Domovská stránka > J > Jak Nastavit Kontrolu Pravopisu V Outlooku?

Jak nastavit kontrolu pravopisu v Outlooku?

Kontrola pravopisu před odesláním každé zprávy

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta.
 2. V části Vytváření zpráv zaškrtněte políčko Před odesláním vždy zkontrolovat pravopis.

Přečtěte si více

Jak vypnout kontrolu pravopisu v Outlooku?

Zapnutí nebo vypnutí automatických oprav v Outlook

 1. Přejděte na Možnosti >>Pošta a vyberte Možnosti editoru.
 2. Vyberte Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.
 3. Na kartě Automatické opravy vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit text při psaní.
Jak se zbavit podtrhávání ve Wordu? Pokud nechcete kontrolu pravopisu (červené podtrhování), zrušte zatržení u položky Kontrolovat pravopis při psaní. Kontrolu gramatiky (zelené) pak vypnete zrušením zatržením Označovat gramatické chyby při psaní a S pravopisem kontrolovat i gramatiku.

Kde zkontrolovat gramatiku?

Ve Wordu, Outlooku, PowerPointu 2013 (nebo novějším) můžete opakovanou kontrolu přeskočených slov a gramatiky vynutit následujícím způsobem:

 • Otevřete dokument nebo položku, kterou chcete zkontrolovat.
 • V nabídce Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Znovu zkontrolovat dokument.
Jak správně napsat i y? Psaní písmen i a y
 1. Po písmenech h, ch, k, r.
 2. y (ý) se píše také po písmenech d, t, n.
 3. Po písmenech ž, š, č, ř, j.
 4. i (í) se píše také po písmenech d, t, n.
 5. Po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z.
 6. Vyjmenovaná slova.
 7. Po písmenech f, c.
 8. V předponě vy-, vý-

Jak zapnout kontrolu pravopisu?

Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice, zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní a klikněte na OK. Až budete chtít kontrolu pravopisu znovu zapnout, udělejte to samé, jenom políčko Kontrolovat pravopis při psaní zase zaškrtněte. Jak zapnout Autokorekci ve Wordu? Na našem macOS zařízení si otevřeme aplikaci Microsoft Word a vytvoříme si nový dokument. Nyní v horní liště klikneme na záložku Nástroje a zhruba uprostřed rozevíracího menu rozklikneme Možnosti automatických oprav… Zde už pouze stačí odškrtnout první volbu Automaticky opravovat pravopis a formátovat při psaní.

Když to vezmeme v úvahu, co je gramatika a co pravopis?

Jak v rozhovoru s Janou Olivovu docent Štícha vysvětluje, gramatika je soustava pravidel, která se vytvořila přirozeně a spontánně v procesu komunikace, kdežto pravopis je soustava pravidel uměle zavedených. Lidé se také ptají, jak vypnout automatickou opravu word? Zapnutí nebo vypnutí automatických oprav ve Wordu

 1. Přejděte na Možnosti > >kontroly pravopisu a vyberte Možnosti automatických oprav.
 2. Na kartě Automatické opravy vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit text při psaní.

Co znamená modré podtržení ve Wordu?

Aplikace Word používá modré podtržení vlnovkou k označení možných výskytů nekonzistentního formátování.

By Aleras Hetu

Jak zjistit jestli mám legální Windows? :: Co to je pravopis?
Užitečné odkazy