Domovská stránka > N > Na Co Je Gboard?

Na co je Gboard?

Gboard na Android přichází s mnoha novinkami

Mezi novinkami je například tlačítko “G”, pomocí kterého jde rychle přistoupit k vyhledávání přímo z klávesnice. Při aktivovaném tlačítku se dají také rychle změnit motivy, zapnout režim jedné ruky nebo přejít do nastavení.

Přečtěte si více

Jak psát SMS pomocí hlasu?

Převod řeči na psaný text

 1. Na telefonu nebo tabletu Android si nainstalujte Gboard.
 2. Otevřete aplikaci, do které lze psát, například Gmail nebo Keep.
 3. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
 4. V horní části klávesnice podržte Mikrofon .
 5. Až se zobrazí pokyn Mluvte, řekněte nahlas, co chcete napsat.
Jak nastavit obrázek na klavesnici? V nastaveních Gboard máte: Teme - Klikněte zde + a přidejte snímek, pak jej jen vystředte, nastavte kontrast a zvolte, zda chcete vidět nebo maskovat klávesy. Uložte a radujte. Můžete použít jakýkoli obrázek, obrázek, texturu nebo tapetu.

Jak vypnout Gboard?

Gboard

Zpět jej přidáte takto:

 1. V telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na Systém. Jazyky a zadávání.
 3. Klepněte na Virtuální klávesnice. Spravovat klávesnice.
 4. Zapněte Gboard.
Když to vezmeme v úvahu, jak přepnout klávesnici na mobilu? Stiskněte tlačítko [Menu] a přejděte do Nastavení. Poté přejděte do sekce Jazyk a klávesnice. Přejděte do sekce Jazyk a klávesnice. Ujistěte se, že zatržítko vedle názvu nové klávesnice je aktivní.

Jak přepnout na českou klávesnici?

Stiskněte a držte levý Alt a k němu zmáčkněte klávesu Shift (levý i pravý).

 1. Přepnutí klávesnice pomocí Alt + Shift (zdroj: cnews.cz)
 2. Přepnutí klávesnice pomocí Win + mezerník (zdroj: cnews.cz)
 3. Přidání jazykové sady v nastavení Windows (zdroj: cnews.cz)
Když to vezmeme v úvahu, jak nastavit zvuk klávesnice? Pro nastavení zvuku klávesnice je třeba udělat několik věcí.
1. V nabídce nastavení najděte klávesnici.
2. Vyhledejte možnost s nápisem "Zvuk" nebo "Zvuk".
3. Zapněte nebo vypněte zvuk klávesnice.
4. Pokud chcete upravit hlasitost, obvykle najdete i tuto možnost.
5. Některé klávesnice mají také možnosti pro změnu tónu nebo výšky zvuku.
6. Můžete mít také možnost vybrat různé zvuky pro různé klávesy nebo vybrat zvukový efekt, který se má přehrát při stisknutí klávesy.
Zde je příklad, jak můžete nastavit zvuk klávesnice na iPhonu:
1. Otevřete aplikaci Nastavení.
2. Klepněte na "Zvuky".
3. Přejděte dolů na nastavení "Keyboard Clicks" a klepněte na něj.
4. Klepnutím na tlačítko vpravo od položky "Keyboard Clicks" je zapněte nebo vypněte.
5. Pomocí posuvníku můžete také upravit hlasitost kliknutí na klávesnici.

Pokud jde o to, jak změnit zvuk klávesnice?

Pro změnu hlasitosti zvuku otevřete nabídku systému na pravé straně horní lišty a posuňte táhlo hlasitosti doleva nebo doprava. Posunutím úplně doleva zvuk zcela vypnete (ztišíte). Některé klávesnice mají klávesy, které umožňují ovládat hlasitost. Jak diktovat text? Diktovat text lze několika způsoby. Jedním ze způsobů je použití softwaru pro rozpoznávání hlasu. Tento typ softwaru převádí vaše mluvená slova na text. Dalším způsobem je použití digitálního diktafonu. Do diktafonu můžete diktovat text a později jej přepsat.

Jak zapnout Diktovani?

Chcete-li povolit diktování, musíte nejprve otevřít aplikaci Nastavení a vybrat možnost "Obecné". Tam přejděte dolů a vyberte možnost "Zpřístupnění". Jakmile se ocitnete v nastavení zpřístupnění, sjeďte dolů, dokud neuvidíte možnost "Diktování", a zapněte ji.

By Janis Ander

Jak převést řeč na text? :: Jak restartovat Finder?
Užitečné odkazy