Domovská stránka > J > Jak Se Tvoří Ganttův Diagram?

Jak se tvoří ganttův diagram?

Prezentace dat v Ganttově diagramu v aplikaci Excel

 1. Vyberte data, která chcete v diagramu zobrazit.
 2. Klikněte na Vložení > Vložit pruhový graf > Skládaný pruhový.
 3. V dalším kroku naformátujeme skládaný pruhový graf tak, aby vypadal jako Ganttův diagram.

Přečtěte si více

Tak co vyjadřuje časový diagram?

Prostoročasový (nebo časoprostorový) diagram je graf pohybu tělesa, avšak jednu ze souřadnic grafu představuje časová osa. Používá se ve fyzice (především v teorii relativity) pro názorné zobrazení pohybů, které probíhají v časoprostoru. Také, jak vytvořit schéma? Vytvořit organizační diagram s obrázky

 1. V dokumentu, prezentaci nebo tabulce klikněte na kartě Vložení ve skupině Ilustrace na SmartArt.
 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte na Hierarchie, na Obrázkový organizační diagram nebo Hierarchie s kruhovými obrázky a pak na OK.

Můžete se také zeptat, jak sestavit síťový graf?

Síťový graf zapisujeme ve tvaru G = (V, E). Posloupnost hran v síťovém grafu, u které koncový uzel každé hrany (mimo poslední) se shoduje s počátečním uzlem následující hrany, se nazývá cesta. Součet dob trvání všech činností tvořící cestu je doba trvání cesty. Jak vytvořit diagram v Excelu? 1Z nabídky Start a Programy spusťte Microsoft Excel. 2Z nástrojové lišty v horní části úvodního okna zvolte Vložit. Z vysunuté nabídky vyberte Diagram. Ze zobrazené Galerie diagramů zvolte Organizační diagram a klepněte na OK.

Může se také zeptat, jak sestavit vývojový diagram?

Vytvoření vývojového diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na Nový, pak na Vývojový diagram a pak v oblasti Dostupné šablony na Základní vývojový diagram.
 3. Klikněte na Vytvořit.
 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.
Tak jak vytvořit organizační strukturu firmy? Vytváření organizačních diagramů pomocí softwaru
 1. Otevřete nový dokument v PowerPointu.
 2. Přejděte na kartu Vložit a klikněte na SmartArt.
 3. Přejděte na skupinu Hierarchie a vyberte požadovanou šablonu organizačního diagramu.
 4. Kliknutím do tvarů zadejte text.
 5. Přidejte další tvary (nebo osoby) podle potřeby.

Jak vytvořit rodokmen v Excelu?

Do vyhledávacího pole zadejte Family Tree a stiskněte tlačítko Enter / klikněte na možnost Najít. Uvidíte spoustu šablon přizpůsobených pro tento účel. Krok 3: Vyberte šablonu pěst a stáhněte ji, abyste ji mohli použít k vytvoření vlastního rodokmenu v jiffy. Jak udělat kruhový graf? Kruhovýdiagram

položka1položka2
2. čtvrtletí9010
3. čtvrtletí6238

Jak vytvořit blokové schéma?

Vytvoření blokového diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na Nový, v části šablony nebo kategorie klikněte na Obecné a potom poklikejte na Blokový diagram.
 3. Ve vzornících Bloky a Bloky vyvýšené přetáhněte obrazce na stránku výkresu.
 4. Pokud chcete k obrazci přidat text, vyberte obrazec a zadejte ho.

By Shauna Mutters

Jak vytvořit vývojový diagram ve Wordu? :: Jak se zlepšit v psaní?
Užitečné odkazy