Domovská stránka > J > Jak Se Značí Průnik?

Jak se značí průnik?

Podobně jako s čísly, nebo s logickými výroky, můžeme s množinami provádět různé operace, například průnik. Průnik množin značíme takovýmto symbolem ∩ a můžeme jej chápat jako logickou spojku a zároveň. Protože průnik vybírá z množin ty prvky, které jsou v obou množinách zároveň.

Přečtěte si více

Co znamená písmeno A?

A je první písmeno většiny abeced, latinské i české abecedy. Je to samohláska. Podoba písmene pochází ze starověkých pasteveckých kultů. Z původního piktogramu býčí hlavy se v protosinajském písmu vyvinula stylizovaná podoba trojúhelníku postaveného na špičku a zakončeného rohy. Co znamená symbol Y? V biochemii je Y symbol pro aminokyselinu tyrosin. V elektrotechnice je Y označení pro admitanci, převrácenou hodnotu impedance. V chemii je Y značka yttria.

Co je to je?

Definice (z latinského de = od, pryč a finis = hranice, tedy definitio = ohraničení, vymezení) je pokud možno jednoznačné určení významu nějakého pojmu. Co znamená zastoupena? Zkratka v z., což znamená v zastoupení, se používá u podpisů nejrůznějších dokumentů, např. smluv, pokud je smlouva podepisována osobou, která zastupuje toho, kdo smlouvu uzavírá. Zkratka v z. se uvádí před jménem pověřené osoby zpravidla nad jménem toho, za koho se jedná.

Podle toho, jak se správně píše versus?

Zkratky versus

— obojí je správně. Praktičtější je ale používat zkratku vs., protože zkratka v. může zkracovat také viz. Zkratku versus doporučujeme psát s tečkou, tedy nikoli jen vs (bez tečky).
Jak psát VZ v zastoupení? zkratka v z., vz. (= v zastoupení) se uvádí před jménem a příjmením pověřené osoby (v z. Mgr.

Co je to mít Crush?

„Mít na někoho crush“ znamená mít na někoho zálusk, protože se vám líbí. Toto slovní spojení je v podstatě překladem anglického „to have a crush on somebody“, které má totožný význam. Významově tak lze označit jak pocit zamilovanosti, tak objekt, ke kterému se tyto pocity vážou (pak říkáme, že někdo je něčí crush). Co to je oligarcha? Oligarchie (řecky Ὀλιγαρχία, Oligarchía) či oligokracie je nedemokratická forma vlády menšiny (elit), ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji byrokratickoarmádně zorganizovaní příslušníci nejbohatší vrstvy ((spolu)majitelé) s politickým vlivem) téměř bez jakékoliv kontroly

Co znamená Sus?

Podezřelý, podivný, nedůvěryhodný, vzniklo zkrácením suspicious, prostě podezřelý. Často lze vidět ve spojení sus af, neboli Suspiciuos as fuck. Příklad: "Hele ta jeho storka já jako nevim, sus af."

By Hewe Lyter

Co je to microcontroller? :: Co znamená Striska v matematice?
Užitečné odkazy