Domovská stránka > J > Jak Funguje Fotografie?

Jak funguje fotografie?

Světlo, které je vyzařováno nebo odráženo objekty, je zpravidla zaostřeno pomocí objektivu, jímž během expozice prochází, a následně dopadá na světlocitlivý povrch uvnitř fotoaparátu, kde tvoří skutečný obraz. V případě digitálních čipů dochází v jednotlivých pixelech ke vzniku elektrického náboje.

Přečtěte si více

Jak se používá expozimetr?

Expozimetry odraženého světla měří intenzitu světla, které se od předmětu snímku odráží. Jejich údaje se čtou s měřidlem u fotopřístroje, nasměrovaném na předmět snímku. Většina měřičů incidentního světla může též být upravena na funkci expozimetrů světla odraženého. Jak nastavit prioritu clony? Namiřte fotoaparát napevno na nějaké místo a v režimu Priorita clony nastavte například f/5.6. Uvidíte, že automatika za vás zvolila nějaký konkrétní čas expozice. Nyní posuňte kompenzaci expozice do kladných hodnot a uvidíte, že zvolený čas expozice se prodloužil (aby byl snímek světlejší).

Tak co to je ohnisková vzdálenost?

Ohnisková vzdálenost je základním parametrem objektivu. Představuje vzdálenost mezi optickým středem objektivu a rovinou, na které se protínají paprsky světla, které prochází objektivem, tj. tam, kde objektiv zaostřuje snímaný obejkt. Ohnisková vzdálenost objektivu ovlivňuje zorný úhel a zvětšení. Může se také zeptat, jak nastavit čas závěrky? Manuální práci nastavujeme na fotoaparátu otočením na značku M. Rychlost závěrky určuje, kolik světla má proniknout v určitém časovém úseku (expoziční čas). Čím více světla objektivem projde, tím je větší pravděpodobnost, že pohybující se fotografované objekty budou rozmazané.

Tak jak fotit za slunecneho počasí?

Slunečné letní počasí

Po velkou část dne ale nebude světlo až tak zajímavé svým charakterem a je vhodné fotit spíše z rána či v podvečer, kdy se stíny prodlouží a intenzita světla poklesne. Fotit v létě za slunečného počasí během poledne samozřejmě lze, ale většinou nebudete z výsledku příliš nadšeni.
Jak správně nastavit ISO? Jak nastavit ISO

Čím vyšší číselné označení, tím vyšší míra citlivosti daného filmu na světlo. Například film o citlivosti 400 ISO byl čtyřikrát citlivější než ten s označením 100. Fotograf byl tedy nucen volit určitý film k fotografování ve špatně osvětleném interiéru a jiný třeba na dovolenou u moře.

Co je to účetní závěrka?

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období. Tak jak funguje závěrka? Při použití dlouhých expozičních časů není co řešit. Závěrka se otevře, pak nějakou dobu probíhá expozice a snímač je tedy celý vystaven světlu. Po uplynutí potřebného času se zase závěrka zavře, čímž je expozice ukončena. Hezky je to vidět na animaci.

Jak funguje elektronická závěrka?

Jak funguje elektronická závěrka

Elektronická závěrka totiž není žádná fyzická součástka. Jde v podstatě pouze o schopnost aktivovat a deaktivovat snímač v určitém časovém úseku tak, aby světlo začal vstřebávat a pak ve správný okamžik zase přestal.

By Reisch

Kdy vznikl cloud? :: Co dělá clona?
Užitečné odkazy