Domovská stránka > J > Jak Se Správně Píše Dopis?

Jak se správně píše dopis?

Osobní dopis na jedničku obsahuje následující části:

 1. místo a datum, kdy byl dopis napsán.
 2. oslovení osoby, které píšeme (adresát)
 3. text osobního dopisu (rozdělen na několik odstavců, kdy každý odstavec obsahuje minimálně úvod, hlavní text a závěr)
 4. rozloučení (může být součástí závěru)
 5. podpis.

Přečtěte si více

Jak zacit s dopisem?

Každý oficiální dopis (a rovněž e‑mail) je náležité začít oslovením v 5. p. (i v případě písemného styku s institucemi, kdy jméno příjemce neznáme, např. Vážené paní, vážení pánové, Vážená paní / Vážený pane, Vážení, Vážení obchodní přátelé, Vážení partneři, Vážení klienti…). Tak jak se píše oficiální dopis? Při psaní úředního dopisu si dobře ujasněte, co chcete tímto dopisem sdělit a jaký je váš cíl poté, co si ho nějaký úředník přečte. Při psaní nepište nic víc, než co je pro úřad nezbytné. Omezte se tedy pouze na nejrelevantnější informace a vypusťte jakékoliv slovní berličky nebo nedůležité informace.

Lidé se také ptají, jak psát na počítači?

Pro psaní textů máme v počítači spolu s operačním systé- mem k dispozici textové editory – tak se říká jednoduchým programům pro psaní textů. V operačním systému Windows je to program Poznámkový blok, v Linuxu program Vi nebo Vim, případně Joe v Unixu. Jak udělat dopis ve Wordu? Příprava dopisu

 1. Přejděte na Korespondence >Spustit hromadnou korespondenci > Dopisy.
 2. Do Word zadejte text dopisu, který chcete odeslat do seznamu adres.

Kam se píše adresát v dopise?

Náležitosti poštovní zásilky

 1. v pravé dolní čtvrtině poštovní adresa adresáta,
 2. v pravé horní čtvrtině poštovní známky,
 3. v levé horní čtvrtině poštovní adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.
Jak se rozloucit v dopise? Závěrečný pozdrav dle pravopisu

Mezi nevětné pozdravy, tedy takové, v nichž se nevyskytuje sloveso, řadíme nejčastěji: S pozdravem, S přátelským pozdravem, S přáním pěkného dne, Hezký zbytek dne, Sbohem apod. V těchto případech nepíšeme na konci pozdravu žádné interpunkční znaménko.

Jak se píše doporučený dopis?

Podání

 1. Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 2. V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 3. Pokud náhodný podavatel požaduje poslat Doporučené psaní prioritně, uvede to při podání na poště, případně označí psaní poznámkou D+1.
Lidé se také ptají, jak správně zakončit dopis? Dopis slušně ukončete.

Po posledním odstavci vynechte dvě řádky a poté se zdvořile rozlučte. Pokud jde o formální dopis, držte se rozloučení typu "Se srdečným pozdravem", "S pozdravem", či "S přáním pěkného dne".

Můžete se také zeptat, jak oslovovat tituly v dopise?

Není obvyklé oslovovat spojením funkce (titulu) a příjmení (například Vážená paní doktorko Nováková; Vážený pane Ing. Nováku; Vážená paní ministryně Nováková). V takovém případě je namístě oslovovat pouze tituly či funkcí: Vážená paní doktorko; Vážený pane inženýre; Vážená paní ministryně.

By Dira

Jak se píší ve Wordu? :: Jak zjistit IP adresu na WiFi?
Užitečné odkazy