému účtu. Aplikace Outlook nyní aktualizuje data a znovu načte mezipaměť.

Jak restartovat aplikaci Windows Outlook: Níže uvedené pokyny lze v případě potřeby použít k restartování softwaru Outlook pro systém Windows: Zavřete aplikaci Outlook: Klepnutím na tlačítko „X“ v pravém horním rohu okna aplikace zavřete aplikaci Outlook Windows. 2. Znovu otevřete aplikaci Outlook kliknutím na tlačítko Start a zadáním příkazu „Outlook“. Chcete-li spustit software Outlook Windows, klikněte na příslušný výsledek. Podle těchto kroků můžete rychle restartovat aplikaci Outlook, aktualizovat její data, vymazat předvolby zobrazení nebo znovu spustit aplikaci Outlook Windows. Tyto jednoduché techniky řešení problémů by mohly pomoci při řešení častých problémů a zaručit bezproblémové používání aplikace Outlook.

FAQ
Jak opravit aplikaci Outlook?

Při opravě aplikace Outlook a odstraňování běžných problémů můžete postupovat podle následujících postupů: 1. Zavřete aplikaci Outlook: Před zahájením procesu opravy se ujistěte, že je aplikace Outlook zcela vypnutá. Otevřete Ovládací panely tak, že přejdete do Ovládacích panelů v počítači. Zadáním „Ovládací panely“ do vyhledávacího pole systému Windows jej najdete. 3. Vyberte položku Programy: V závislosti na verzi systému Windows vyberte v Ovládacích panelech položku „Programy“ nebo „Programy a funkce“. 4. Kde najdete Microsoft Office Podívejte se na seznam nainstalovaných programů pro Microsoft Office. Klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Změnit“ nebo „Opravit“. 5. Opravte program Office: Otevře se nové okno obsahující možnosti opravy nebo změny sady Microsoft Office. Po výběru možnosti opravy klikněte na „Pokračovat“ nebo „Opravit“ a spusťte opravu.

6. Postupujte podle pokynů: Pro dokončení procesu opravy postupujte podle pokynů na obrazovce. Buďte trpěliví, protože dokončení opravy může nějakou dobu trvat. Po dokončení opravy restartujte počítač a otevřete aplikaci Outlook, abyste zjistili, zda byly problémy odstraněny.

Pokud výše uvedené kroky problémy nevyřeší, můžete se pokusit o další techniky řešení problémů, například pomocí programu Microsoft Support and Recovery Assistant nebo vytvořením nového profilu aplikace Outlook.

Jak vynutit spuštění aplikace Outlook?

Chcete-li aplikaci Outlook přinutit ke spuštění, můžete provést následující kroky: 1. Pokud je aplikace Outlook právě otevřena, zavřete ji. 2. Dialogové okno Spustit spustíte stisknutím klávesy Windows a R na klávesnici. 3. Do dialogového okna Spustit zadejte „outlook.exe /safe“ (bez uvozovek). Tím se aplikace Outlook spustí v nouzovém režimu a všechny doplňky nebo rozšíření, které by mohly způsobovat problémy, budou vypnuty. 5. Pokud se aplikace Outlook otevře v nouzovém režimu bez chyby, můžete ji zavřít a zkusit ji otevřít ještě jednou normálně. 6. Pokud se Outlook stále nespustí, zkuste jako alternativu zadat do dialogového okna Spustit příkaz „outlook.exe /resetnavpane“. Obnovení navigačního panelu odstraní všechny problémy, které mohly vzniknout během nastavení.

7. Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, můžete se pokusit instalaci aplikace Outlook opravit. Přejděte do Ovládacích panelů a vyberte Programy > Programy a funkce, abyste toho dosáhli. V seznamu nainstalovaných aplikací vyhledejte Microsoft Office a v kontextové nabídce vyberte možnost „Změnit“. Poté můžete vybrat možnost „Opravit“ a řešit případné problémy s aplikací Outlook odtud.

Podle těchto postupů byste měli být schopni vynutit spuštění aplikace Outlook a odstranit typické problémy se spouštěním.