Jak odstranit stránku v aplikaci Word. Tipy a triky pro odstranění nechtěných stránek

Jak odstranit prázdnou stránku?
Pokud tento jednoduchý postup selže, klikněte na kartu „Zobrazit,” kterou naleznete na liště nástrojů a vyberte navigační tabulku v části „Zobrazit…” Přejděte nyní na Stránky a vyberte miniaturu prázdné strany na levém panelu. Už jen stiskněte Delete a počkejte, dokud se stránka neodstraní. Cached
Další informace najdete na www.sosej.cz

Měli jste někdy problém s vymazáním stránky pomocí aplikace Microsoft Word? Pomůžeme vám s jakýmkoli odstraněním stránky, ať už se jedná o další stránku na konci dokumentu, stránku, která nechce zmizet, nebo dokonce o mnoho stránek. V tomto příspěvku najdete podrobný návod, jak odstranit stránky ve Wordu, spolu s opravami typických problémů, které mohou nastat.

1. Odstranění stránky ve Wordu:

Chcete-li vymazat stránku, postupujte ve Wordu podle těchto jednoduchých kroků: 1. Spusťte stránku, kterou chcete vymazat, a umístěte na ni ukazatel. 2. Chcete-li stránku odstranit, stiskněte na klávesnici klávesu „Backspace“ nebo „Delete“. 3. Pokud chcete vymazat více než jednu stránku, opakujte krok 3.

2. Windows: Jak odstranit nalepenou stránku:

Pokud se stránka odmítá odstranit standardním postupem, zkuste následující kroky:

Krok 1: Poklepejte na záhlaví nebo zápatí stránky a odstraňte je. 2. Zkontrolujte, zda je na kartě Návrh záhlaví a zápatí zrušeno zaškrtnutí políčka „Odkaz na předchozí“. 3. Pomocí klávesy Backspace nebo Delete se pokuste stránku vymazat ještě jednou. 3. Odstranění další stránky na konci v počítači Mac: Postup pro odstranění další stránky v závěru dokumentu aplikace Word v počítači Mac je následující:

V počítači Mac odstraňte další stránku v závěru dokumentu: 1. V nabídce aplikace Word vyberte kartu „Zobrazení“. Chcete-li rukopis zobrazit tak, jak bude vytištěn, zvolte ve druhém kroku možnost „Rozložení tisku“. Pokud je na konci prázdná stránka, umístěte kurzor na konec předchozí stránky. 4. Stiskněte tlačítko „Delete“, dokud další stránka nezmizí. 4. Odstranění konkrétních stránek v aplikaci Word:

Chcete-li z aplikace Word odstranit konkrétní stránky, například stránky 1 a 2, postupujte podle následujících kroků: 4: 1. Otevřete nabídku aplikace Word a vyberte možnost „Zobrazit“. V kroku 2 vyberte možnost „Navigační podokno“. 3. V navigačním podokně vyberte položku „Stránky“. 4. Při procházení seznamu stránek vyberte ty, které chcete odstranit. 5. Chcete-li vybrané stránky odstranit, použijte klávesu „Delete“.

5. Kroky k řešení problémů: Důvodů, proč se vám nedaří odstranit stránku ve Wordu, může být celá řada. Zde je několik možných zdůvodnění a odpovědí:

– Přerušení oddílu: Ověřte, zda stránka, kterou chcete odstranit, obsahuje nějaké zlomy oddílů. Výběrem zlomu a klepnutím na klávesu „Delete“ se jich můžete zbavit.

– Ruční zlomy stránek: Zkontrolujte, zda se na stránce nevyskytují ruční zlomy, které mohou bránit jejímu otáčení. Umístěním kurzoru těsně před zlom je odstraňte a poté zvolte možnost „Odstranit“.

– Velké prázdné odstavce: Velké prázdné odstavce mohou vyvolat dojem, že je zde stránka navíc. Odstavce se zbavíte po jeho označení stisknutím tlačítka „Delete“.

Závěrem: Odstranění nepotřebných stránek v aplikaci Microsoft Word je poměrně jednoduchý postup. Podle pokynů uvedených v tomto článku můžete odstranit stránky, odstranit časté problémy a zajistit, aby vaše dokumenty byly přehledné a stručné. Abyste předešli neúmyslné ztrátě dat, vždy před provedením změn svou práci uložte.

FAQ
Jak odstranit stránku navíc v aplikaci Word for Mac?

Pomocí těchto kroků můžete ve Wordu pro Mac odstranit stránku navíc: 1. Začněte otevřením dokumentu aplikace Word, který obsahuje stránku navíc, kterou chcete odstranit. 2. V horní nabídce vyberte kartu „Zobrazení“. 3. Chcete-li se ujistit, že vidíte rozložení stránky, vyberte v nabídce „Zobrazení“ možnost „Rozložení tisku“. 4. Vyhledejte stránku navíc, kterou chcete odstranit, posunutím dolů. 5. Proces mazání zahájíte umístěním kurzoru na začátek obsahu stránky. 6. Podržte stisknutou klávesu „Shift“ na klávesnici a současně stiskněte . 7. Stiskněte klávesu „Šipka doprava“ a zároveň nadále držte stisknutou klávesu „Shift“, abyste vybrali celý obsah stránky. 8. Po výběru obsahu stiskněte na klávesnici klávesu „Delete“. 9. Nadbytečná stránka by nyní měla být odstraněna a zbývající informace by měly plynule přecházet.

Pokud výše uvedené návrhy problém nevyřeší nebo pokud stránka navíc pokračuje, mohou být na vině problémy s formátováním nebo skrytý obsah. V takovém případě můžete zkusit změnit okraje stránky, zalomení stránky nebo hledat skryté informace, abyste problém vyřešili.

Jak odstranit prázdnou stránku ve stránkách?

Pomocí těchto kroků můžete odstranit prázdnou stránku v aplikaci Stránky: Otevřete dokument Pages, ve kterém se nachází prázdná stránka. 2. 3. Použijte miniatury stránek vlevo nebo přejděte v dokumentu na stránku, kterou chcete vymazat. 3. Umístěte kurzor na začátek nebo konec informace na stránce, kterou chcete vymazat. Dbejte na to, abyste nevymazali žádný obsah nebo položky stránky.

4. Použijte klávesu „Delete“ na klávesnici. Výsledkem by mělo být vymazání stránky z dokumentu. 5. Zkuste vybrat celou stránku kliknutím a přetažením přes celou oblast obsahu a poté stiskněte klávesu „Delete“, abyste zjistili, zda se stránka vymaže.

Podle těchto pokynů byste měli být schopni odstranit prázdnou stránku v aplikaci Pages.

Proč nemohu odstranit stránku v aplikaci Stránky?

Existuje několik možných příčin, proč nemůžete odstranit stránku v aplikaci Stránky. 1. Přetečení materiálu: Stránky mohou obsahovat materiál, například textová pole, fotografie nebo tabulky, který přesahuje viditelný prostor. Může se stát, že nebudete moci něco odstranit, pokud je na stránce materiál, který není vidět. Chcete-li zajistit, aby se objekty vešly do viditelného prostoru stránky, můžete zkusit změnit jejich velikost nebo uspořádání. 2. Přerušení stránky: Zlomy stránek slouží k automatickému oddělování stránek v aplikaci Stránky. Obsah se může přesunout na předchozí stránku, pokud má stránka, kterou chcete odstranit, na konci zlom stránky. Před odstraněním stránky může být nutné odstranit všechny zbytečné zlomy stránek.

3. Hlavní stránky: Hlavní stránky je funkce v aplikaci Pages, která umožňuje navrhnout jednotné rozložení stránek pro celý dokument. Pokud byla stránka vytvořena na základě vzorové stránky, nemusí být možné ji přímo odstranit. V této situaci máte dvě možnosti: můžete upravit Hlavní stránku nebo ji odstranit přerušením vazby mezi vaší stránkou a Hlavní stránkou.

4. Struktura dokumentu: Odstranění stránek může být ovlivněno složitou strukturou dokumentu, například oddíly nebo několika sloupci. Před dalším pokusem o odstranění stránky se ujistěte, že se nacházíte v příslušné sekci nebo sloupci.

Pokud žádné z těchto vysvětlení neplatí, může se jednat o chybu v programu Pages. Za takových okolností můžete zkusit restartovat program nebo jej aktualizovat na nejnovější verzi. Pokud problém přetrvává, může být přínosné kontaktovat podporu společnosti Apple nebo se obrátit na komunitu Pages s žádostí o podporu.