Domovská stránka > J > Jak Vznikají Zvukové Vlny?

Jak vznikají zvukové vlny?

Zvuk je mechanické vlnění látkového prostředí, šíří se tedy v plynech, kapalinách i pevných látkách (ve vakuu se zvuk nešíří). Zdroje zvuku jsou tělesa, ve kterých vzniká chvění, které se přenáší na okolní prostředí a v něm se dále šíří jako postupná vlna mechanického vlnění.

Přečtěte si více

Jak slysi clovek?

Sluch u člověka

Člověk dokáže slyšet frekvence přibližně v rozmezí 20 Hz až 20 kHz. Někteří mladí lidé dokážou slyšet frekvence mírně nad 20 kHz, naopak s přibývajícím věkem se horní hranice snižuje. Běžný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 Hz do 800 Hz. Také schopnost rozeznávat jednotlivé tóny se u lidí různí.
Jak vzniká hluk? Jako hluky označujeme nepravidelné vlnění vznikající jako složité nepravidelné kmitání těles nebo krátké nepravidelné rozruchy (srážka dvou těles, výstřel, přeskočení elektrické jiskry apod.). I hluky jsou využívány v hudbě, neboť k nim patří i zvuky mnoha hudebních nástrojů, především bicích.

Na čem závisí hlasitost?

Hlasitost je veličina subjektivní a závisí na citlivosti sluchu. Pro objektivní hodnocení zvuku byla zavedena intenzita zvuku I: Intenzita zvuku je definována podílem výkonu zvukového vlnění a plochy , kterou vlnění prochází: ; . Čím vzniká vlnění? Mechanické vlnění vzniká v látkách všech skupenstvích a jeho příčinou je existence vazebných sil mezi částicemi látky - kmitání jedné částice se vzájemnými vazbami přenáší na částice další. Současně se na částice přenáší energie kmitavého pohybu. Takové prostředí se nazývá pružné prostředí.

Co způsobuje vlnění?

Vlny jsou vyvolávány především větrem (eolické vlny) a mořskými proudy. Mimoto mohou být vyvolány i zemětřesením, sesuvem půdy nebo části ledovce do vody apod. Co je to postupně vlnění? 1) postupné vlnění: všechny body kmitají se stejnou amplitudou, ale s různou fází (fáze se šíří fázovou rychlostí). Dochází k přenosu mechanické energie. 2) stojaté vlnění: všechny body mezi dvěma sousedními uzly kmitají se stejnou fází, ale s různou amplitudou.

Také, kolik decibelů slyší člověk?

Pro zdravý sluch mladého člověka jsou slyšitelné frekvence přibližně v rozmezí 16 Hz až 20 kHz. S přibývajícím věkem se horní hranice snižuje, tj. rychle se zhoršuje slyšitelnost vysokých frekvencí. Vysokou citlivost vykazuje sluch v oblasti středních frekvencí, cca mez 500 až 5 000 Hz. Co je nadměrný hluk? Až do 60 decibelů je nepřetržitý hluk pro většinu z nás bez rizika. Jakmile ale strávíme déle než deset vteřin v hluku o síle nad 80 decibelů, hrozí nám poškození sluchu.

Kolik je 1 decibel?

dBPříklad takového hluku
20 dBPadající listí
30 dBVelmi tichý pokoj (např. ložnice)
40 dBBěžné hlukové pozadí
50 dBNormální bavení se mezi sebou

By Beitz

Kde je ve Wordu vodoznak? :: Co označujeme jako zvuk?
Užitečné odkazy