Jak přidat motivy v aplikaci PowerPoint. Vylepšení vašich prezentací

How do you use PowerPoint designer?
And will present the relevant icons. And also the layout for the slides. You can obviously change to any of these other designs as well.
Další informace najdete na www.youtube.com

PowerPoint je silný nástroj, který vám umožní vytvářet poutavé a estetické prezentace. Zahrnutí motivů do vašich prezentací je jedním z přístupů k jejich vylepšení. V aplikaci PowerPoint jsou motivy předpřipravené šablony se standardizovaným výběrem odstínů, písem a efektů. Pomohou vám udržet uhlazený a konzistentní vzhled celé prezentace. Abychom vám pomohli vytěžit z vašich prezentací maximum, podíváme se v tomto příspěvku na to, jak přidávat motivy v aplikaci PowerPoint, a odpovíme na některé související otázky.

1. Chcete-li přidat motivy v aplikaci PowerPoint, postupujte podle následujících kroků:

– Spusťte program a v horní části vyberte možnost „Design“. V části „Motivy“ si můžete vybrat z řady vestavěných motivů. Chcete-li do prezentace začlenit nějaké téma, stačí na něj kliknout. Jakmile tak učiníte, zvolené téma se použije na všechny snímky v prezentaci. Výběrem jiného tématu na stránce „Design“ můžete téma také kdykoli změnit.

2. Kde najdete další motivy pro svou prezentaci v aplikaci PowerPoint:

– Pokud vám vestavěná témata nevyhovují nebo chcete větší rozmanitost, můžete si stáhnout další témata z různých webových stránek. Mnoho webových stránek nabízí bezplatné i placené motivy aplikace PowerPoint.

– Před stažením a použitím motivů PowerPoint vyhledejte spolehlivý zdroj, který motivy nabízí. Klepnutím na tlačítko pro stažení vedle motivu, který se vám líbí, uložte soubor do počítače.

Otevřete aplikaci PowerPoint a vyberte kartu „Design“. V části „Motivy“ klikněte na možnost „Další“. Vyberte možnost „Procházet motivy“ a přejděte do složky, kam jste uložili stažený soubor motivu. Nový motiv se do prezentace aplikuje poté, co soubor vyberete a kliknete na tlačítko „Otevřít“.

3. Jak navrhnout vlastní motiv v aplikaci PowerPoint:

– Můžete začít od začátku nebo upravit existující motiv a vytvořit tak jedinečný a přizpůsobený motiv pro vaši prezentaci. Pokud chcete upravit stávající motiv, přejděte na stránku „Návrh“ a vyberte požadovaný motiv jako výchozí bod. Poté v rozbalovací nabídce „Varianty“ ve skupině „Motivy“ vyberte možnost „Přizpůsobit“.

– Zde můžete změnit mnoho součástí motivu, včetně barev, písem, efektů a návrhů pozadí. K provedení požadovaných úprav použijte možnosti uvedené v dialogových oknech „Formátovat pozadí“ a „Formátovat tvar“.

– Výběrem tlačítka „Více“ ve skupině „Motivy“ na stránce „Návrh“ můžete začít vytvářet motiv od začátku. Chcete-li tyto funkce změnit, vyberte možnost „Vytvořit nové barvy motivu“ nebo „Vytvořit nové písmo motivu“. Pomocí četných nabízených možností formátování můžete měnit i další součásti návrhu.

4. Kopírování motivu v aplikaci PowerPoint je jednoduché, pokud chcete použít stejný motiv v několika prezentacích nebo provést drobné změny ve stávajícím motivu.

– Chcete-li zkopírovat motiv, vyberte požadovaný motiv na kartě „Návrh“. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na něj vyberte z kontextové nabídky možnost „Kopírovat“. Otevřete prezentaci nebo spusťte novou, ve které chcete zkopírovaný motiv použít. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo ve skupině „Motivy“ výběrem karty „Návrh“. Chcete-li zkopírovaný motiv zahrnout do aktuální prezentace, vyberte možnost „Vložit“.

Závěrem lze říci, že začlenění motivů do prezentací aplikace PowerPoint představuje rychlý a snadný přístup ke zlepšení jejich estetického vzhledu. Motivy umožňují zachovat konzistentní a uhlazený design všech prezentací, ať už využíváte vestavěné motivy, stahujete nové, vytváříte vlastní motivy nebo kopírujete stávající. Vyzkoušejte mnoho motivů a zjistěte, který nejlépe doplňuje váš styl prezentace a obsah. Tyto návrhy vám mohou pomoci zlepšit vaše prezentace v aplikaci PowerPoint a zaujmout vaše publikum.

FAQ
Kde mohu najít motivy v aplikaci PowerPoint?

Na kartě Design v aplikaci PowerPoint můžete najít motivy. Po spuštění aplikace PowerPoint vyberte kartu Design a získáte přístup k výběru vestavěných motivů ve skupině „Motivy“. Kromě toho můžete výběrem možnosti „Více“ ve skupině Motivy získat přístup k dalším motivům. Tím se zobrazí galerie různých motivů, z nichž můžete vybírat.

Jak vytvořím vlastní motiv?

Při vytváření vlastního motivu v aplikaci PowerPoint postupujte podle následujících kroků: Spusťte aplikaci PowerPoint a vyberte kartu „Design“. 2. Chcete-li otevřít galerii, vyberte ze sady tlačítek Motivy možnost „Více“. 3. Chcete-li změnit barvy nebo písma, klepněte na tlačítko „Vytvořit nové barvy motivu“ nebo „Vytvořit nové písmo motivu“ ve spodní části galerie motivů. Vytvoření určitého barevného schématu: 4. Pomocí dialogového okna „Vytvořit nové barvy motivu“ můžete vybrat několik barev pro text, pozadí a akcenty prezentace. Můžete si vybrat barevné schéma z nabízených nebo si vytvořit vlastní barvy. 5. Po výběru preferovaných barev klikněte na možnost „Uložit“, čímž uložíte své přizpůsobené barevné schéma.

Chcete-li vytvořit jedinečnou sadu písem: 6. V dialogovém okně „Vytvořit nové písmo motivu“ můžete vybrat jiné písmo pro hlavní text a nadpisy. Zvolená písma můžete vybrat klepnutím na tlačítko „Přizpůsobit písma“ nebo výběrem jedné z dostupných kombinací písem. 7. Po výběru písem uložte své přizpůsobené schéma písem kliknutím na tlačítko „Uložit“. Nyní můžete vytvořit vlastní motiv použitím uložených vlastních schémat barev a písem na aktuální prezentaci.

8. Přejděte na kartu „Design“, ve skupině „Themes“ (Motivy) vyberte položku „More“ (Další) a poté klikněte na tlačítko „Save Current Theme“ (Uložit aktuální motiv) v dolní části galerie. 9. Vlastní motiv pojmenujte a stiskněte tlačítko „Uložit“. Gratulujeme vám! Nyní, když jste si v aplikaci PowerPoint vytvořili vlastní jedinečný motiv, můžete jej použít k tomu, aby všechny nadcházející prezentace měly jednotný vzhled.