Domovská stránka > J > Jak Opravovat Text Ve Wordu?

Jak opravovat text ve Wordu?

Na kartě Revize stačí kliknout na velké tlačítko Sledovat změny. Pokud se Vám automaticky rovnou přepne rozbalovací lišta (combobox) hned napravo na "Konečný: Zobrazit revize", budou všechny úpravy ihned evidovány a červeně zvýrazněny.

Přečtěte si více

Jak vypnout editor Word?

Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice, zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní a klikněte na OK. Až budete chtít kontrolu pravopisu znovu zapnout, udělejte to samé, jenom políčko Kontrolovat pravopis při psaní zase zaškrtněte. Jak nastavit Autocorrect? Používání automatických korektur

  1. Otevřete aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Obecné > Klávesnice.
  3. Zapněte volbu Auto korektura. Ve výchozím nastavení je tato volba zapnutá.

Jak zrušit automatické opravy?

Zapnutí nebo vypnutí automatických oprav ve Wordu

  1. Přejděte na Možnosti > >kontroly pravopisu a vyberte Možnosti automatických oprav.
  2. Na kartě Automatické opravy vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit text při psaní.
Jak vypnout automatické opravování? Pokud se vám nedaří možnost najít, zkuste přejít do nastavení a do vyhledávání napište stejné či podobné výrazy. Poté, co objevíte nastavení korekce či opravy textu stačí deaktivovat možnost “automatická oprava textu”.

Jak revidovat text ve Wordu?

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změn

  1. Klikněte nebo klepněte na začátku dokumentu.
  2. Na kartě Revize přejděte na Sledování.
  3. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když přijmete nebo odmítnete změny, Word se přesune na další změnu.
  4. Opakujte to, dokud neprošetřujete všechny změny v dokumentu.
Jak zapnout ve Wordu Autokorekci? Na našem macOS zařízení si otevřeme aplikaci Microsoft Word a vytvoříme si nový dokument. Nyní v horní liště klikneme na záložku Nástroje a zhruba uprostřed rozevíracího menu rozklikneme Možnosti automatických oprav… Zde už pouze stačí odškrtnout první volbu Automaticky opravovat pravopis a formátovat při psaní.

Jak se pracuje ve Wordu?

1) Spuštění Wordu, pojmenování dokumentu a jeho uložení

Nejprve spusťte Word, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Word 2010. Po spuštění bude zobrazena prázdná stránka připravena pro psaní. Dokument pojmenujte zivotopis a uložte. Karta Soubor a menu Uložit jako.
Jak se zbavit podtrhávání ve Wordu? Pokud nechcete kontrolu pravopisu (červené podtrhování), zrušte zatržení u položky Kontrolovat pravopis při psaní. Kontrolu gramatiky (zelené) pak vypnete zrušením zatržením Označovat gramatické chyby při psaní a S pravopisem kontrolovat i gramatiku.

Jak odstranit podtrhávání ve Wordu?

Pokud Vás kontrola pravopisu při psaní jakýmkoliv způsobem obtěžuje, lze ji vypnout. Cesta je Soubor → Možnosti → Kontrola pravopisu a mluvnice → políčko Kontrolovat pravopis při psaní.

By Grindle Lemus

Jak připojit počítač k televizi? :: Jak najit Smazane Zprávy iPhone?
Užitečné odkazy