Domovská stránka > J > Jak Si Ověřit Odkaz?

Jak si ověřit odkaz?

Nástroje pro skenování linku existují ve variantách jako webové stránky či doplňky do prohlížeče. Umožní vám vložit podezřelý odkaz a ověřit jeho bezpečnost. Doporučujeme například nástroj URLVoid, který vložený link prověří za pomocí několika služeb, jako je Google, MyWOT a Norton SafeWeb a oznámí vám výsledek.

Přečtěte si více

Jak zkopírovat hypertextový odkaz?

Výchozí chování je odkaz, který chcete vložit jako hypertextový odkaz: V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C. Jak vložit do textu hypertextový odkaz? Pravým tlačítkem klikněte na text a vyberte Odkaz nebo Hypertextový odkaz (v závislosti na verzi aplikace Microsoft Word). Vyberte typ cíle, který chcete propojit, a vyplňte příslušné informace. Vyberte Existující soubor nebo webová stránka, jděte do textového pole Adresa a zadejte adresu URL.

Podle toho, jak vytvořit hypertextový odkaz v excelu?

Na listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz. Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz. Taky můžete na buňku kliknout pravým tlačítkem a vybrat v místní nabídce Hypertextový odkaz… nebo stisknout klávesy Ctrl+K. Jak Prolinkovat text? Jak na to?

 1. Otevři si v nové kartě nebo v novém okně stránku/text/fotogalerii, kam budeš odkazovat.
 2. Zkopíruj její URL (adresu)
 3. Vrať se k napsanému článku.
 4. Označ v něm část, kterou chceš prolinkovat.
 5. Klikni na symbol řetězu.
 6. Vyskočí ti tabulka "Vložit odkaz"
 7. Vlož do ní zkopírovanou URL (adresu)
 8. Dej OK.

Jak udělat z fotky odkaz?

Obrázek, který jste vybrali se následně zobrazí v textovém editoru a nyní je zapotřebí jej kurzorem označit a kliknout na ikonku stříbrného řetězu v textovém editoru. Opět se vám zobrazí box, kam je zapotřebí vložit vámi zkopírovaný odkaz. Po uložení bude obrázek odkazovat na vámi nastavenou stránku. A další otázka, jak vytvořit odkaz na fotku? Poslání odkazu a sdílení v jiných aplikacích

 1. Přejděte na počítači na adresu photos.google.com.
 2. Umístěte kurzor na některou fotku nebo video a klikněte na ikonu zaškrtnutí .
 3. Pokud chcete poslat odkaz, klikněte na Sdílet .
 4. Vyberte, jak chcete odkaz sdílet. Pokud chcete sdílet odkaz, klikněte na Vytvořit odkaz.

Můžete se také zeptat, jak kopírovat url adresu obrázků?

Kopírovat.

 1. Na počítači přejděte na adresu images.google.com.
 2. Vyhledejte příslušný obrázek.
 3. Ve výsledcích vyhledávání obrázků klikněte na obrázek.
 4. Kliknutím na adresní řádek v horní části prohlížeče vyberte celou adresu URL.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na vybranou adresu URL. Kopírovat.
Jak do Powerpointu vložit odkaz? Vložení hypertextového odkazu
 1. Na snímku klepněte na místo, kam chcete přidat odkaz.
 2. Na kartě Vložení na pásu karet vyberte Odkaz.
 3. Vyberte Vložit odkaz.
 4. Do pole Zobrazený text zadejte text, který se má stát hypertextovým odkazem.
 5. Vyberte Vložit.

Když to vezmeme v úvahu, jak vložit odkaz do pdf?

Vytvoření odkazu na soubor přílohy

 1. Otevřete PDF, který obsahuje přiložený soubor PDF.
 2. Přejděte do místa, kde chcete vytvořit odkaz.
 3. Vyberte Nástroje > Upravit PDF > Odkaz > Přidat nebo upravit a zvolte oblast pro odkaz.

By Batha Hupe

Jak kopírovat odkaz na soubor? :: Jak vytvořit hypertextový odkaz v Powerpointu?
Užitečné odkazy