Domovská stránka > C > Co To Znamená Myš?

Co to znamená myš?

Mys je obvykle skalnatý výběžek pevniny do moře nebo oceánu, často bývá ze tří stran obklopen vodou.

Přečtěte si více

Jak se skloňuje slovo myš?

Jak správně skloňovat slovo myš

Podstatné jméno myš kolísá mezi vzory píseň a kost. V drtivé většině pádu skloňujeme myš podle vzoru kost, jen v 6. pádu množného čísla se projevuje toto kolísání a myš přechází ke vzoru píseň. Správně tedy mluvíme o myších (jako písních), nikdy o myšech. .
S kým Čím s myšmi? Jana Skřivánková: Slovo myš kolísá mezi vzory píseň a kost. Tvar 7. pádu množného čísla je (s) myšmi.

Jak se skloňuje Ves?

Substantivumsingulárplurál
akuzativvesvsi
vokativvsivsi
lokálvsivsích
instrumentálvsívsemi
3 další řádky Co dělá myš? Myš je všežravec, který vyhledává potravu večer nebo v noci. Dává přednost rostlinné stravě – kousek sýru proto pravděpodobně odmítne. Živí se obilím, semeny, zeleninou, ovocem, hmyzem a lidskými potravinami. Často ale okouše i další věci, které najde – třeba plasty, igelit, lino, hadry nebo svíčky.

Kde žije myš?

Ve volné přírodě žije myš domácí ve štěrbinách skal nebo hrabe pod zemí malé nory s komplikovanými tunely a komory s hnízdy a několika východy. V blízkosti člověka se myš většinou ubytuje v hromadách dřeva, ve skladech, na půdě, ve sklepech či v potravinových skladech a průmyslových budovách. Jaký vzor je konev? Slovo konev tedy skloňujeme podle vzoru píseň.

Jak skloňovat podstatná jména?

Při skloňování podstatných jmen pomohou vzory:

  1. vzory pro rod mužský: pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce,
  2. vzory pro rod ženský: žena, růže, píseň, kost,
  3. vzory pro rod střední: město, moře, kuře, stavení.
Který zájmeno? zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž zájmena neurčitá (též indefinitiva) – někdo, nějaký, některý, lecco, něčí, něco – jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-, málokdy užívané zřídka-, sotva-, bůhví-, apod.)

Jaký vzor je labuť?

Mužské příjmení Labuť by se tedy mělo skloňovat podle vzoru muž: Labuť, Labutě, Labuťovi (u vl. jmen je běžnější tato koncovka místo -i - muži), Labutě, Labuti, Labuťovi (st. jako 3. pád), Labutěm.

By Calen

Kdy zili Pirati? :: Jak se uzavírá manželství?
Užitečné odkazy