Domovská stránka > C > Co To Je Záznam?

Co to je záznam?

Záznam nebo struktura (anglicky record, tuple, structure, struct nebo compound data) je v matematické informatice jedna z nejrozšířenějších a nejjednodušších složených datových struktur. Záznam se skládá z jiných hodnot, které mají zpravidla pevný počet a pořadí, a které se obvykle rozlišují jménem.

Přečtěte si více

Tak co to je tabulka?

Tabulka představuje jednoduchý způsob uspořádání informací do sloupců a řádků. Jedná se o široce používaný způsob reprezentace dat ve výzkumu, informačních technologiích a analýze dat. Tabulky se objevují v ručně psaných dokumentech, tištěných knihách i v elektronických formátech. Co znamená v databází slovo dotaz? Dotaz může představovat požadavek na zobrazení výsledků dat z databáze, na provedení akce s daty nebo na kombinaci obou dvou operací. Dotaz může poskytnout odpověď na jednoduchou otázku, provádět výpočty, slučovat data z různých tabulek nebo dokonce přidávat, měnit či odstraňovat data z databáze.

Co znamená relace 1 n?

Základem pro spojování souvisejících tabulek je vytvoření dvojic primárních a cizích klíčů. Pokud si nejste jisti, které tabulky by měly sdílet společný sloupec, identifikací relace 1:N zajistíte, že dvě použité tabulky budou ve skutečnosti vyžadovat sdílený sloupec. Podle toho, co je parcialita? Parciální (lat. partialis) znamená částečný, dílčí; opak: totální, úplný.

Co je relace Access?

Relace v aplikaci Access pomáhá při kombinování dat ze dvou různých tabulek. Každou relaci tvoří pole ve dvou tabulkách s odpovídajícími daty. Například můžete mít v tabulce Produkty a v tabulce PodrobnostiObjednávek pole IDProduktu. Jaký je rozdíl mezi formulářem a sestavou? Rozdíl mezi sestavami a formuláři je hlavně v tom, že sestavy neslouží pro úpravu dat, nelze skrze ně tedy provádět změny, mazání nebo vkládání záznamů. Sestavy naopak umí pár vychytávek, které se využívají pouze při tisknutí.

Kdo navrhuje a vytváří databází?

Návrhář databází v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu. Pokud jde o to, jak funguje a co umožňuje relační databáze? Jedná se o atribut nebo skupinu atributů, které umožní identifikovat, které záznamy z různých tabulek spolu souvisejí. Tímto způsobem se tabulky vzájemně propojují. Vazba mezi tabulkami může být realizována několika způsoby. Záleží, jak jsou informace v jedné tabulce vztaženy k informacím v jiné tabulce.

Podle toho, jak správně navrhnout databází?

Dobrý návrh databáze je tedy ten, který:

  1. Rozdělí informace do tabulek s předměty, aby se snížila redundantní data.
  2. Poskytuje Accessu informace potřebné ke spojení informací v tabulkách podle potřeby.
  3. Pomáhá podporovat a zajistit přesnost a integritu informací.

By Leda Balchunas

Jak funguje myš? :: Jaké typy databázových systému se používaly?
Užitečné odkazy