Domovská stránka > P > Proč Se 100 Říká Kilo?

Proč se 100 říká kilo?

Ve všech jiných případech odkazuje „kilo“ k tisícinásobku – kilometr je tisíc metrů, kilowatt je tisíc wattů a podobně. Proč se tedy „kilo“ či zdrobnělé „kilčo“ váže právě ke sto korunám? Odpověď leží opět v historickém argotu. Kdysi dávno ve Vídni se totiž „kilo“ používalo jako označení pro 100 šilinků.

Přečtěte si více

Co znamená 8 Petek?

pětka - desetikoruna, Rippl 1926 uvádí ve stejném významu též peťák, pětiletá; původně název pro pětizlatku, při rakouské měnové reformě v r. 1892 byla zavedena koruna v poměru jedna zlatka = dvě koruny, pětizlatce tak nově odpovídala desetikoruna,... (Německý slavista Eugen Rippl (1888-1945) - v r. Podle toho, co je to slangový výraz? slovní zásoba slangová (slang v užším smyslu) – zahrnující nespisovné výrazy užívané zájmovými skupinami - studentský, vojenský, železničářský, sportovní, sázkařský, hudebnický, trampský slang apod.

Kolik je litr peníze?

Tisícovka = Litr

Je zajímavé, že na rozdíl od kila, u litru ve smyslu 1 000 Kč logika měrných jednotek sedí.
Kolik je pět Petek? „Pětka“ znamená desetikorunu. Kdekdo se jistě pozastaví nad tím, proč jí neříkáme desítka. Má přeci hodnotu deseti korun.

Co znamená litr?

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru. Není jednotkou SI, i když je akceptováno její používání společně s SI jednotkami. Značí se malým písmenem „l“. Co označují pojmy hrad a pětka? Pětka nebo velká pětka bylo neformální mimoparlamentní, mimovládní a mimoústavní uskupení složené z šéfů velkých prvorepublikových politických stran. Pětka vznikla roku 1921 jako reakce na politickou krizi první republiky z roku 1920. Její význam spočíval v uklidnění politických neshod v prvních letech státu.

Můžete se také zeptat, co je slovo slang?

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě. Co znamená nářečí? Nářečí češtiny jsou mluvené formy českého jazyka, omezené na určité oblasti Česka. Jednotlivá nářečí jsou si navzájem většinou srozumitelná. Vlivem médií a obecné češtiny se rozdíly mezi nimi stírají.

Co jsou Profesionalismy?

Za profesionalismy se označují nespisovné názvy terminologické povahy motivované důvody věcnými, zejm.

By Pooh

Co je litr v penezich? :: Jak obchodovat na burze start?
Užitečné odkazy