Domovská stránka > J > Jak By Mělo Vypadat Bezpečné Heslo?

Jak by mělo vypadat bezpečné heslo?

Při tvorbě hesla by neměla být hlavním kritériem pouze snadnost zapamatování, ale také jeho bezpečnost. Heslo by mělo odolat útokům od odhadování (jistě znáte z filmů) až po prolomení hesla hrubou silou.

Přečtěte si více

Co to je heslo?

Heslo je řetězec nesnadno zjistitelných a uhodnutelných znaků, který se užívá jako identifikační a ověřovací prvek. Společně s uživatelským jménem často tvoří základní uživatelovu ochranu užívaných zařízení (telefon, počítač apod.) nebo k různým aplikacím, webovým službám, přístupu k počítačovým systémům, sítím apod. Co je to silne heslo? Silné heslo pomáhá: uchovat vaše osobní údaje v bezpečí, chránit vaše e‑maily, soubory a další obsah, zabránit cizím uživatelům v prolomení účtu.

A další otázka, co je specialni znak v heslu?

První znak může být speciální znak - Jestliže označíte toto zaškrtávací políčko, první znak v hesle může být speciální znak. Podporované speciální znaky: ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ ] { } ; : / ? . > < . Podle toho, co může obsahovat heslo? heslo by mělo být složené minimálně z osmi znaků mělo by obsahovat malá i velká písmena. mělo by obsahovat nejméně jednu číslici. může také obsahovat nějaký symbol např.: ? ! / %

Lidé se také ptají, jaká pravidla bychom měli dodržovat při tvorbě hesla?

Obecně vzato jsou dlouhá hesla silnější než ta kratší. Jako minimální délku doporučuji alespoň 12 znaků. Tímto počtem se ale nenechte omezovat a klidně vymyslete heslo delší než 20 znaků. Jak dlouho by trvalo prolomit vaše heslo? Heslo, které používá pouze číslice, lze prolomit přibližně za 3 hodiny. Heslo, které používá číslice a malá písmena abecedy, Ize prolomit přibližně za 8 měsíců. Heslo, které používá číslice a malá i velká písmena abecedy, lze prolomit za 18 let. Ize prolomit přibližně za 120 let.

Jaký řetězec znaku Délka složení považujete za bezpečné heslo?

Proto vznikla pravidla pro délku hesla a jeho platnost: "Heslo musí být nejméně 6 znaků dlouhé, podle potřeby i delší, v závislosti na použité znakové sadě, ze kterých se heslo tvoří" a dále "Heslo se musí periodicky měnit." Některá doporučení ještě prodlužovala délku hesla. Kde mám uložená hesla? Zobrazení, smazání nebo exportování uložených hesel

Hesla se ukládají do vašeho účtu Google. Pokud chcete zobrazit seznam účtů s uloženými hesly, přejděte na adresu passwords.google.com nebo si zobrazte svá hesla v Chromu. Pokud chcete zobrazit hesla, budete se muset znovu přihlásit.

Pokud jde o to, kde je heslo na wifi?

V dialogovém okně Wi-Fi – stav vyberte Vlastnosti bezdrátového připojení. V dialogovém okně Vlastnosti bezdrátové sítě vyberte kartu Zabezpečení a pak zaškrtněte políčko Zobrazit znaky. Vaše Wi-Fi síťové heslo se zobrazí v poli Klíč zabezpečení sítě.

By Sheridan

Jak přidat ikonu na plochu u Windows 10? :: Jak odeslat ZIP?
Užitečné odkazy