Domovská stránka > J > Jaký Je Nejlepší Raid?

Jaký je nejlepší RAID?

Raid 1 je ideální řešení do 3 disků, u extrémně bezpečných nasazení může samozřejmě být RAID 1 z více než 3 disků, kde s každým dalším diskem v poli roste jeho bezpečnost.

Přečtěte si více

Co je to JBOD?

JBOD - nevlastní bratr pole RAID

Nakonec je tu ještě JBOD, neboli Just a Bunch of Disks - Jen hromada disků a dnes v drtivé většině případů platí, že řadiče, které podporují JBOD zároveň podporují i RAID 0. Název této technologie je poměrně ležérní a moc nám toho o vlastnostech JBOD neřekne.
Kde je RAID? RAID 4. Disky jsou stripovány po blocích, ne po bitech a parita je na paritním disku opět ukládána po blocích.

Lidé se také ptají, jak vybrat diskové pole?

V procesu výběru nového diskového pole je tedy dobré zvážit, zda potřebujete tak širokou flexibilitu, že opravdu chcete riskovat všechny neduhy zdánlivě laciné softwarové storage. ALUA je zkratkou pro „Asymmetric Logical Unit Access“. Lidé se také ptají, jak funguje raid? Ve zkratce RAID - Redundant Array of Independent disks je pole jednotlivých pevných disků uspořádaných tak, aby se prokládáním a ukládáním dat dosáhlo redundantních dat na fyzicky jiném disku. V případě fyzického selhání disku při správně nakonfigurovaném poli jsou data v bezpečí.

Také, jak na raid 1?

Spusťte software Intel Rapid Storage Technology a v horní části ze seznamu možností vyberte možnost Create:

  1. V části Select Volume Type vyberte možnost RAID 1 a klikněte na tlačítko Next:
  2. V nastavení Configure Volume zadejte název, který chcete přiřadit svazku RAID.
Také, jak nastavit raid 5? Vytvoření pole RAID na základní desce AMD
  1. Zapněte systém a otevřete BIOS stiskem klávesy „Delete“ v [Pokročilém režimu]
  2. Klikněte na stránku [Pokročilé] a klikněte na položku [Konfigurace SATA]
  3. Klikněte na položku [Režim SATA] a nastavte ji na [RAID],jak je na obrázku uvedeno v poli červená 1.

Jak vytvořit pole RAID?

Při startu počítače vstupe do BIOSu (většinou klávesou Delete) a v části Integrated Peripheral zkontrolujte režim SATA řadiče. Nastavení najdete pod položkou SATA RAID/AHCI Mode nebo podobnou, kde bude mít jedna z dostupných voleb název RAID. Nastavte tuto možnost a po uložení nastavení restartujte počítač. Co je to RAID 5? RAID 5 je technika virtualizace datového úložiště, která kombinuje prokládání disků a paritu pro zajištění odolnosti proti chybám a zvýšení výkonu. RAID 5 rozděluje paritní informace rovnoměrně mezi všechny disky v poli, což umožňuje, aby selhání jednoho disku neovlivnilo dostupnost dat. Při selhání disku se k rekonstrukci dat na selhaném disku použijí paritní informace ze zbývajících disků.

Co je to náš server?

Náš server je počítač, na kterém jsou uloženy webové stránky a související soubory. Když zadáte webovou adresu, váš počítač odešle požadavek na náš server. Server pak odešle požadované soubory zpět do vašeho počítače, který zobrazí webové stránky na vaší obrazovce.

By Perce Rylander

Co je spare disk? :: Co to je podadresář?
Užitečné odkazy