Domovská stránka > J > Jak Nahradit Slovo Řekl?

Jak nahradit slovo řekl?

synonymaEditovat

  • povědět, pronést, (knižně) pravit, dít.
  • vyjádřit, sdělit.
  • požádat, zažádat.
  • nazvat, označit.

Přečtěte si více

Co znamená Pravlast?

Teritorium, na němž sídlily indoevropské kmeny mluvící protoslovanštinou (viz ↗glottogeneze Slovanů) a ↗praslovanštinou. V úvaze o pův. sídlech starých Slovanů je třeba mít na paměti, že neexistoval ještě stát, a tedy ani pevné státní n. Tak co znamená slovo nadřazené? SLOVA NADŘAZENÁ jsou ŠTÍTKY, které nadepisujeme na jednotlivé sáčky. Označují skupinu slov, která uvnitř sáčku najdeme. Nadřazené slovo: NÁBYTEK značí, že uvnitř sáčku budou slova ŽIDLE, SEDAČKA nebo POSTEL. Nadřazené slovo: BARVY značí, že dovnitř sáčku patří MODRÁ, ZELENÁ i ORANŽOVÁ.

Jak se nazývají slova nadřazená?

Hyperonyma jsou slova nadřazená svým významem, tedy obecnější. Co znamená sousloví? Sousloví je ustálené slovní spojení, sdružené pojmenování vytvářející lexikální jednotku.

Pokud jde o to, jaký je rozdíl mezi homonymy a slovy mnohoznačnými?

Homonymie a polysémie

Od homonym se liší slova mnohoznačná (polysémantická). Zatímco u homonym je formální shoda v podstatě náhodná, jednotlivé významy nemají vzájemnou souvislost, různé významy mnohovýznamových slov souvislost mají a vznikly posunem základního významu na základě podobnosti. Příkladem je slovo oko.
Co je jednoznačnost? Slova, která mají pouze jeden věcný význam, jedná se nejčastěji o: odborné názvy (botanika, příslovce, oxid, podběl, balada), vlastní jména (Praha, Sněžka, Dunaj, Jan), zvukomalebná citoslovce (au, haf, brr).

Co je synonymum příklady?

Můžeme začít synonymií. Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba. Co to znamená chrabrý? chrabrý příd. kniž. udatný, statečný: ch. rek, rytíř, vojín; ch-é srdce; ch.

Co to je agenda?

Agenda (z lat. agere, jednat) znamená doslova souhrn toho, co je třeba udělat, vyřídit, zařídit. Původně se jednalo o množné číslo, kdy agenda představovala souhrn bodů jednání, z nichž každý se nazýval agendum.

By Ana

Jak spárovat zesilovač Wi-Fi? :: Co je to smělý?
Užitečné odkazy